Arbejdsbelastning og fremmøde medicin studiet

Hej med jer.

Jeg har igennem længere tid med stor interesse læst med fra sidelinien i mange forskellige debatter - og jeg vil bare sige at jeg synes det er et super forum med mange gode råd/kommentarer mv.

Jeg ville høre om der var nogen der kan give et bud på arbejdsbelastningen på medicinstudiet - altså hvor meget tid man skal forvente at bruge på Panum, på de forskellige hospitaler/kliniske ophold, i gruppearbejde og hjemme alene på de forskellige semestre (på en normal uge - altså ikke op til eksamener mv).

Endnu engang tak for et godt forum og jeg ser frem til at høre fra jer.

Mange hilsner

Jesper

Arbejdsbelastningen er klart størst i starten. Jeg tror det bliver lidt svært at sætte et eksakt timetal, men man arbejder (desværre) klart hårdest hen mod eksamen.
Efterhånden som man kommer ud på hospitalerne aftager belastningen noget noget.
Jeg kan kun svarre for mig selv, men fra 1.-5. semester brugte jeg vel ca 30 ugentligt. Ca. 3-5 timer på Panumse, et par timer eller 3 hjemme. En del mere under øvelser. Det er her den teoretiske ballast lægges.
fra 6.sem og frem foregår undervisningen på hospitalerne, for mit vedkommende Herlev, hvor jeg også har haft mine kliniske ophold. Der er kliniske ophold på 7. og 9. sem.
Det er noget forskelligt hvordan undervisningen er struktureret de forskellige fag imellem, men arbejdsbyrden er lidt mindre, og man skal ikke nødvendigvis kunne huske alle mulige perfide detaljer (som Panum desværre bærer lidt præg af).
Mht. fremmøde er der nok lidt delte meninger. Jeg har altid selv set et fag an, før jeg valgte at blive væk. Jeg synes at man til undervisningen får et overblik over hvad der er vigtigt inden for netop dette fag. Der er så også enkelte gange hvor det er spild af tid at gå til undervisning. Enkelte ting som øvelser har mødepligt, men ellers er der ingen tvang.

Under de kliniske ophold er det forskelligt hvad der forventes, men her er i princippet (og af og til også i praksis) mødepligt svt. 8-15. Det er forskelligt hvor strikse de forskellige afd. er med fremmødet, og engagementet kan også variere.

Det er en god ide at have en læsemakker. især hen mod eksamen er det godt at diskutere stoffet.

Lyder meget fornuftigt… også det timetal jeg bruger (1. og 2. semester). Og så nogle dage op til 10 timer, når der skal knaldes rapporter af. Så er de så også ordnet! Hvis man går efter topkaraktererne skal der nok lægges en del mere arbejde i det daglige…

Vil ikke lige oprette en ny tråd, da jeg mener spørgsmålet passer ind i denne tråd.

Hvor mange timer har man ca. undervisning på de første par semestre, og har man studiedage til at læse i?

Jeg mener at vi havde undervisning mellem 2 og 6 timer dagligt. Det var planen at der skulle være en ugentlig fridag, så man kunne samle op på hængepartier og have et liv ud over studiet. Derudover var der øvelser på 3-4 timer og efterfølgende rapportskrivning.
Du kan finde flere informationer om skemaer, målsætninger og fag for den enkelte semestre ved at surfe lidt påSIS, eller følge dette link http://www.sis.ku.dk/lp/lpindhold.asp?snr=40101&sprog=dk&studier=40101&overskriftsdybder=3&inframe=0