Ansøgning - input kærkomment!

Jeg søger ind på medicin, fordi jeg mener, at den lægevidenskabelige uddannelse rummer de teoretiske og praktiske udfordringer som jeg søger, og at den samtidig munder ud i en uddannelse der kan bruges internationalt, og hvor der er rige muligheder for at vælge, hvad jeg vil beskæftige mig med i fremtiden.
Det, der gjorde, at jeg endelig tog mig sammen til at arbejde på at komme ind på medicin, var at jeg lærte mennesker at kende, som læser på nogle af de sundhedsvidenskabelige uddannelser, (medicinstuderende og sygeplejerskestuderende), og de inspirerede mig med deres gåpåmod, deres empatiske formåen, og deres ukuelige gode humør. Det har været det, jeg har søgt i min hverdag, sammen med de akademiske udfordringer, der følger med et så svært studie som medicin.
Jeg blev allerede interesseret for lægevidenskaben da jeg aftjente min værnepligt i 2006, hvor jeg agerede sygepasser for mit hold, og den overordnede sygepasser for delingen, når vi var i felten sammen.
Allerede ved min indtræden i stillingen som sygepasser, formåede jeg at skabe tillid hos mine holdkammerater omkring mine evner inden for sygeplejen, og jeg føler, at jeg hjalp med at løfte hele delingens kompetenceniveau indenfor førstehjælp ved at give de andre på holdet den tro på sig selv, som jeg mener en leder indenfor et hvert område bør.
Det er mit indtryk, at den færdiguddannede læges arbejde også omfatter ledelse og det at støtte op omkring ens kolleger – andre læger, sygeplejersker osv., og det har været en gennemgående tråd i mit levnedsforløb, at der har været stort fokus på både ledelse, og samtidig det at samarbejde.
Samarbejdet har jeg i høj grad stiftet bekendtskab med ved at jeg har haft fysisk arbejde i al den tid, hvor jeg ikke har været under uddannelse, og hvor det har været vigtigt, først og fremmest, at arbejde sammen for at mindske den individuelle arbejdsbyrde, og samtidig skabe gode relationer med ens kolleger, for at sikre, at de ville være der for en, når man havde brug for hjælp.
Jeg betragter evnen til at samarbejde, både omkring studiet, og omkring det efterfølgende arbejdsliv som absolut grundlæggende for en solid medicinsk uddannelse, hvilket jeg har savnet på den ba.jur, som jeg færdiggør til sommer.
Jeg valgte, efter at have overstået værnepligten at begynde på et studie, så jeg havde noget ”i baglommen,” og noget at tage mig til mens jeg fandt ud af, om medicin virkelig var sagen. Da gennemsnittet fra HTX var tilstrækkeligt til at søge ind på jura, men ikke på medicin, blev jeg optaget som stud.jur. Nu har jeg efterhånden læst på jura i 2 ½ år, har bestået mine eksamener til tiden, og regner med at klare de sidste par måneder uden problemer.
Jeg mener derfor, at jeg er ”studieegnet”, altså at jeg har evnerne til at gennemføre det lægevidenskabelige studie - det var bare ikke jura, jeg ønskede at bruge resten af mit liv på.
I forbindelse med mit juridiske studie, og det faktum, at jeg flyttede til København i foråret 2007, er jeg, i sommers, blevet valgt ind som kasserer i kollegianerforeningen på kollegiet hvor jeg bor. Her har jeg bl.a. har taget mig af arbejdsretlige, skatteretlige og kontraktretlige problemer, og har i den forbindelse formidlet problemstillingerne overfor de andre bestyrelsesmedlemmer, på en måde så de kunne forstå dem, og tage stilling til, hvorledes vi burde handle i forhold til dem.
Jeg tror, at det er en væsentlig del af lægegerningen også at kunne formidle komplicerede problemstillinger til ens patienter, således at de selv kan træffe en beslutning mht. hvorledes de vil behandles, og jeg mener på baggrund af min hidtidige erfaring, at jeg har evnerne til det.
Jeg vil kort vende tilbage til min stilling som kasserer, idet jeg også mener, at jeg har fået erfaringer fra dette job mht. gruppearbejde, som jeg ser som absolut nødvendigt for at gennemføre det medicinske studie. Jeg har erfaret, at i de tilfælde hvor man arbejder hårdt for at opnå noget, som f.eks. at tilegne sig svært tilgængelig viden, så er støtte fra ens gruppekammerater med til at sikre, at man selv præsterer sit bedste, og ikke giver op på trods af modgang. Jeg tror dette er relevant for det medicinske studie, idet vi alle vil have områder, vi ikke er gode til, og så er det vigtigt at have læsekammerater der er parate til at hjælpe en, og også selv at være der for ens læsekammerater, når de har brug for hjælp.
Jeg mener, at jeg på baggrund af mit uddannelsesmæssige forløb, at jeg er velkvalificeret til at studere lægevidenskab, og jeg mener at jeg har de personlige erfaringer og egenskaber, som er nødvendige for at kunne få det bedste ud af min tid som studerende på lægevidenskab.

