6. semester - KU - Stopprøve

Kære studmed’er,

Sagen er den at jeg ikke kan starte på 6. semester i feb. 2015, da jeg ikke har bestået et af anatomikurserne på 3. semester(bevægeapparatets anatomi).

Jeg har bestået 3. semesters anatomieksamen i centralnervesystemet og ligeledes også bestået eksamen i mave, tarm, lever & hjerte/lunge på 4. semester.

Jeg kan desværre ikke tage reeksamen her i august, da jeg skal opereres. Det er derfor jeg vil høre, om der er mulighed for at tage 3. semester reeksamen i februar 2015, samtidig med at jeg er indskrevet på 6. semester?

Jeg ved at vinterstartere, der dumper 2. semester cellevævseksamen, kan starte på 3. semester, samtidig med at de tager cellevævsreeksamen februar måned, men har ikke hørt om samme tilfælde for 6. semester studerende.

Håber naturligvis at jeg kan søge dispensation. Studievejledningen har lukket her i juli, men vil naturligvis tage kontakt til dem.

Mvh

Prøv og ring til Studiesekretæren for 6 sem, han/hun kender reglerne.