(2. sem KU) Hvad er Obligatorisk?

Jeg skal starte på 2. semester på KU efter sommeferien. Jeg vil gerne planlægge lidt ud i fremtiden, og spørger derfor hvor jeg kan se, hvad som er obligatorisk?

Lige nu og her er det mest vigtigt for mig at høre om følgende lektion er obligatorisk:

Me02-E-Celle/SAU12/Biofysik/01/09/A
Sau: Biofysikøvelse 1 Cellemembran Panum - BMI, Und.lokale, Bygn. 12.1.21
MacAulay, Nanna 18 sep 2012

mvh

Alle dine øvelser (biofysik, biokemi og genetik) + forberedelsestimer OG efterbehandlingstimer til disse er altid obligatoriske på ethvert semester. Altid. Der kommer desuden en liste på medicin.ku.dk når semestret starter.

Er det rigtigt set at den lektion jeg har fremhævet i hovedtråd, er obligatorisk så?

Jeg er enig med badooo.

Den lektion du har skrevet er en øvelse og derfor obligatorisk. Da den foregår i bygning 12, så er det selve øvelsen, så normalt skal du være opmærksom på at forberedelseslektionen (og efterbehandlingslektionen) også er obligatoriske. Men da jeg gik på 2. semester havde de afskaffet forberedelseslektionen på netop biofysikøvelse 1 (der var nogle videoer på Absalon man kunne se i stedet).

Her skriver KU hvad der er obligatorisk på 2. semester (2006-studieordning) og hvem man kan kontakte hvis der er spørgsmål: http://medicin.ku.dk/om_uddannelsen/obligatorisk_undervisning_bacheloruddannelsen/2._semester/