Nu er der efterhånden en del, der har været inde og kigge. Jeg kunne rigtig godt tænke mig noget input. Pretty please? Cherry on top!

Jeg har skrevet ansøgningen om. Input til, hvad der er godt/skidt i de to vil være påskønnet!

Da jeg i maj 2006 afsluttede min værnepligt, havde jeg oparbejdet en enorm interesse for lægevidenskaben, idet jeg havde ageret delingens sygepasser. Jeg formåede at skabe tillid omkring mine evner som sygepasser – så meget endda, at det var mig, løjtnanten henviste til, når noget gik galt, mens vi var i felten. Jeg mener, at evnen til at skabe tillid hos dem, man arbejder sammen med, om det så er læger, sygeplejersker eller patienter, er en af hjørnestenene i det lægevidenskabelige studium.
Efter den afsluttede værnepligt, ville jeg gerne tilbage på skolebænken og få mig en uddannelse, men da karakterkravene for at komme ind på medicin igennem kvote et var to point højere end mit gennemsnit lå på, måtte jeg lægge drømmen til side for en tid.
I stedet valgte jeg at søge ind på jura, da det på det tidspunkt virkede som et alternativ til lægevidenskaben, som samtidig ville give mig økonomisk frihed. Jeg har siden da fået en bedre sans for, hvad jeg vil med mit liv, og det, at tjene penge, vægter ikke længere særlig tungt for mig. Jeg vil have en uddannelse, der kan bruges internationalt, og jeg føler, at en cand.jur binder mig til Danmark alt for meget.
Jeg afslutter min ba.jur til sommer, og har igennem min studietid fået den nødvendige erfaring med svært tilgængeligt akademisk litteratur som gør, at jeg kan klare et studium som lægevidenskab, og at det ikke vil være for meget for mig.
Da jeg valgte at få min studentereksamen på HTX var det fordi jeg havde en sprudlende interesse for det naturvidenskabelige, og netop det naturvidenskabelige har jeg savnet mens jeg har læst jura. Jeg føler ikke, at det dybt teoretiske er interessant for mig, så jeg vil gerne have en uddannelse, hvori der også er noget praktisk, og jeg tror, at medicin har den rette kombination af fag, der både tilfredsstiller mit behov for forståelse af et naturvidenskabeligt felt, samtidig med, at jeg får mulighed for at arbejde med det i praksis hver eneste dag.
Grunden til, at jeg vil læse lægevidenskab frem for f.eks. sygeplejerske, er at jeg ønsker en svær akademisk uddannelse, som samtidig stiller krav om læring igennem hele livet, og jeg føler, at jeg får mere af det ved lægevidenskaben frem for at lægge mine kræfter i sygeplejen. Desuden forstiller jeg mig, at det at forske kunne være rigtig interessant – og da jeg ser det at rejse til udlandet som en spændende og reel mulighed, vil jeg få chancen for at bringe udenlandske erfaringer hjem til Danmark.
Jeg er klar over, at min tid som studerende på lægevidenskab vil være sværere for mig end for nogle af mine medstuderende, da jeg allerede har brugt en del SU på at læse jura, men jeg har regnet mig frem til, at jeg, ved at arbejde ved siden af studiet, og dermed også få praktisk erfaring med lægevidenskaben, og samtidig spare på klippene under min uddannelse, kan klare mig igennem studiet, uden at lide økonomisk overlast.
I sommeren 2008 blev jeg valgt ind i bestyrelsen i den forening som står for fritidsaktiviteterne på kollegiet, hvor jeg bor. Som bestyrelsesmedlem har jeg fået en del erfaring med gruppearbejde på et plan, der ligger over, hvad jeg ser som normen, og jeg føler, at jeg er blevet langt bedre til at lytte til andres meninger, deres tilgang til tingene, og til deres løsningsforslag når vi står foran et problem. Jeg har desuden, som eneste stud.jur, skulle formidle vanskelige juridiske problemstillinger til de ikke-kyndige medlemmer af bestyrelsen, og jeg tror netop evnen til at forklare et kompliceret problem på en overskuelig måde for andre er en af hjørnestenene i lægevidenskaben.
Herudover har jeg også fået erfaring med ledelse igennem posten som bestyrelsesmedlem, da jeg bl.a. har stået for aktivering og motivering af de frivillige ved store fester mv., samtidig med, at jeg har været frontløber når der skulle lægges kræfter i f.eks. den efterfølgende oprydning. Jeg tror, at evnen til at lede og motivere andre er en evne der er vigtig at besidde både under og efter studiet, for at sikre det bedst mulige forløb for en selv mens man læser, men også når der er kliniske fag, og i arbejdet, når man er færdiguddannet.
Jeg mener, at mit uddannelsesforløb gør at jeg er godt klædt på til at læse lægevidenskab, og jeg mener, at jeg har den nødvendige motivation for at gennemføre studiet samt at jeg har de personlige erfaringer der skal til for at vise, at jeg virkelig fortjener en plads på kvote 2. Jeg mener desuden, at mine personlige egenskaber gør, at jeg vil få det meste ud af min studietid, og at jeg samtidig vil gøren tiden på uddannelsen god for mine studiekammerater i samme omfang.

