1/4 på KU er svenske, men svensk nej til praktikpladser

Københavns Universitet vil gerne have 50 praktikpladser på de skånske sygehuse til sine lægestuderende, hvoraf en fjerdedel er svenskere. Universitetet benytter i forvejen samtlige sygehuse øst for Storebælt som praktiksteder.

Nogle ville måske ellers mene, at svenskerne havde en moralsk forpligtelse til at hjælpe Danmark med tanke på de mange svenskere, der får en gratis lægeuddannelse ved et dansk universitet.

Antallet af svenske statsborgere, der optages på lægestudiet på Københavns Universitet, er steget markant de seneste fire-fem år. I år var tallet 124 ud af sammenlagt 480 studerende.

Der er kvoter for nordmænd, men da sverige er et EU land er der fritoptag.

I Sverige går karakterskalaen f.eks. til 20, og vil man ind på medicinstudiet i Sverige, skal man have 20 i gennemsnit. Har man ikke det, har man mulighed for at tage et eller flere fag om. Og netop det svenske karaktersystem har givet anledning til kritik, fordi det efter nogles mening giver svenskerne en fortrinsstilling.

Ca. 1/2 af de optaget svenskere falder fra i løbet af studiet.

Kun et enkelt svensk sygehus, Blekingesjukhuset i Karlskrona har nu meldt sig på banen og tilbudt at tage to lægestuderende fra Københavns Universitet i praktik.

»På de københavnske sygehuse kan vi simpelthen ikke klemme flere studerende ind, uden det går ud over kvaliteten af undervisningen,« fortæller Pernille Due, der drog til Sverige med det mål at skaffe 50 praktikpladser på svenske sygehuse.

Jagt på praktikpladser til lægestuderende
http://www.berlingske.dk/grid/indland/a … aid=632664

Svensk nej til hjælp med læge-uddannelse
http://www.berlingske.dk/grid/indland/a … aid=632708

Jeg fatter ikke at det svendske sundhedsvæsen kan tillade sig det.
Skulle vi så bare lukke optaget for svenske studerende, som modsvar?

[quote=“gundestrup”:12ngscqm]Jeg fatter ikke at det svendske sundhedsvæsen kan tillade sig det.
Skulle vi så bare lukke optaget for svenske studerende, som modsvar?[/quote]

Hvis du læser tråden så kan vi ikke det da sverige er et EU land…

Helt firkantet sét - så kan svenskerne vel egentlig sagtens tillade sig at ignorere, at vi i DK mangler klinik-pladser til de studerende? Groft sagt, så har de jo ikke ansvaret for, at Danmark optager for mange lægestuderende i forhold til, hvad der er plads til på uddannelseren. At deres egne statsborgere så søger disse pladser - jamen det kan de jo bare føje hen under “den frie bevægelighed i EU” - men det giver dem jo stadig ikke ansvaret for at sørge for, at der er nok studiepladser på danske uddannelser.

Mon ikke stadig løsningen ligger i, at få ændret den politik der medfører, at Danmark tager imod utroligt mange udenlandske læge-studerende. Problemet er så bare, at den debat har været oppe SÅ mange gange - men jeg har ikke rigtig fornemmelse af, at det flytter noget?

Firkantet set, så kan det høje optag og manglende praktikpladser skyldes at svenskerne specifik ved at danmark uddanner deres kommende læger.

Men som du selv siger, så har den debat kørt længe - i hvert fald i de 6år år jeg har været studerende…

Man ville jo mangle pladserne om så der ikke var startet en eneste svensker i DK (der er ret stor søgning til medicin). Der har været udvidet optag på studiet i en del år, og nu slår det så fuldt igennem… Jeg ved ikke rigtig hvad man har forestillet sig på dekan niveau eller i sundhedstyrelsen?

At der ville blive bygget ekstra hospitaler til at uddanne lægestuderende :wink:

Jeg er delvis enig. Men hvis man antager at 20%(lad os sige 10% ud af de 30% (20% Svenskere 10% Nordmænd) bliver) af de uddannede “flygter” hjem til Sverige/Norge efter endt uddannelse, så er man jo nød til at overbelægge med 20% hvis man laver prognoser der sigter på at sikre Danmark nok læger i fremtiden. 20% af 480/2 er ca. de 50 pladser de manger.

Det jeg ikke fatter er at man ikke ændrer omregningstabellen. Som den er nu må de jo sige at 20.0 svarer til 11.0 el. lign og så bare derned af. Men de svenske lærere deler jo 20 taller ud som det var karameller skoledag.

