Alternativ Behandling - Fup eller fakta?

Kære Alle

På baggrund af denne tråd:
http://studmed.dk/viewtopic.php?t=13558
Søren Ventegodt oa Alternative Behandlere

Mener jeg det er relevant at starte en tråd, hvis formål er at diskuterer alternativ behandling, hvor vi kun kigger på teori/teknikken, og ikke på enkelt personer eller sager.

Så dem som ved noget, fx folk fra GIM på panum, eller den som har læst nogen, et sted.

Husk det ville være godt hvis man så vidt muligt kan henvise til bøger/artikler eller ligende.

mvh
svend

Helene87 skrev:“Vi ved vist alle hvilken status akupunktur i dag nyder. Nu er det pludselig blevet så fint, at det en overgang kun var læger det måtte praktisere det!”
Så vidt jeg ved har akupunktur stadigvæk meget lille status? Blot fordi der har vist sig en smertelindrende virkning ved at stikke nåle ind bestemte steder i kroppen, er det jo ikke en godkendelse af hverken akupunktur eller meridianbaneparadigmet. Jeg mener at det er helt rigtigt og meget vigtigt at nægte brug af de alternative behandlere på sygehusene, for ikke at den videnskabelige tilgang bliver udvandet - men derfor kan man godt eksperimentere. Havde det ikke været for den videnskabelige tilgang ville den fordobling af viden inden for sygdomme der er sket i de sidste 30 år jo være ikkeeksisterende. Derfor er kampen mod de alternative behandlere i sygehus-regi for mig at se en kamp for at opnå sand viden og redde menneskeliv.

Du skriver at der i lægeverden hersker en “manglende selvindsigt i forhold til hvor langt lægevidenskaben er fra at forstå bare en lille bitte smule af det hele.” Hvad mener du egentlig mere præcist med det? Er det fordi du har den samme holistiske holdning som langt, langt de fleste alternative behandlere har: at lægeverdenen ikke forstår/nægter at indrømme at sygdomme mest af alt skyldes sociale og psykologiske faktorer?

Ang. akupunktur, så er det vel relevant at det forgår under lægelig supervision eller?

Jeg tænker på akupunktur og gravide eller type 2 diabetikerer, har vel en abort risiko/infektions risiko eller?

mvh
svend

Tror infektionsrisikoen er næsten lig nul, en akupunkturnål stikkes ikke særligt dybt, diabetikere der selvadministrerer insulin er nok i større risiko… Kan heller ikke se, at abortrisikoen skulle være forøget.

Har dog ikke set nogen data på området.

Hvad er problemet med akupunktur og diabetes II ?
Diabetes pt får hyppigere infektioner i huden er det det du hentyder til ?

Personligt ser jeg ikke nogen grund til at akupunktur behøver foregå under lægelig supervision - det gør branding, piercing, tatovering og huller i ørerne heller ikke, og mon ikke det kan gøre mere skade en den smule nål der benyttes til akupunktur. :wink:

  • Mikkel

Problemet med DM II, er netop at de for ofterer infektioner, og pga det hørere blodsukker og de mikro vaskulære forandringer, bliver infektioner sværre at behæmpe hos en DM type 2 patient.

Under akupunktur, stikker man gennem hudens hornlag, og med mindre at de spritter af, bringer man bakterier (tranciente og persistente) ned i underhuden, og derfor en infektions risiko.

Ang. abort, så var min begynring bare at formålet akupunktur er at stimulere nervebaner. Hvad nu hvis man kommer til at stimulere de forkerte nervebaner omkring bækkenet?

Jeg ved at den akupunktør som behandlede min søster, under hendes gravididtet for kvalme, var meget obs på ikke at stikke nåle i hende omkring bækkenet/hofte/mave, af frygt for at påvirke bækkenet.