Jeg synes, at det er en uinspirerende ansøgning. Det virker ikke som om, at du har megen relevant erfaring. Jeg ved ikke, hvor meget du kan trække på din erfaring fra kollegiet.
HTX og videnskab? Det er ikke en kombination, som de fleste ville tænke på med det samme.
“Grunden til, at jeg vil læse lægevidenskab frem for f.eks. sygeplejerske, er at jeg ønsker en svær akademisk uddannelse”. Det er simpelthen en dårlig begrundelse, synes jeg, og lidt for snobbet på en måde.
“I stedet valgte jeg at søge ind på jura, da det på det tidspunkt virkede som et alternativ til lægevidenskaben, som samtidig ville give mig økonomisk frihed.” Igen - dårlig fremstilling af dig selv, selvom jeg ved, at dit synspunkt ændrer sig senere.
Drop delen om SU - ikke interessant.

Jeg synes heller ikke, at den er særlig velformuleret - det skinner ikke igennem, at du skulle være særligt intelligent. Sæt kryds og bolle, så du er sikker på korrekt tegnsætning. Lav kortere sætninger.

Bliv ved med at arbejde på den, så kan den godt blive god.

Jeg synes, det er ærgreligt, at der skulle gå to uger, før der kom så meget som et enkelt svar. Jeg opgav egentlig at blive ved med at poste revisionerne herinde, fordi der manglede respons.

Der er ikke meget jeg kan gøre ved den relevante erfaring nu, så det vigtigste for mig er at sætte fokus på det jeg har at byde på. Prøv at se på mit nyeste oplæg:

Jeg vil læse lægevidenskab fordi jeg vil have en udfordrende akademisk uddannelse indenfor det sundhedsvidenskabelige felt, som giver mig mulighed for at arbejde praktisk med mit valgte fag, hvor jeg kan vælge en bred vifte af specialiseringer, og som giver mig mulighed for at arbejde internationalt, når jeg færdiggør min uddannelse.

Det, jeg kan tilbyde af grundlag for optagelsen er:

 • At jeg afslutter min bacheloruddannelse i jura på Københavns Universitet til sommer, og har i denne forbindelse fået den erfaring med svære akademiske studier, som gør at jeg vil kunne gennemføre den lægevidenskabelige uddannelse.
 • At jeg agerede delingens sygepasser mens jeg aftjente min værnepligt, og dermed har fået en forståelse for, hvad det er, jeg går ind til, samt en del praktisk erfaring med arbejdet på det sundhedsvidenskabelige felt.
 • At jeg har erfaring med forenings- og organisationsarbejde som en af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen der står for de sociale aktiviteter på mit kollegium.
 • At jeg tog min studentereksamen på HTX, hvor jeg har fået gode karakterer i de relevante fag.

