7sem eksamen (KU)

Hej
Jeg prøver at finde info om 7 sem eksamen KU. Har hørt flere sige at den er ret afslappet - men er der nogen herinde der har lyst at skrive et par ord om hvad de kom op i? Hvad bliver der spurgt til? Kan ikke finde nogle tidligere tråde om emnet…ej heller nogen beskrivelse på sis/absalon/ngt andet sted…og da den jo er mundtlig er der ingen tidl sæt at kigge i. Så ville være fedt lige at få en fornemmelse af hvad det handler om.
Tak for hjælpen!

Det er godt nok et par år siden jeg var til den eksamen, men husker den som værende ret afslappet. Basalt set skal man demonstrere at man kan lave en fokuseret anamneseoptagelse og objektiv us. på en patient. Man skal altså ikke pløje hele journalkonceptet igennem, men vælge de punkter ud der er vigtige.

For eksempel fik jeg en pt. der et par dage forinden var blevet indlagt med brystsmerter. Her er det bl.a relevant at spørge om:

  • Aktuel anamnese omkring smerterne og eventuelle ledsagsymptomer
    (Min pt. lød som akut koronar syndrom og derfor spurgte jeg videre i den retning)
  • Har pt. haft lignenede smerter før? Kendt hjertekarsygdom? Tager pt. nogen medicin?
  • Risikofaktorer til hjertekarsygdom? (Rygning, fam. disposition, hypertension, diabetes etc.)
  • Andre spørgsmål vedr. eventuelle differentialdiagnoser - f.eks. feber og hoste hvis man overvejede om det i stedet var en pneumoni

Af undersøgelser vurderede jeg almentilstanden, hud, BT, puls, Sat., st.c. et p. og fodpulse.

Herefter blev jeg spurgt lidt om tentative diagnoser. De forlangte ikke at jeg kunne behandlingen af AKS.

Efter min mening er det blandt de nemmeste eksamener på studiet, hvis man bare har været en smule med i klinikopholdet og er dukket op til lidt klinikundervisning. Jeg har kun hørt om en person der har dumpet den eksamen, og det var pga. manglende kommunikative egenskaber. Så lad være med at være bekymret :slight_smile:

Er selv på 7. sem. KU.

Til juks’ indlæg kan jeg tilføje:

Eksamen er på 30 min - 15 min til anamnese, 15 min til objektiv US, desuden vil der være enkelte spørgsmål fra eksaminator/censor.

Du skal selvfølgelig optage en “specifik” journal, d.v.s. der er ingen grund til at undersøge led, hvis pt. har et pulserende aortaaneurisme, ligesom fodpulse næppe vægtes højt, hvis pt. har blod i urinen og vandladningsbesvær som eneste klager.

Eftersom formålet med eksamen er, at du skal vise, du kan foretage en adækvat anamneseoptagelse og objektiv US, bør du, i det omfang det lader sig gøre, forsøge at nå så mange af journalpunkterne som muligt - eksempelvis tager det samlet 2 min at spørge til samtlige øvrige organsystemer og undersøge hoved/hals (inkl. lysrefleks mm.), og det er jo obligatoriske US.

Hvis du ikke på nuværende tidspunkt er helt klar over, hvad eksamen indebærer, så vil jeg opfordre dig til at tale med din tutor og få vedkommende til at give jer en verbal introduktion…

Har det ellers været nogle gode ophold? Jeg har 3,5 uge tilbage af mit sidste rul - og det har været ok.

2 minutter… Det er ganske hurtigt. Så kan patienterne da dårligt nå at svare ja til noget under øvrige organsystemer eller uddybe deres klager… Du kan da ikke finde mange positive ting ved hoved/hals på så kort tid! Det tager da tid at vurdere pupillerne inkl. lysrefleks samt øjenbevægelser. Lymfeknuder, thyroidea, samt halsvenestase tager da også tid.

Hvis pt. ikke har klager udover aktuelle, er det min erfaring, at man ganske hurtigt - fx suppleret med delspørgsmål under pt.'s beskrivelse af aktuelle sygdom - kan dække øvrige organsystemer. Derefter kan den objektive US foretages med udgangspunkt i sygehistorien og viden indhentet fra journal/journal-oplæg.

Og ja, 2 min er nok lidt en underdrivelse, men hvis du er under tidsbegrænsning, mon så ikke det er bedre at fokusere på aktuelle lidelse og sørge for at pt. får stillet spørgsmål til det, som pt. egentlig interesserer sig for?

Hvorfor er lige netop det obligatorisk? :? Der er da andre dele af obj. us. jeg ville synes var vigtigere (selvfølgelig afh. af hvilken pt. man har)
Det kommer nok an på hvilket hospital man er på (og hvem man kommer til eksamen hos)

Det var bare et eksempel. Generelt handler det vel om at fokusere på aktuelle klager i anamnese og objektive us, mens det er idealet, at man får spurgt ind til / undersøger alt det andet for at dække pt. og sig selv helt ind. Men selvf. kun ved indlæggelsesjournalen…

Hvorfor er lige netop det obligatorisk? [/quote]

Ellers finder du aldrig de syfillis’er du skal i din lægetid … vigtig screening :slight_smile:

Den kendte Argyll-Robertson - meget vigtig at opdage i en almindelig screening… :wink:

Hvorfor stoppe der? En lysstiv pupil, der reagerer på konvergens… Så skal der bare være nedsatte dybe senereflekser og så har du Adies syndrom. Ellers har du bare en tonisk pupil.

Så husk også den ‘hyppige’ Parinaud, men der kan pt. ikke kigge opad…

I guess, as rare as they may be, the reasons these diseases are emphasized they are high impact, i.e. if detected can easily be treated, if overlooked would be devastating for the pt. Furthermore, neurosyphilis is on the rise following the AIDS epidemic.

Jeg er på urologisk Herlev og her tager 99% af lægerne (hvis ikke flere) IKKE øjne/pupil og hoved/hals med ved et fokuseret journaloptag, så helt obligatorisk er det vel ikke?