Compartmentsyndrom


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Muskelloge-syndromet

Symptomer:
Tiltagende stærke smerter, smerteøgning ved passiv strækning af musklerne i compartmentet, nedsat kraft. Ved palpation føles øget spænding (men det kan være svært at føle, hvis der er meget ødem). Sent i forløbet er der paræstesier eller hyperæstesi.
Bemærk: der er bevaret puls perifert for logen.

Hvis der er mistanke om compartmentsyndrom efter at hånden eller underarmen har været i klemme, fået et slag eller et brud indlægges patienten til elevation af armen på skråkile og observation.
Hvis symptomerne tyder på compartmentsyndrom, skal fascien spaltes akut indenfor 6 timer efter symptomernes opståen.
Er der tvivl om diagnosen måles trykket i compartmentet v.h.a. trykkanyle. Trykket er normalt omkring 9 mm og må ikke overstige 30 mm.


N.Medianus og seneskeder


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af