Alder på kommende stud med på SDU sommerstart? :-D

Hey, jeg starter på SDU her i september, hvor gamle er I andre, der starter nu? :slight_smile:

Hilsen en nysgerrig kommende stud med

Hej Michael,

Tillykke med optaget! Glæd dig til at starte på SDU :star_struck:
Sommerstartsårgangene på SDU har typisk en gennemsnitsalder på omkring 21-23 år med et spænd fra 19 henover midten af tyverne, oftest med nogle stykker omkring de 30 år og enkelte over 40.

Venligst
KmK

Hej Michael

Den koordinerede tilmelding har offentliggjort en oversigt over fordelingen af køn og alder på alle uddannelser, både hvad angår ansøgere og dem som er optaget.

https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/grundtal-om-sogning-og-optag/ansogere-og-optagne-fordelt-pa-kon-alder-og-adgangsgrundlag