Jeg synes at lægevidenskabsuddannelsen på Københavns Universitet er den mest tiltalende, fordi den giver en bred indføring i grundelementerne i det efterfølgende virke tidligt, ved at der foretages en teoretisk og praktisk indføring i kontakten med patienter. Endvidere synes jeg at det er tiltalende, at der tidligt gives et lille indblik i det syge menneske, mens man lærer om det raske, specifikt i fagene medicinsk genetik og almen patologi.

Mit indblik i studieordningen på lægevidenskab, samt måden jeg kan relatere mine erfaringer fra mit levnedsforløb til studiet, håber jeg tegner et billede af et studievalg der fra min side er tænkt grundigt igennem, og som vil få jeres accept til optagelse.

Hej,

Dette er ikke for være uhøflig, men der mangler klart en linie i din ansøgning. Man mangler en forståelse af HVORFOR du egentligt ønsker at læse medicin. Man mangler en forståelse af HVORFOR du ønsker at skifte fra jura til medicin. Man mangler en forståelse af HVAD du kan bidrage med til faget. Organisationsarbejde og kollegie arbejdet og det andet er temmelig irrelevant efter min mening. Drop det med fagene almen patolgi osv. det demonstrerer blot at du ikke ved så meget om det. Uden at vide det præcist så tror jeg dem som læser ansøgningerne ønsker at finde frem til dem som bærer et genuint ønske om at blive læge og ved lidt om hvad det drejer sig om, men selvfølgelig ikke alt. Derfor er mit råd : forklar ærligt og redeligt hvorfor du ønsker så brændende at læse medicin og drop samtidig det at fedte og hive irrrelevante fakta frem fra lommen.

Held og lykke med det.

Mvh. Michael

Det ville hjælpe mig umådeligt meget mere, hvis du ville give forslag til, hvordan den kunne opbygges i stedet for.

På forhånd tak. :slight_smile:

I starten skulle du nok have en kort beskrivelse af dig som person. Så kunne du have noget om din faglige baggrund, men rimelig kortfattet. Det er svært, at sige hvordan den skal opbygges. Du skal virkelig bare sælge dig selv, så dem der læser den ikke er tvivl om din motivation.
Jeg synes også, at du burde omformulere “svær uddannelse”: “At jeg afslutter min bacheloruddannelse i jura på Københavns Universitet til sommer, og har i denne forbindelse fået den erfaring med svære akademiske studier, som gør at jeg vil kunne gennemføre den lægevidenskabelige uddannelse.”
Alle uddannelser er vel svære på sin egen måde. Det er ikke helt klart hvorfor du kan gennemføre medicinstudiet, fordi du har studeret jura.

Måske skulle du vente med at søge ind, og få noget mere studierelevant arbejde, da det virkelig er hvad de kigger på når de optager folk fra Kvote 2

Det er virkeligt vanskeligt at give konkrete råd for det skal jo helst også virke personligt og ikke bare som noget der ralles af. Tror hurtigt de gennemskuer det, de læser jo trods alt nok dn hel del ansøgninger. Men altså fokuser på de ting du kan f.eks at du har vist studieegnethed qua dit jurastudium beskriv din målrettehed, det er en klar fordel tror jeg. Dernæst så bare lidt om hvorfor du vælger jura fra og så et stort fokus på hvorfor medicin er noget for dig. Den sidste ting mener jeg er det vigtigste og hvis medicin virkelig er noget for dig så burde det heller ikke være så svært at beskrive. Men lav formen så klar og stringent som muligt og put så efterhånden indholdet ind i teksten således at andre kan forstå HVORFOR du ønsker at læse medicin. Sørg i det hele taget for at præmisserne for dine egne konklusioner er tilstede.
Håber dette var til hjælp.

