Støttes af:

Indholdsfortegnelse


Indledning
Sårbehandling
forbrændinger/brændsår
Forfrysninger
Ætsninger
Håndskader
Håndled
Underarmbrud
Albuen
Overarm og skulder
Bækkenbrud
Hofte

Låret
Knæet
Underbenet
Anklen
Foden
Forfoden
Den multitraumatiserede patient
Hovedet
Ryggen
Brystkassen
Ansigt
Suturknytning
Forbindinger
Gips og hexalite bandager
ICD-10


Indledning
  Introduktion
  Om skadebogen
| Top |
Sårbehandling
  Generelt
  Lokalbedøvelse
  Komplikationer ved lokalanæstesi
  sårrensning
  Sutur
  Forbinding
    Profylakse
      Stivkrampe
      Antibiotika
    Sårtyper
      Generelt
      Hudafskrapning
      Snitsår
      Stiksår
      Kvæstningssår
      Sønderinvningssår
      Bidsår
      Skovflåt
      Hvepse-  og myggestik
      Bistik
      Lymfangitis eller lymfadenitis efter stik
      Abces
      Cykelhjulslæsion
| Top |
forbrændinger/brændsår
  Generelt
  Patienter der bør overflyttes
  Patienter der skal indlægges
  Patienter der kan hjemsendes
  Generalle behandlings principer
  Åben behandling
  Lukket behandling
  Arme/ben
| Top |
Forfrysninger
  Generelt
  Universel hypothermi
  Forfrysninger på arme og ben
| Top |
Ætsninger
  Generelt
Håndskader
  Amputation af fingerspids
  Amputation af finger over negleniveau
  Amputationer af tommelfinger eller flere fingre
  Større huddefekter på fingre
  Smørre- eller sprøjtepistollæsion
  Elektriske forbrændinger
    Senelæsioner
      Ekstensorsenelæsioner
      Fleksorsenelæsioner
    Ledkapsellæsioner
      Fibrocatilogolæsioner
      Luksation i mellemled
      Læsion af collaterale ligamenter
    Brud på fingre
      Epifysiolysis phalanx distalis
      Subcapitalbryd hos mindre børn
      Knusningsbrud i ydere phalanx
      Intraartikulære bryd
    Bandager
      Gibsbandagering og Zimmer-skinne
    Andre bryd
        Brud på 2-5 mellemhåndsknogle
          Subcapitale brud i 4-5 mellemhåndsknogle
          Subcapitalebrud  i 2-3 metacarp
          Uforskudte skaftebrud
          Forskudte skaftebrud
          Kompartmentsyndrom
          Interartikulær fraktur gennem basis af V metacarp
        Tommel
          Bennets fraktur
          Extra-artikulær fraktur gennem basis af I metacarp
    Andre skader
      Hæmatom under negl
      Nervelæsioner
      Betændelser
      Abcesmanus
      Lymfangitis og lymfadenitis
| Top |
Håndled
  Det forstuvede håndled
    Det instabile håndled
      Subluxatio manus
      Dorsalfleksions instabilitet DISI
      Volarfleksions instabilitet VISI
      Håndledsluksation
      Luksationsbrud
      Subluksation af caput ulnae
    Håndrudsknogler
      Os scaphoideum fraktur
      Os triquetrum fraktur
      Os hamatum fraktur
      Epifysiolysis pars distalis radii
      Fraktura collesii
      Fraktura comminutae extremitas distalis radii
      Smiths fraktur
      Bartons fraktur
      Fraktura processus styloideus radii
      Fraktura processus styloideus ulna
    Komplikationer til håndledsbrud
      Carpaltunnelsyndrom
      Compartmentsyndrom
      Refleksdystrofi
| Top |
Underarmbrud
  Greenstick fraktur
  Corpusfraktur med dislokation
  Monteggia og Galeazzi frakturer
| Top |
Albuen
  Fraktura collum radii
  Fraktura capitis radii
  Fraktura capituli humeri
  Fraktura olecranii
  Fraktura epicondylus humeri medialis
  Fraktura condyli lateralis humeri
  Fraktura condyli medialis humeri
  Fraktura transcondylaris humeri
  Fraktura supracondylaris humeri
    Subluksation og luksation i albuen
      Subluxatio capitis radii
      Luxatio captis radii
      Luxatio cubiti
      Afriving af bicepssenen
      Bursitis olecrani
| Top |
Overarm og skulder
  Corpus humeri fraktur
  Collum humri fraktur
  Ruptur af biceps longus sene
  Akut tendinit eller ruptur af supraspinatussene
  Akut tendinitis calcarea
  Fraktura claviculae
  Fraktura scapulae
  Skulder luksationer
  Acromioclavicularled
  Sternoclaviculærleddet
| Top |
Bækkenbrud
  Bækkenbrud
| Top |
Hofte
    Frakturer
      Epifysilysis capitis femoris
      Mediale collum femeris frakturer
      Pertrochantære frakturer
      Subtrochantære brud
      Fraktura ossis coccygis
    Andre skader
      Luxatio coxae
      Coxitis
      Lyskeskader
| Top |
Låret
  Trælår
  Quadricepsruptur
  Partiel muskelruptur i hasemuskler
    Frakturer
      Corpus femoris fraktur
| Top |
Knæet
    Frakturer
      Supracondylar fraktur
      Fractura condyli femoris
      Fractura patellae
      Fractura tuberositas tibiae
      Tibiakondyl-fraktur
    Lukasationer
      Patellarluksation
      Luxatio genus
      Luksation i prox. tibiofibularled
    Andre skader
      Ligamentlæsioner
      Menisklæsioner
      Hæmarthron
      Hydarthron
      Pyarthron
| Top |
Underbenet
    Muskel og senelæsioner
      Generelt
      Runners knee