Jeg kan godt se pointet med piercing som ikke under supervision, sat i forhold til akupunktur.

mvh
svend

Akupunktur kan faktisk gøre skade - ex. pneumothorax ved akupunktur af skulder/nakke regionen. Har set en pt. med pneumothorax efter hendes praktiserende læse havde prøvet akupunktur mod hendes nakkesmerter. Det lyder jo helt vildt, men er altså en relativt hyppig komplikation ved akupunktur af det område.

Men nålen er jo temmelig steril, så det må dreje sig om de bakterier der er i huden i det lille område man stikker.
Da jeg lærte at tage blodprøver fik jeg at vide at afspritning ikke betyder noget for infektionsrisiko. Jeg ved ikke om det er undersøgt eller det er anderledes for type II diabetikere.

Afspritning betyder meget fra bakterier.

Det optager man efter mikrobiologi kursus.

Spritten fjerner den tranciente flora, og “dæmper” den persistente flora.

Dem som har oplært dig, kan tydeligt vis ikke deres mikrobiologi, eller kan huske deres kursus.

Så må jeg beklage mig til min praktiserende læge. Hun bruger heller ikke afspritning.

Fandt lige denne her:
[Disinfection of the skin prior to injections does not influence the incidence of infections; a literature study]

[Article in Dutch]

Lieffers MA, Mokkink HG.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Voortgezette Opleiding tot Huisarts, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

OBJECTIVE: To assess the incidence of infections after subcutaneous, intramuscular or intravenous injections–using sterile needles–with or without prior disinfection of the skin. METHOD: Literature searches were made in the database Medline from 1966-June 2001, in the databases Picarta, Embase and the Cochrane Library, as well as manually in the reference lists of the collected articles. Original papers in English, Dutch or German were selected. RESULTS: Four relevant studies were found, generally of poor quality. In these two infections were reported after disinfecting the skin prior to over 2300 injections in 156 patients, and none were reported after not disinfecting the skin prior to over 7000 injections in more than 700 patients. CONCLUSION: Both disinfection prior to skin injections and omission of disinfection were followed by (almost) no infections.

Publication Types:

* Meta-Analysis

PMID: 11998354 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Jeg kan kun referere til hvad man lære på KU’s mikrobiologi kursus, samt hvad praksis er i HS.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Sammenfattende kan konkluderes, at der ikke findes belæg for afspritning til blodprøver, akupunktur samt vacciner på ren hud, men at man skal anvende huddesinfektion til led og lednære injektioner samt til lignende invasive indgreb.

http://www.ugeskriftet.dk/portal/page?_ … ema=PORTAL

Tak for svaret på vores indlæg [1]. Imidlertid må vi fastholde vores konklusion: Der findes ikke belæg for afspritning til blodprøver, akupunktur samt vacciner på ren hud.

Det er velkendt, at man kan få infektionsproblemer med torne, splinter og inficerede kanyler. Hygiejne vedrørende venyletagninger [2] er ikke et rutinemæssigt problem i almen praksis. Det kniber for os at tage dette til indtægt for, at man skal afspritte, når der anvendes sterile engangsnåle [3]. I svaret anføres, at der er særlig infektionsfare når afspritning undlades ved blokader. Det har ikke været muligt for os at finde dokumentation for dette. Når 3.000 danske praktiserende læger stikker 2-100 gange om dagen, skulle man formode at et eventuelt problem ville vise sig. Ved infektion er den praktiserende læge sædvanligvis første behandlende instans.

I konklusionen anføres, at man skal afspritte for at lade tvivlen komme patienten til gode. The Lancet [4] har bragt et indlæg, hvor man har opgjort 5.000 indsprøjtninger. Ingen af vaccinationerne medførte infektion.

Er det ikke det tætteste man kan komme på at anbefale behandling til et ikke eksisterende problem?

Jeg synes dog der er en sund signalværdi i det!!! Og, jeg har da tænkt mig at fortsætte med det og det virker da også rationelt at gøre…

Hvad er definitionen af ren hud?

Jeg vil nok alligevel henholde mig til retningslinierne fra HS’s hygiejne enhed, samt undervisning på panum.

