13-skala eller 7-trinsskala på KU?

Jeg er i tvivl, om de bruger den ene eller den anden skala ved tildeling af points for karaktergennemsnittet på kvote 2 på KU :?

Hej

KU går over til den nye skala d. 1. september i år, så hvis du har søgt i år, bliver du i hvert fald ikke ‘ramt’ af det.

Tak det er altid rart at vide, for man kan vidst roligt sige, at der er mange fordele ved den ny skala, og det kommer ikke ligefrem os tilgode med den gamle skala :x:

Det må man sige - og nej, det er vist meget få situationer, hvor det er bedre at have de gamle karakterer… Er selv lidt spændt på, hvad det betyder for vores karakterer, når de implanterer den nye skala :?

Uden at hijacke denne tråd, så var min vurdering at den nye ordning er en ulempe for de nye der bliver færdig versus de gamle. Ved en ny ordning kender lærerne ikke systemet og er derfor tilbageholdende med at give de høje karaktere, hvor imod de “gamle” kan leve højt på den inflation der var gået i karaktere på 13skallaen. Men det kan da være min vurdering er forkert.

Hmm, så vidt jeg har forstået, så skal der gives flere 12-taller end 11- og 13-taller tilsammen på den gamle ordning. Fordi 12 ikke er perfekt… Er bare et rygte jeg har hørt fra nuværende gymnasie-elever, så er selvfølgelig ikke sikkert, det er rigtigt.

Men fordele går mere på omskrivningen ml. skalaerne, hvor det nu er lige meget om man sneg sig op på et 9-tal, men en stor forskel at man lige akkurat fik/ikke fik 10…

Ja, okay, så meget har jeg ikke nærstuderet den skal jeg indrømme…

Jeg vil erklære mig enig med Cillets. Omskrivningen er nemlig et rigtig godt eksempel på, at folk med den gamle skala kan risikere at stå endnu dårligere end hidtil.

Desuden er det kommet regler for, at man må gange sit gennemsnit, såfremt man har et ekstra højniveau fag i gymnasiet. Den regel eksisterede i hvertfald ikke da jeg gik i gymnasiet :? .

De bruger den gamle ja. En herlig ting er desuden hvis du har suppleret med nogle fag, hvor du har fået karakterer på den nye. Så omskrives de til den gamle- vel at mærke til ansøgers fordel!

fx har jeg 12-12 i matematik som bliver konverteret til 13-13 :smiley:

Det passer faktisk! Der er fra undervisningsministeriet meldt ud, at i snit 10% skal have 12!