Ansøgning til medicin og supplering

Hej

Min situation er, at jeg bliver student i år og vil søge ind på medicin hurtigst muligt. Problemet er, at jeg mangler at supplere matematik fra B til A og fysik fra C til B. Det kan, så vidt jeg har forstået, klares på et halvt år på gsk, så er det muligt at søge ind i år inden d. 5 juli med henblik på vinterstart, eller skal jeg vente til 2010 med at søge ind? Skal adgangskravene være opfyldt, før jeg søger ind? Hvad er smartest at gøre i min situation? Jeg er lidt på herrens mark.

Svend

Jeg tror desværre nødt til at vente til næste år, da man kun kan få betinget optagelse hvis man mangler et enkelt niveau i et fag (og tager det som supplering i sommerferien). Men tjek alligevel med en studievejleder, det er jo det de er der for :slight_smile:

Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse videregående uddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 … =123441#K6):

§ 8. Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere på en videregående uddannelse, selv om adgangskravene ikke er opfyldt ved ansøgningsfristen. Optagelse skal gøres betinget af, at ansøgeren efter institutionens nærmere bestemmelser, inden studiestart eller snarest muligt derefter, opfylder adgangskravene eller supplerer til et niveau, der efter institutionens afgørelse kan sidestilles med adgangskravene.

Jeg vil anbefale dig at vedlægge en skrivelse hvori du siger, at når nu du supplerer her i efteråret, og først ønsker optagelse til vinter, er din optagelse mulig efter § 8.

Held og lykke med det.