Af ingen andre årsager, end at jeg ikke ved hvornår huden er ren/uren og derfor er en “cover the ass” altid bedre end en ups, men det plejer at virke holdning. (min personlige holdning)

mvh
svend

Præcis hvad de sagde på Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium, hvor jeg arbejdede som vampyr. På Frederiksberg Hospitals Klin. Kem. anvender man afspritning inden venpunktur, og det samme gør vi på RHs dialyseafdeling inden der stikkes i AV-fistler (Her er konsekvenserne af en evt. infektion også en smule mere drastiske…).

  • Mikkel

[quote=“frold”:2od2s7ih]
Jeg synes dog der er en sund signalværdi i det!!! Og, jeg har da tænkt mig at fortsætte med det og det virker da også rationelt at gøre…[/quote]

Enig. En spritserviet er trods alt en billig form for defensiv medicin :slight_smile:

Hej Shelob!
Debatten under Søren Ventegodt er åbenbart gået død?
Men jeg kan se, at der er en der her har adresseret en mail til mig.
Altså om jeg bekender mig til den holistiske tankegang - at sygdomme skyldes sociale og psykologiske faktorer.

Jeg kan ikke sige om jeg bekender mig til denne tankegang - for jeg kender desværre kun til den på et lidt for overfladisk niveau.
Men jeg kan indrømme så meget, at jeg synes, det er en spændende måde at anskue sygdomme og verden på - som muligvis kan være en manglende brik i det kæmpe store puslespil som sygdomsforståelse er.

Om sygdomme kan skyldes sociale og psykologiske faktorer?

Det står jo i vores lægebøger.

Så det er næsten ikke relevant at svare på?

I hvert fald står der i det medicinske kompendium jeg oprindeligt læste efter en hel masse i en af de første kap. om hvor farligt for helbredet det f.eks. er at være arbejdsløs.

Det meget, meget farligt.

Har dog ikke lige haft tid til at slå op.

På samme måde er det også farligt for en mand at være ugift.
Det er mindre farligt for en kvinde - kvinder danner måske nemmere netværk med andre mennesker selv om de ikke er gift.

Det bedste er at være gift og leve i et lykkeligt ægteskab - altså for helbredet! Jeg er overhovedet ikke i nærheden af at tale om moral.

Var det svar nok?
Mvh Helene.
P.S. Jeg synes så det er ærgerligt at vi læger stort set ikke får nogen oplæring i at gå ind og påvirke disse sociale og psykiske faktorer - idet
det ssv. ville være en noget mere radikal hjælp til mange menneskers problemer end at skrive en recept på et eller andet psykofarmakum.

[quote]P.S. Jeg synes så det er ærgerligt at vi læger stort set ikke får nogen oplæring i at gå ind og påvirke disse sociale og psykiske faktorer - idet
det ssv. ville være en noget mere radikal hjælp til mange menneskers problemer end at skrive en recept på et eller andet psykofarmakum.[/quote]

Der er trods alt nogen undervisning på studiet (er af gl. ordning KU) med arbejds- og miljømedicin, socialmedicin og de kliniske fag, der er efterhånden også ret meget kommunikationstræning, både præ- og postgraduat. Vælger man at blive praktiserende læge, skal man nok få meget mere af den slags op under neglene.

Jeg sidder selv i praksis pt., og mange af patienternes helbredsproblemer bunder i livsstil/sociale problemstillinger etc. Den slags problemer må man selvfølgelig tage op med patienterne og rådgive dem efter bedste evne.

Samtidig må vi på et eller andet tidspunkt også erkende, at vi er læger, og ikke socialkontor/pædagog/grædemur/politi/skolepsykolog, og henvise patienterne til de instanser, hvor de kan hjælpes bedst muligt. En del af virket som læge, og specielt som praktiserende læge, er at kunne hjælpe patienten de rigtige steder hen i systemet.

Hvis man tror, at man som læge kan være altfavnende og klare alle patienternes problemer, så har man nok slået for stort et brød op.