Arbejdstid/arbejdsvilkår for læger

Hej,.,

Nu ved jeg godt det er blevet nævnt i andre tråde herinde, hvor det er blevet klart at det er svært som læge at have mindre end 40 timer om ugen., Men hvorfor egentlig? Er man simpelthen tvunget til at arbejde så meget., eller kan man ikke lade være…, 8)

Jeg troede egentlig at hvis man gik mindre op i at tjene penge så var det nok muligt at arbejde lidt mindre,.? Hvordan kan det være at det f.eks. er svært for en psykiater eller en alment praktiserende at have en arbejdsuge på 35 timer f.eks.?? Hvordan er arbejdsvilkårne generalt for f.eks. en Psykiater eller Neurokirug.,.?

Jeg har fået tænkt igennem og er blevet sikker på at jeg vil studere lægevidenskab., Så det er såmænd ikke fordi dette kommer til at ændrer mit valg., men det kunne da være okay at vide lidt om det aligevel.,

Det der er humlen er at nogle specialer er betydentlig mere belastet med hensyn til overarbejde og nattevagter.
F.eks er der ikke lige så stor brug for, at have en dermatolog ( specialist i hudsygdomme ) liggende som bagvagt i et vagtværelse som en anæstesiolog kl. 3 om natten. Altså - man kan forme sit karrierevalg efter hvornår/hvormeget man ønsker at arbejde.
En almen praktiserende læge kan f.eks selv bestemme hvor stor klienten han ønsker i sin praksis, og derved også hvor travlt han/hun måtte få.

Men hvad man skal holde for øje er nok, at du som turnuslæge/reservelæge forventes at dække de vagter der nu engang er på din afdeling, så hvis du ender på et tyndt besat sygehus, vil dette uundgåeligt medføre en del overarbejde. Om dette så bliver udbetalt eller du skal afspadsere er en anden sag.

meget apropros hørte jeg forleden at almene praksisser måske vil blive tvunget til at holde åbent for konsultation til til aften, fx til klokken syv-otte stykker om aftenen, så det er såmænd ikke sikkert det fortsætter som det er tilflædet nu

Lige mht. til afspassering (så der var en diskution om det et eller andet sted), er det så egentlig ikke ligemeget om man for overarbejdspenge udbetalt eller om man afspasserer? Jeg mener, når et hospital kører med afspassering, så må der jo automatisk også være flere vagter der skal besættes (fordi folk er på afspassering). Går det ikke lige op?

Allerførst: Det hedder afspadsering - ikke afspassering… Det sidste må vel nærmest være når man lader være med at være noget der er politisk ukorrekt at sige.

Dernæst: Du skal ikke tænke så meget over om du skal afspadsere eller ej. En ansættelse er delt op i normperioder, typisk af syv ugers varighed. I hver normperiode skal du arbejde 37 timer pr. uge i gennemsnit. Har du undtagelsesvist :lol: i en normperiode over 37 timer pr. uge skal du i næste normperiode arbejde mindre end 37 timer pr. uge. Sådan er det på alle hospitaler - så er det jo sådan at der er flere læger til at deles om arbejdet i nogle dele af landet end andre. Hvis du arbejder et af de steder hvor der er få læger kan du ikke gå ned i tid (afspadsere) og amtet er så nødsaget til at udbetale de ekstra timer du har haft. Er du derimod et sted hvor der er rigeligt med læger bliver du sendt hjem (afspadsering).

Sorry… Skrev indlæget i en hurtig vending… Skal man nu også tænke? :roll:

Så må det da udentvivl være det fedeste, når man er ung læge og har brug for pengene…

Det kommer jo an på om man er en ung læge med familie som man gerne vil tilbringe hvert vågent øjeblik med.

I vores klinik er max. vægten for pt. 75kg - ellers får vi for travlt… :wink: (sikke jeg kan når det for en gang skyld ikke er mig der staver forkert :smiley: )

Min mor er praktiserende læge og købte sig ind som 3. mand i en praksis med 2 ydernumre. De havde hver 1½ fridag om ugen. Det har de stadig selvom de har fået et ekstra ydernummer.

Dertil skal det siges at være læge ikke er et 8-16 job. Det forventes både af samfundet og af dig selv at man videreuddanner sig fra cand.med. til speciallæge. Man kan simpelthen ikke holde sin uddannelse vedlige med under 37 timer. Britiske ortopædkirurger mener heller ikke at man kan lære at operere med under 50 timer om ugen.

Man kan selvfølgelig blive løs skadelæge og køre lægevagter, men det er vel ikke det man har taget en akademisk uddanelse for.

Nej, det er jo det: Har man muligheden for at blive en kompetent læge med ‘kun’ 37 timer pr. uge? Men du mener så, at dette problem løses ved at specialisere sig? :slight_smile:

I mine øjne er der i såfald noget galt med systemet…

Hvorfor skal man ikke kunne være en kompetent læge på deltid? Selvfølgelig kan men det!!