I Sverige kan de jo ikke engang komme ind med 20.0, men skal også have en god levnedsbeskrivelse. Jeg ved ikke hvad 20.0 bliver regnet om til i danske karakterer, men på min rustur for mange år siden havde samtlige svenske studerende fået en dansk 10+ snit (krav dengang 9.6), og det passede slet ikke med en eller fleres intelektuelle formåen.

Det skulle ændres så man følger delbrøker eller hvad det hedder.
lad os sige at:
1% af danske studerende får 11+
4% af danske studerende får 10+
10% af danske studerende får 9+
50% af danske studerende får 8+

Får 10% af svensken så 20.0, jamen så svarer 20.0 til 9.0 og så er løbet kørt for medicin. Kan man ikke stille med et eksamensbevis som er specifikt nok, må man jo finde sig et andet. Får 4% 20.0, så svarer det til et 10 tal, og så er det kun de allerbedste svenskere som har en chance, ligesom det nu kun er de allerbedste danskere.

Hvis der er nogle svenskere som kan kaste lys over omregningen, må de meget gerne kommentere. Ovenstående er hvad jeg har erfaret for mange år siden og fra kilder af ukendt validitet.

Noget helt andet. Jeg fatter ikke de svenske sygehuse at de ikke siger jatak med kyshånd. Det er den oplagte mulighed for at kapre de svenske studerende som måske havde tænkt sig at blive i Danmark tilbage, eller måske få dem til at bosætte sig i øresundsregionen, i stedet for at flytte hjem til Midt- eller Nordsverige.

Omregningsskala mellom Sverige og Danmark finnes her:

http://www.ciriusonline.dk/Default.asp?ID=1549

Velg Sverige fra nedtrekksmenuen --> Karakterer.

Et svensk 20-tall tilsvarer dansk 11 og et svensk 9 tilsvarer dansk 6.

det mest absurde er næsten at det jo ikke ligefrem er gratis praktikpladser der er tale om. den danske stat beder altså sverige om lov til at betale sverige for at uddanne kommende svenske læger…

Ja - det er rigtig den vinkel fik jeg vist ikke lige med i den jeg pastede. Jeg var i tvivl om hvor meget jeg måtte paste fra deres side.

Og de bøjede sig de svenskere : http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2005/09/29/112236.htm

Öresundsuniversitetet lover nu, at der vil være praktikpladser i Sydsverige til medicinstuderende fra Københavns Universitet allerede i løbet af et par dage, skriver dagbladet Sydsvenskan.

De skånske sygehuses nej til at samarbejde med lægeuddannelsen i København er blevet kritiseret af Københavns Universitet og Öresundsuniversitetet.

På medicinstudiet er hver fjerde studerende svensker, og Københavns Universitet har forgæves forsøgt at få en aftale om praktikpladser på 10 sygehuse i Region Skåne.

Man kunne vel også spekulere på om deter løsningen, at sende studerende til Sverige… hvis man efterfølgende skal fungere som læge i DK er det måske ikke så hensigtsmæssigt at man har lært arbejdsgangen på et svensk sygehus - hvor lig de så end måtte være hinanden.

Sprogmæssigt ser jeg også et problem, og jeg ville i hvert fald blive mere end almindeligt utilfreds med at blive sendt til Sverige i klinik.

Jeg tror man skal tænke i nogle helt andre baner, når man vil skaffe flere klinikpladser - nemlig, at lægerne ude på afdelingerne tager og lever op til deres ansvar for at uddanne kommende kolleger så godt som muligt.


Mikkel, stud. med.
KU, 5. semester

[quote]Man kunne vel også spekulere på om deter løsningen, at sende studerende til Sverige… hvis man efterfølgende skal fungere som læge i DK er det måske ikke så hensigtsmæssigt at man har lært arbejdsgangen på et svensk sygehus - hvor lig de så end måtte være hinanden.

Sprogmæssigt ser jeg også et problem, og jeg ville i hvert fald blive mere end almindeligt utilfreds med at blive sendt til Sverige i klinik.

Jeg tror man skal tænke i nogle helt andre baner, når man vil skaffe flere klinikpladser - nemlig, at lægerne ude på afdelingerne tager og lever op til deres ansvar for at uddanne kommende kolleger så godt som muligt. [/quote]

I klinikken på KU er det meningen at man på 7. sem og 9. sem skal lære en masse håndgreb og skrive journaler, samt diagnostisk tankegang. Selve arbejdsgangen er alligevel forskellige på alle de danske afdelinger, så der er det vigtigste at være på god fod med sygeplejerskerne og sekrætererne.

Sproget er ikke det store problem, der er alligevel masser af danske læger i Sverige og svenske læger i Danmark.

Det der kunne afhjælpe situationen noget, var om man åbnede op for at folk kunne tage en del af klinikken i sommerferien mod at man var mere sikker på der ikke at ryge til Bornholm, eller måske netop ryge til Bornholm i sommerferien.

