Fractura capitis radii


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Ses kun hos voksne. Et stort hæmatom giver mange smerter og kan evt. aspireres 24 timer efter bruddet

Fraktur uden væsentlig dislokation.
Mitella 2 uger. Bevægeøvelser fra 2. dag efter traumet.


Fractura capitis radii. Brudtyper.

Fraktur med dislokation.
Hvis det afsprængte stykke omfatter 1/3 af ledfladen, indlægges patienten til reposition og fiksation af bruddet.
Ved mindre afsprængning startes tidlig optræning som ved udislocerede brud. Det afsprængte stykke kan senere fjernes i de få tilfælde, hvor det udgør en mekanisk hindring.

Knusningsbrud.
Behandles med mitella i 2 uger og tidlige aktive øvelser.
Hvis drejebevægelighed ikke bliver akceptabel, kan excision senere blive aktuel

.

Ved komminutte brud i caput radii kan der være bristning af membrana interossa med luksation i distale radio-ulnarled


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af