/Michael

Det hjalp en del. Jeg har forsøgt at sammenholde erfaringer og kvalifikationer med mit uddannelsesønske. Hjælp til den nyeste version af ansøgningen vil være påskønnet i høj grad:

Det, jeg kan tilbyde som grundlag for optagelsen på lægevidenskab i kvote 2 er:

 • At jeg afslutter min bacheloruddannelse i jura på Københavns Universitet til sommer, og har i denne forbindelse fået erfaring med udfordrende akademiske studier.
 • At jeg agerede delingens sygepasser mens jeg aftjente min værnepligt i 2006, og dermed har herigennem fået praktisk erfaring med arbejdet på det sundhedsvidenskabelige felt.
 • At jeg har erfaring med forenings- og organisationsarbejde som en af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen der står for de sociale aktiviteter på mit kollegium, hvilket jeg har gjort siden foråret 2008,
 • At jeg tog min studentereksamen på HTX i 2005, hvor jeg har fået gode karakterer i de relevante fag.

Mine erfaringer med akademiske studier fra min juridiske bacheloruddannelse gør, at jeg har den disciplin og selvindsigt der er nødvendig for at kunne tilrettelægge læsningen af pensum på en hensigtsmæssig måde. Jeg har desuden fået indsigt i grundstenene for de liberale erhverv, som kan relatere sig til lægevidenskaben, herunder f.eks. pligten til at holde ens færdigheder vedlige og sørge for at de er tidssvarende, tavshedspligten og patientens autonomi.

Mine erfaringer som sygepasser gør, at jeg forstår, hvad det er, jeg går ind til. Vi lever ikke en verden, hvor alt nødvendigvis ordner sig til sidst. Mine erfaringer som sygepasser siger mig, at måden jeg bedst nærmer mig den gode uddannelse på er ved at gøre mit bedste, lære af mine fejl, og at acceptere råd og vejledning, når der er noget fagligt jeg har besvær med.

Da jeg er lærenem og udspørgende, har arbejdet som bestyrelsesmedlem betydet, at jeg har fået en intuitiv forståelse for, hvordan man taler med, leder og motiverer andre. Det er mit indtryk, at det er specielt relevant i fagene som tidlig patientkontakt, sundhedspsykologi og tidligt klinisk ophold at kunne relatere sig til andre mennesker, da det er patienter, ikke kun sygdomme, man behandler!

Grunden til, at jeg har ønsket at skifte fra min juridiske uddannelse er, at jeg længe har savnet at have hænderne nede i mit fag, sammenholdt med, at jeg ønskede en uddannelse der var internationalt anerkendt og eftersøgt, hvilke var betingelser jeg ikke følte, at den danske cand.jur opfyldte.

På den baggrund begyndte jeg at lede efter en uddannelse som passede til mine behov. Det var vigtigt for mig, at uddannelsen var udfordrende, at der var mange muligheder for specialisering når jeg færdiggjorde den, og at det var en, der kunne interessere mig igennem hele studietiden.

På baggrund af min tid som stud.jur og som bestyrelsesmedlem vidste jeg, at tillidsposter tiltalte mig, fordi man har en masse ansvar overfor andre mennesker. Da jeg virkelig nød min tid som sygepasser, og tit lagde frivillige timer i det, fordi jeg synes det var rigtig spændende, valgte jeg det sundhedsvidenskabelige felt. På baggrund af mine ønsker og mine interesser, var der reelt kun lægevidenskaben tilbage.

Jeg synes at lægevidenskabsuddannelsen på Københavns Universitet er den mest tiltalende, fordi den giver en bred indføring i grundelementerne i det efterfølgende virke tidligt, ved at der foretages en teoretisk og praktisk indføring i kontakten med patienter. Endvidere synes jeg at der, samtidig med læren om det raske menneske, er tiltalende, at der tidligt gives et lille indblik i det syge menneske, specifikt i fagene medicinsk genetik og almen patologi.

Mit indblik i studieordningen på lægevidenskab, samt måden jeg kan relatere mine erfaringer fra mit levnedsforløb til studiet, håber jeg tegner et billede af et studieskifte der fra min side er tænkt grundigt igennem, og som vil få jeres accept til optagelse.