      Jumpers knee
      Tennis leg
      Achillessenruptur
      Achillessenetendinit
    Frakturer
      Crusfraktur
      Fraktur med dislokation
      Åbne brud
    Andre skader
      Akut kompartmentsyndrom
      Variceblødning
      Flebit
| Top |
Anklen
  Den forstuvede ankel
  Læsion af syndesmosen
  Malleolfrakturer
  Pilonfrakturer
  Epifysiolysis distalis tibiae
| Top |
Foden
  Fraktura tali
  Osteokondral fraktur
  Fractura proc. post tali
  Fraktua ossis navicularis
  Fractura tuberositas ossis navicularis
  Chip fraktur fra overside
  Stress fraktur i calcanei
  Extraartikulare calcaneusfrakturer
  Apofysitis tuberositas os metatarsalis V
  Fraktura ossis metatarsi
| Top |
Forfoden
  Fraktura digiti pedis
  Fraktura ossis sesamoides
  Fremmedlegeme i foden
| Top |
Den multitraumatiserede patient
  Generelt
    ABC
      Airway
      Breath
      Cirkulation
| Top |
Hovedet
  Kraniebrud
    Hjernelæsioner
      Generelt
      Hjernerystelse, commotio cerebri
      Observationer ved svære kranietraumer
      Andre vigtige observationer
      Overflytning til neurokirurgisk afd.
| Top |
Ryggen
    Collumna cervicalis
      Generelt
      Instabilitet i collumna cervicalis
      Brud i nakken
      Luksationer
    Columna Thoracolumbalis
      Frakturer
    Medulla
      Commotio medulla spinalis
      Spinalt shock
      Medullær tværsnitlæsion
      Rodlæsion
      Læsion af forreste del af medulla
      Brown-Sequards syndrom
      Central cord syndrom
      Spinalkanalens størrelse
    Hurtig overblik ved collumna læsioner
      Cervical-, lumbacollumnal
| Top |
Brystkassen
  Brud på ribben
  Fraktura sterni
  Pneumothorax
  Hæmothorax
  Hæmopericardium
| Top |
Ansigt
    Frakturer
      Generelt
      Kompliceret
      Ukompliceret
    Tandskader
      To-ciffer system
      Haderups + og - system
      Akutte tandskader
      Mælketænder
      Infractio coronae dentis
      Fractura coronae dentis non complicata
      Fractura coronae dentis complicata
      Fractura coronae et radicis dentis non complicata
      Fractura coronae et radicis dentis complicata
      Fractura radicis dentis
      Concussio dentis
      Subluxatio dentis
      Andre tandskader
| Top |
    Øjenskader
      Generelt
      Oftalmoskopi
      Det smertende øje
        Mekaniske øjenskader
          Corpus alienum cornea
          Corpus alienum conjunktiva
          Kontusion
          Perforation
          Abrasio cornea
          Kontaktlinseskader
        Kemiskeøjenskader
          Generelt
          Ætsninger
        Bestrålingskader
          Bestrålingsskader
        Akutte øjenskader
          Generelt
          Bakteriel conjunktiva
          Iridocyclitis
          Akut glaucom
        Generalle forbeholde ved lokalbedøvelse og behandling
          Generelt
    Næsen
      Næseblødning
      Septumhæmatom
      Næsefraktur
      Fremmedlegeme i næsen
| Top |
    Øret
      Hæmatom over ørebrusk
      Læsion over det ydre øre
      Blod eller liquor i øregang
      Trommehinderuptur
      Fremmelegeme i øret
      Fraktur i os temporale
    Halsen
      Traume mod larynx
      Fremmedlegeme i halsen
      Fremmedlegeme i spiserøret
      Epiglottitis
      Peritonsillar absces
      Ætsninger i mund og spiserør
| Top |
Suturknytning
      Suturknytning med nåleholder
      Suturknytning uden nåleholder
| Top |
Forbindinger
      Finger med dækning af pulpa
      Finger uden dækning af pulpa
      Fingerforbindning med tubegauze
      Tommelfingerspica
      Tubegauzeforbinding af mellemhånd
      Støttebind til håndled
      Albueforbinding
      Skulderforbinding med netgauze
      Knætestudo
      Forforbinding
      Åben Gipney til ankelled
      Tapning ved smerte under hælen
      Fodboldspille-bandagen
      Spica til storetå
      Tapning til afflastning af Achillessene
| Top |
Gips og hexalite bandager
      Dorsal skinne til håndled
      Radial kantskinne
      Ulnar kantskinne
      Høj cirkulær bandage
      Femurgips
      Gåbandage
| Top |
ICD-10
    Diagnosekoder
      Hud og bindevæv
      Betændelse og sår
      Muskler og sener
      Led
      Knogler
      Hoved- og halscollumna
      Øret
      Øjet
      Mund og næse
      Columna
      Thorax
      Skulder og overarm
      Albue og underarm
      Håndled og hånd
      Bækken, hofte, femur
      Knæ og underben
      Ankel og fed
      Andre ortopædkir. relateret diagnoser
      Bi-diagnoser
      Diagnosenumre for komplicerende lidelser
| Top |
    Behandlingskoder
      Hud
      Bløddele
      Andet
| Top |

1. web-udgave, September 2003

Uddannelse for læger: www.astrazeneca.dk/uddannelse
Forskning for læger: www.astrazeneca.dk/mestforlaeger
Job i AstraZenca: www.astrazeneca.dk/karriere
Skadebogen støttes af