Uden at have den store (læs: ingen) erfaring, forekommer det mig dog naturligt, at man ikke kan være superkirurgen uden mindst 50 timers arbejde pr. uge - lige så vel, som man ikke kan spille på landsholdet i fodbold, hvis man træner mindre end 50+ timer om ugen.

Ok, måske ikke et helt analogt eksempel, men alligevel…

Hvordan skulle det i.ø. kunne være systemets skyld?

Sad jeg også lige og funderede over…

Sad jeg også lige og funderede over…[/quote]

Det jeg mente var at det pt. ikke er muligt f.eks. at tage turnus på deltid :

http://www.studmed.dk/viewtopic.php?t=919

Det skyldes vel systemets opbygning og manglende flexibilitet fremfor noget andet.

Alle andre erhverv tilbyder deltidsstillinger(som eks), hvorfor skulle det ikke være muligt som læge? Sådan som jeg læser Runes indlæg bliver man kun en god læge ved at arbejde fuldtid…

[color=red]Opdatering[/color]
Fra:
http://www.dadlnet.dk/2laegeforeningen/ … aar/20.htm

6% af medlemmerne af P.L.O. og FAPS oplyste, at de allerede arbejdede på deltid. Andelen af læger med deltidsarbejde var mindre i de øvrige delforeninger: FAYL (1%) og FAS (2%).

Omkring 16-17% af medlemmerne af FAYL, P.L.O. og FAPS havde i høj grad ønsker om deltidsarbejde.

Flere læger oplyste, at de allerede arbejdede på flekstid, flest i FAPS hvor 14% af medlemmerne havde flekstid, efterfulgt af FAS (11%), FAYL (4%) og P.L.O. (3%). I den enkelte delforening var der relativt flere kvinder end mænd, der havde flekstid.

1 Synes om

Men diskussionen går vel ikke så meget om, om man KAN arbejde på deltid, men om man bliver dygtigere, des mere man arbejder - “øvelse gør mester” er vel et passende mantra.

Da jeg var i 6 sem klinik ( der har vi 1. klinik på SDU ) var jeg hos en praktiserende læge, der gik og filosoferede meget over fremtidens lægeklinik.

Han mente bl.a, at med den overvægt af kvindelige læge der vil blive i fremtiden, var det ikke utænkeligt at han kom til at sælge sig praksis til 2 kvindelige læger, som så ville dele arbejdsbyrden. Dette kombineret med uændret / øget klientel vil give en arbejdsdag fra halv tid og op.

Bare ét eksempel på at med lidt planlægning kan man sikkert få det som man vil. Ellers må man op til den ledende overlæge og føre nogle hårde forhandlinger, så man ikke hænger på overarbejdet :slight_smile:

ad afspadsering:
Her gælder der en særlig amtslig logik mht. det problem, at nogle skal dække vagter/arbejdsbyrde for de læger, der skal afspadsere. Logikken består i, at man sender folk på afspadsering, som oftest UDEN at sørge for, at hullet dækkes af andre. Det betyder så, at de tilbageværende læger bare skal løbe hurtigere eller tage overarbejde (som de så senere skal afspadsere). På den måde kan man skubbe en overarbejdspukkel foran sig, indtil amterne bliver afløst af regionerne, hvor nogen andre instanser så arver problemet (sådan foregår det i hvert fald i Frederiksborg Amt).

Problemet med afspadsering er, at det IKKE er ferie, dvs. man kan i princippet ikke planlægge Mallorcarejse eller ekstraarbejde andetsteds, da man sagtens kan blive kaldt på arbejde i den periode, såfremt behovet opstår.

Som udgangspunkt opgøres ens normtid over en normtidsperiode på ml. 14 og 26 uger (varierer lokalt). Er man i underskud af timer, er det fedt nok, man får alligevel sin fulde løn og sine tillæg. Er man i overskud, skal timerne enten afspadseres inden førstkommende kalendermåneds udløb, alternativt skal de udbetales.

Til spørgsmålet om man kan blive en god læge ved at arbejde på deltid - det kan man vel godt, men det afhænger dels af udgangspunktet, dels af specialet. Man skal, indtil man bliver speciallæge, have ansættelser af en vis varighed, og derfor vil deltidsarbejde forlænge denne periode. Såfremt man bruger sin tid lige konstruktivt, hvad enten man arbejder 30 eller 50 timer om ugen, så har jeg et gæt på, hvilken læge, der rykker sig mest. Og så er der i øvrigt aldrig nogen fodboldsspillere, der har trænet 50 timer om ugen - med mindre man tæller tiden på druksteder, casinoer og VIP-lounges med :mrgreen:

Hov, hov! :smiley: Den mindre gæve Beckham har udtalt, at han træner 6 gange om ugen á 8 timer… Næsten 50 timer.

Heraf må mindst 20 timer være såkaldt helkropsarbejde udført i horisontal stilling med barnepige/PR-manager etc. som træningspartner.

Hvilket ej er at undervurdere når man får hans gage… :slight_smile:

… and I’ll race you!