Greenstick fraktur


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Radiusmetafyse lige over håndled
med maksimalt 10 vinkling
Dorsal gipsskinne fra knoer til albue i 2-3 uge.

Corpusfraktur uden vinkling.
Der lægges vinkelgips fra midt på overarm til knoer i 2-3 uger.

Corpusfraktur med vinkling.
Op til 15 vinkling er acceptabelt.
I general anæstese eller evt. rus foretages forsigtig udretning. Der må ikke trækkes for meget, hvis periost holder.
Vinkelgips fra midt på overarm til knoer i 4 uger. Røntgenkontrol 1. uge.| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af