Carpaltunnelsyndrom


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Smerter og dysæstesi i 3 radiale fingre.
Gipsbandagen løsnes. Har hånden været volarflekteret, rettes den op. Hjælper dette ikke indenfor kort tid, indlægges patienten til elevation af hånden og evt. spaltning af retinaculum flexorum i lokal analgesi.| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af