Afstemning: Folketingsvalg den 13. november?

Der er vist ingen politikere i dag, der glemmer, at offentlige tiltag skal finansieres — og da slet ikke i de partier, der sidder med regeringsdrømme. Det skal nok passe, at Anker Jørgensens politik ikke var gavnlig for nationaløkonomien, men der er immervæk også løbet meget vand i åen siden dengang, og du finder ingen hos Socialdemokraterne i dag, der bare vil spendere uden øje for, hvor pengene skal komme fra. Og ja, selvfølgelig skal man agte på den offentlige økonomi, men det er jo ikke ligefrem, fordi nationen for tiden navigerer i smult vande på dét punkt — vi hører jo vedvarende fra regeringen, at det økonomisk set går bedre end nogensinde før. Og når det er tilfældet, så ser jeg ingen pointe i, at man skal spare så meget på de offentlige finanser, som man gør p.t. (hvor fx skolebørn udvikler inkontinens af at gå rundt og holde sig hele dagen, fordi mange skolers toiletter er i en så faldefærdig stand, at de næppe er brugbare).

Jeg antager, at du baserer dig på velfærdskommisionens udmeldinger desangående. Det forhold, du beskriver, skyldes især, at folk forventes at leve betydeligt længere og at arbejdsperioden dermed kommer til at udgøre en mindre del af gennemsnitsdanskerens liv. Det løses ganske simpelt ved, at pensionsalderen hæves i takt med, at vi lever længere. I de gængse prognoser beregnes det gennemsnitlige krav til ældrepleje ud fra den absolutte alder, men i en situation, hvor middellevetiden stiger, vil folk også være raske og rørige længere tid (hvilket fænomen den teknologiske udvikling også understøtter), så derfor overvurderer man p.t. udgifterne forbundet med ældrepleje. Dertil kommer, at det stigende uddannelsesniveau også vil øge arbejdsstyrken, eftersom højere uddannelsesniveau betyder længere tid på arbejdsmarkedet, hvilket velfærdskommisionens formand også selv har erkendt.

(De særligt interesserede kan i Ugebrevet A4 [pdf] læse en baggrundsartikel om Velfærdskommisionens beregninger.)

Så kom de endelige resultater… Smal sejer til de borgerlige partier…

Så ud fra aftenens valg og afstemningen her på siden, må man kunne fastslå(men en vis usikkerhed måske :mrgreen: ), at studmed’er ikke er enig med den generelle befolkning om, hvem der skal lede landet… :smiley: Men det kommer vel heller ikke som et chok…

Men det er godt at valgkampen er ovre… Så kan det da være, at der kan falde lidt ro over det politiske live igen… Det var begyndt at fylde lige rigeligt i medierne, efter min mening. 8)

I dette uges Ugeskrift er der et par artikler om valget.
Blandt andet kan man læse “hvad lægerne stemmer”:
http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/p … 7_46_53080