Fractura condyli lateralis humeri


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Udislocerede brud
hvor brudlinien ikke når ledlinien er stabile og behandles med vinkelgips i 3 uger.
Røntgenkontrol efter 1 og 2 uger uden gips.


Lateral kondylfrakturer hos barn. Caput commune ext. kan dislocere bruddet.

Dislocerede brud
eller brud, hvor brudlinien når ledlinien, indlægges til åben reposition og fiksation af bruddet. Herefter vinkelgips i 3 uger. K-tråde kan fjernes efter 6 uger. Hos børn efter 3 uger.


| Indhold | Top | Forrige | Næste

Sidst redigeret 15-10-2003
2003 All rights reserved Bengt Lund
Hos AstraZeneca finde du relevant information om:
Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af