Akupunktur

Hentet fra det nyeste nr. af sundoghed altså fra nr 6-5

Af Ruth Kirkeby
Speciallæge i neurologi
Formand for Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur

Link: Dansk Medicinsk Selskabfor Akupunktur

I Klummen 06.02.04 (http://www.sundoghed.sdu.dk/arkiv/6-2.pdf side skriver Caroline Schaffalitzky, at hun gerne vil være fri for at høre om i radio-avisen, at flere og flere læger benytter akupunktur. Det kan jeg godt følge hende i. Faktisk blev jeg også interviewet ca. 20 minutter forud for samme indslag i radioavisen, men der var altså afsat 1 minut til denne nyhed, hvor man valgte, at lade en anden læge fortæller sin korte version uden mere fyldestgørende baggrundsviden. Men for folk, der vil vide mere, er der hjælp at hente: Af de flere hundrede bøger, der er skrevet om akupunktur, kan jeg anbefale ”Medical Acupuncture, A Western Scientific Approach”, J. Filshie et Al, hvor der er redegjort for de væsentligste forskningsresultater og anvendelsesmuligheder af akupunktur.

Man kan også klikke ind på Medline og skele til de ca. 8000 referencer, der findes vedrørende akupunktur, heriblandt også gode danske studier: Akupunkturbehandling til knæartrose, B. Viebæk, Ugeskrift for Læger, 06.12.93, hvor der findes signifikant effekt af akupunktur, idet 80 % havde subjektive forbedringer med bl.a. færre smerter og bedret knæbevægelighed og gangfunktion.
Et andet dansk studie, offentliggjort i Journal of Internal Medicine i 1994, viser, at akupunktur er lige så god som anerkendt medicin (Propranolol) ved migræneprofylakse, dog er der færre bivirkninger til akupunktur. Man kan også øge sin viden ved fx at tage på Verdenskongres og høre om øget metabolisme i forskellige områder af hjernen, undersøgt ved radioaktivmærket glucose efter stimulation i forskellige punkter på dyr.

Men lignende forskning finder ikke sted i Danmark – desværre. Dem, der får tildelt forskningsmidlerne, interesserer sig ikke for akupunktur, og dem, der interesserer sig for akupunktur, får sjældent/ikke tildelt forskningsmidler. Fx var jeg klar med design til hovedpinestudie efter møde med en stor gruppe akupunkturlæger og anerkendte hovedpineforskere herhjemme, men fik ikke lov at gennemføre studiet på sygehuset. Nu er jeg selvstændig og deltager i et stort studie – men uden at få en eneste krone til dækning af udgifter forbundet hermed. Et af de største selskaber herhjemme er Dansk Selvskab for Medicinsk Akupunktur med 800 medlemmer gennem nu 30 år, hvor der arrangeres 20 – 40 kurser årligt for læger, og dette forår er der blandt andet planlagt undervisning også på Århus og Københavns Universitet.

Studieledelsen på Odense Universitet er på nuværende tidspunkt ikke interesseret i undervisning i akupunktur nogle timer under lægestudiet. Jeg tilbyder dog gerne, som tidligere, at afholde introduktionskursus fx en sen eftermiddag i april, interesserede kan rette henvendelse til undertegnede. I den kommende uge er et af emnerne på ugekursus for 66 praktiserende læger: Akupunktur og neurofysiologi. Praktiserende læger er meget interesserede, og patienterne, der får et nyt behandlingstilbud, der medfører bedring og i nogle tilfælde helbredelse med færre sygedage og eventuelt undgåelse af pension til følge, er særdeles tilfredse. Og det er måske den allervigtigste grund til, at flere og flere læger benytter sig af det

[email protected]

[quote]Jeg har valgt at ligge dette debat indlæg op af bla. 2 grunde:

  1. Jeg synes der er nogle spændende reff.
  2. Jeg synes det kunne være sjovt med en online debat om andre studerendes fordomme og interesser for akupunktur – selv er jeg åben og interesseret. [/quote]