Hej allesammen, her er seneste oplæg til ansøgningen. Jeg tror, den er ved at være der. Hvis I tager jer tid til at kommentere, bliver jeg utroligt glad. :slight_smile:

Jeg færdiggør min ba.jur til sommer, men jeg vil have en anden uddannelse fordi jeg længe har savnet at have praktisk arbejde som en del af min uddannelse, sammenholdt med, at jeg vil have en uddannelse der er internationalt anerkendt og efterspurgt, hvilke er betingelser jeg ikke føler, at den danske cand.jur opfylder.

På denne baggrund har jeg ledt efter en uddannelse som passer til mine behov. Det var vigtigt for mig, at uddannelsen var udfordrende, at der var mange muligheder for specialisering når jeg færdiggjorde den, og at det var en uddannelse, der kunne interessere mig hele livet igennem.

Valget faldt på lægevidenskaben, hovedsageligt fordi det var den eneste uddannelse der opfyldte mine ønsker, sammenholdt med, at mine tidligere erfaringer peger på de liberale erhverv og det sundhedsvidenskabelige felt. Det, jeg kan tilbyde som grundlag for optagelsen er:

 • At jeg afslutter min bacheloruddannelse i jura på Københavns Universitet til sommer og har i denne forbindelse fået erfaring med udfordrende akademiske studier.
 • At jeg agerede delingens sygepasser mens jeg aftjente min værnepligt i 2006, og jeg har herigennem fået praktisk erfaring med arbejdet på det sundhedsvidenskabelige felt.
 • At jeg har erfaring med forenings- og organisationsarbejde som en af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen der står for de sociale aktiviteter på mit kollegium, hvilket jeg har gjort siden foråret 2008.
 • At jeg færdiggjorde HTX i 2005, hvor jeg har gode resultater i de relevante fag.

Mine erfaringer med akademiske studier fra min juridiske bacheloruddannelse gør, at jeg har den disciplin og selvindsigt der er nødvendig for at kunne tilrettelægge læsningen af pensum på en god måde. Jeg har også fået indsigt i grundstenene for de liberale erhverv, som kan relatere sig til lægevidenskaben herunder bl.a. tavshedspligten, patientens autonomi og professionsansvaret.

Mine erfaringer som sygepasser gør, at jeg har en ide om, hvad det er, jeg går ind til. Disse erfaringer siger mig, at måden jeg bedst nærmer mig den gode uddannelse på er ved at gøre mit bedste, lære af mine fejl, og at acceptere råd og vejledning, når der er noget fagligt jeg ikke forstår.

Da jeg er lærenem og udspørgende, har arbejdet som bestyrelsesmedlem betydet, at jeg har fået en intuitiv forståelse for, hvordan man taler med, leder og motiverer andre. Det er mit indtryk, at disse egenskaber er specielt relevante i fag som tidlig patientkontakt, sundhedspsykologi, tidligt klinisk ophold samt i de kliniske fag på overbygningen. Jeg tror at evnen til at kunne relatere sig til andre mennesker er grundlæggende for studiet – det er patienter, ikke kun sygdomme, man behandler!

Under min tid som stud.jur og som bestyrelsesmedlem har jeg erfaret, at tillidsposter tiltaler mig på grund af ansvaret man tillægges. Det jeg lægger vægt på når jeg virker inden for disse områder er at sørge for at min viden og evner er tidssvarende, at jeg etablerer et godt forhold til dem jeg arbejder sammen med og at jeg er ærlig og troværdig. Denne tankegang er vigtig for et etisk velfunderet og ansvarsbevidst studie – begge dele noget som jeg ikke føler lægevidenskaben kan eksistere foruden.

Jeg synes at lægevidenskabsuddannelsen på Københavns Universitet er den mest tiltalende af de tre uddannelser i Danmark, fordi den giver en bred indføring i grundelementerne i det efterfølgende virke tidligt, ved at der foretages en teoretisk og praktisk indføring i kontakten med patienter. Endvidere synes jeg at det er tiltalende at der tidligt gives et indblik i det syge menneske, specifikt i fagene medicinsk genetik og almen patologi, samtidig med at man lærer om det raske menneske.

Mit indblik i studieordningen på lægevidenskab, samt måden jeg kan relatere mine erfaringer fra mit levnedsforløb til studiet, håber jeg tegner et billede af et studieskifte der fra min side er tænkt grundigt igennem, og som vil få jeres accept til optagelse.