Der er med den mængde studerende vi er i dag ikke plads til flere studenter på afdelingerne, selv ikke hvis undervisningen var tip-top.

… og alle patienter i Sverige taler dansk? alt andet lige er sproget en ekstra ting at skulle koncentrere sig om, og det kan nemt fjerne fokus fra det essentielle - nemlig at lære at begå sig i klinikken.

Det er jeg ikke enig i… i mine øjne er problemet ofte (ikke altid), at afdelingerne - læs: lægerne, ikke gider slæbe rundt på studerende. Det kan f.eks ikke være rigtigt, at der på hospitaler som Nykøbing eller Rønne kun har plads til seks studerende. Da vi var i klinik på Hjørring (bevares, kun 14 dage), men der var vi uden problemer 3 studerende per afdeling - og kunne sagtens have været flere.

Jeg siger bestemt ikke, at løsningen ligger lige for, men jeg synes rent faktisk at det er en dårlig idé at sende folk til Sverige, der er noget fundamentalt galt med vores system, hvis vi ikke kan finde klinikpladser til alle herhjemme - og ja, den med sommerferien er en rigtig god idé! istedet for 3 måneders sommerferie kunne man snildt tilbyde folk en klinikplads.

  • Mikkel

Tja - man kunne om ikke andet lave nogle rull så nogle måske fik en måned fri i maj, men så var i klinik i aug. Spørgsmålet er om afdelingerne kan varetage en uddannelse opgave i ferierne? Eller måske ville de der være mere motiveret for det?

Mon ikke de er glade for et pusterum i sommerferien. Det er trods alt en ekstra belastning af have studerende på afdelingen.

… og alle patienter i Sverige taler dansk? alt andet lige er sproget en ekstra ting at skulle koncentrere sig om, og det kan nemt fjerne fokus fra det essentielle - nemlig at lære at begå sig i klinikken.[/quote]
Dette sier jeg meg enig i. Det er mange utenlandske leger i Norge, og det er ikke særlig festlig å være hos en lege med et alvorlig problem når også språkproblemene blir en barriere. Og som Universitetsavisen skrev for en stund siden, er danskene de som er dårligst til å forstå andre nordiske sprog, dårligere enn norske innvandrere :wink:

[quote=“mgybel”:377vw75g]Man kunne vel også spekulere på om deter løsningen, at sende studerende til Sverige… hvis man efterfølgende skal fungere som læge i DK er det måske ikke så hensigtsmæssigt at man har lært arbejdsgangen på et svensk sygehus - hvor lig de så end måtte være hinanden.

Sprogmæssigt ser jeg også et problem, og jeg ville i hvert fald blive mere end almindeligt utilfreds med at blive sendt til Sverige i klinik.[/quote]

Så længe man bare har noget af sin klinik i Danmark, ser jeg ikke det store problem. Århus Universitet har regler om, at man kun må tage en af sine to store klinikperioder som udveksling i udlandet. Den anden skal tages i Danmark. KU kunne jo bare lave den samme regel.

Jeg vil vove at påstå at sproget kan være et problem de første par uger, max en måned. Det tager faktisk ikke længere tid at vænne sig til svensk eller norsk og lære at skifte de ord ud, der er meget forskellige.

Et betragteligt antal læger har videreuddannet sig i Sverige og Norge, og jeg har mødt en del i løbet af mine klinikperioder. Jeg spørger som regel ind til ældre lægers udlandsperioder, da jeg selv har udenlandsk kæreste og regner med at skulle tage både turnus og sandsynligvis også videreuddannelse i udlandet. Ingen jeg har talt med har nogensinde nævnt, at det skulle være et problem at flytte tilbage til Danmark, så jeg tror ikke, at forskellene er så enormt store. I øvrigt anbefaler FADL vist turnus i udlandet og arbejder for lægers fri bevægelighed over grænserne i de nordiske lande. Det giver vist også point i forhold til speciallægeuddannelsen at have arbejdet i udlandet, så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke allerede skulle kunne begynde på universitetsniveau.

[quote=“frold”:3ir9g161]
Tja - man kunne om ikke andet lave nogle rull så nogle måske fik en måned fri i maj, men så var i klinik i aug. Spørgsmålet er om afdelingerne kan varetage en uddannelse opgave i ferierne? Eller måske ville de der være mere motiveret for det?[/quote]

Personligt er jeg meget glad for mine 2½ måneds sammenhængende sommerferie. Jeg ville hellere sendes til Sverige end have den delt op, hvilket ville komplicere mulighederne for vikariat eller udlandsrejser.