Ansøgning til psykiatrisk vikariat - gode råd ønskes

Kære alle

Jeg på nuværende tidspunkt på 10. semester og er netop i færd med at lave en ansøgning til et psykiatrisk vikariat.
Umiddelbart synes det lidt vanskeligt at gennemskue, hvad en sådan bør indeholde, da der vel lægges vægt på andre områder end ved et somatisk vikariat.

Er det overhovedet relevant at skrive, hvilke erfaringer man har fra de somatiske afdelinger?

Hvis I skulle have nogle gode råd, så modtages de med kyshånd.

Du kan med stor fordel læse FADLs lægevikariatsvejledning, der er hurtigt overskuet. Find den på http://www.fadl.dk/fadldk/for-medlemmer … ikariater/ Den har også lidt særlig information med hensyn til det psykiatriske vikariat.

Derudover mener jeg ikke, der er nogle særlige forhold, du specielt mere skal tænke på ved ansøgningen af et psykiatrisk vikariat end ved et somatisk. Det er stadigvæk mestendels de sædvanlige ting som fx tidligere vikarerfaring og lignende, der vægter mest. Igen vil jeg henvise til ovennævnte FADL-lægevikariatsvejledning.

Jeg fulgte selv sidstnævnte lidt, da jeg skrev en ansøgning med henblik på at søge et psykiatrisk lægevikariat i København. Sendte dette til samtlige, psykiatriske centre i hovedstadsområdet og fik positive svar med ønske om ansættelsessamtaler fra størstdelen heraf. Arbejder aktuelt i et psykiatrisk lægevikariat.

Hvis du sku’ være interesseret, kan du give mig din emailadresse og så kan jeg sende dig den ansøgning, jeg i sin tid (sidste efterår) lavede.

S

Mange tak for dit svar. Jeg har imidlertid fået mig et vikariat i psykiatri i Glostrup her til sommer, men jeg kunne godt tænke mig måske også at have noget, når jeg skal på 11. semester, der ikke har ryg for at være særlig hårdt. Da jeg på 11. også skal læse ville det være dejligt, hvis jeg kunne få noget, hvor jeg skulle arbejde måske tre dage om ugen, men det er måske ikke realistisk. I Glostrup tager de vist først og fremmest i sommerferien, men hvis der er steder, hvor de typisk har studerende som vikarer hele året, vil jeg meget gerne høre om det.

Tillykke med det psykiatriske vikariat. Nu ved jeg ikke, hvor længe du skal være i vikariatet på Psykiatrisk Center Glostrup, men hvis man over en længere tid er i et vikariat, giver man jo samtidig kolleger og andet personale en mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad man kan. Og derudfra kan man sikkert i mange tilfælde lave en aftale á la den, du håber på.

Alt i alt afhænger det sikkert af, at man giver folk på sin afdeling mulighed for at se een an, hvor godt man klarer sig og hvor stort afdelingens behov for vikariatdække er. Tal med dem om det i Glostrup, men først når du har været i vikararbejdet lidt tid. Så har du et bedre indtryk af arbejdsforholdene der, og de har dannet sig et indtryk af dig, så de uforbeholdent kan svare og råde dig.

Endelig kan du jo, når engang dit Glostrup-vikariat er endt, søge andre steder hen, til den tid med ekstra vægt i din ansøgning i form af et tidligere psykiatrisk vikariat.

Held og lykke med det. Glæd dig, det er super at have et psykiatrisk vikariat.