Arbejdstid som praktiserende læge

Hej,

Jeg har tænkt lidt på speciale i Almen Medicin og arbejde i lægepraksis, dels fordi det tiltaler mig interessemæssigt, dels fordi jeg forestiller mig at det er foreneligt med et familieliv.

Jeg har imidlertid læst på nettet at praktiserende læger i gennemsnit arbejder 46,5 time om ugen. Men når jeg kigger på åbningstider for lægehuse, er det ofte omkring 37 timer, de holder åbent.

Mit spørgsmål er derfor, hvor meget arbejder en praktiserende læge? Og hvad er det de laver, når de ikke holder åbent for patienter?

Kan man have fri lørdag-søndag hver uge?

Nu er jeg ikke selv almen praktiserende læge, men jeg har hørt det samme som dig. Jeg tror dog at det er nødvendigt at differentiere i, om man er praksisejer (og dermed tjener rigtig godt) eller om man er ansat (og stadig tjener fint). Som ansat tror jeg fint at det kan lade sig gøre at have 37 timer, men jeg tror at det kniber hvis man er ejer.

Er man ejer af praksis er der en masse administrative ting der skal ordnes, og det er nok det som lægerne bruger en masse tid på når de ikke har patienter. Det er jo ligesom at have en lille virksomhed med flere ansatte. Der skal holdes ansættelsessamtaler, MUS-samtaler, hvis en skal på barsel skal der ansættes en ny, hvis en siger op skal der søges og ansættes en ny, hvis vandhanen løber skal den fikses, regnskaber skal gennemgås med revisor … you name it. Jeg tror at det er et kæmpe arbejde at drive praksis og det er nok en væsentlig “detalje” at have med hvis man overvejer at blive praksisejer. Jeg tror dog at man kan “slippe” for det hele hvis man blot vil være ansat.

Som udgangspunkt tror jeg ikke at du kan regne med at have fri hver weekend da de praktiserende læger også varetager lægevagter. I flere af de store byer har jeg ladt mig fortælle at man kan “sælge” sine lægevagter da der er ret gode penge i dem og andre praktiserende læger gerne vil have dem.

Håber at det hjælper lidt. Du må ikke hænge mig op på noget af det da det blot er noget jeg har hørt. Tænker at @frold måske er den rette til at be- eller afkræfte nogle af de ting jeg skriver.

De bedste hilsner
KmK

Jeg ved ikke hvilken opgørelse der tænkes på og derfor heller ikke hvordan timeforbrug er opgjort.

Hvis vi tager en almen praksis, så er denne forpligtiget til tilgængelighed fra 8-16 5 dage om ugen, altså 40t/uge. Det kan man organisere sig ud af - men som udgangspunkt er det jo 40t. Desuden er der flere der tilbyder aftenåben. Så er vi oppe på 42t. Det kan man også organisere på mange måder.

Desuden er man som praktiserende læge, Region Hovedstaden undtaget (læs 1813-ordning), forpligtiget til at dække lægevagten. Der er forskellige setup i de forskellige regioner. Men man skal nok forvente et par vagter om måneden uden for normal dagtid, selvsagt.

Som praktiserende læge er du i grænselandet mellem privaterhvervsdrivende og offentlig ansat. Men du kan ikke tage barns første sygedag, du kan ikke tage en omsorgsdag etc, som hospitalslægerne kan (det kan man i kompagniskab og samarbejdspraksis også organisere sig ud af – men det er tabt indtjening anyway). En praktiserende læge lønnes marginalt bedre end en overlæge - hvis vi ser standen som helhed. Man har som @KirurgenmedK også skriver - driftansvar, altså en klinik at drive med: ledelse, ansættelser, indkøb, organisering, faglige retningslinjer, matrikeldrift (lægehus vedligehold indvendig og udvendig) etc.

Det er lidt svært at vælge lægevejen som karrierer og så forvente at man kan have fri hver weekend. Jeg undre mig, gang på gang, tag det ikke personligt, at det bringes op. Lægehvervet er 24/7 da patienter ikke kun bliver syge 8-16. Det har vi som læger et fællesansvar for.

1 Synes om

Hvordan kommer du frem til dette? Er det hvis man sammenligner en praktiserende læge, der ikke ejer praksis?

Ser man her tjener en overlæge omkring 90.000,- DKK pr. måned. En selvstændig praktiserende læge med over 1600 patienter kan vel godt komme op på mere end dette pr. måned.

Link: Overlægers gennemsnitslønninger

I min optik bør man vel sammenligne med en ledende overlæge. En overlæge har intet personale eller driftansvar. Denne har heller ikke noget økonomisk i klemme. Den praktiserende læge kan heller ikke tage barn syg eller omsorgsdag uden tabt omsætning. Det kan overlægen være ligeglad med. Det samme gælder egentlig den ledende overlæge. Hverken overlægen eller den ledende overlæge har investeret i sin arbejdsplads (læs goodwill udgift + køb af lægehus)

90.000 pr md = 1080000 / år

@tray Du kan læse flere plo analyser her: PLO Analyse | læger.dk

Om reallønnen fandt jeg denne: Praktiserende lægers realindkomst falder | læger.dk

Resultaterne viser, at de praktiserende læger i gennemsnit havde en nettoindtægt fra praksis på 1,092 mio. kr. i 2014

1 Synes om

Jeg fandt i øvrigt dette spændende dokument, hvor du kan læse meget mere:

Eks:

2 Synes om

Interessante statistikker. Tak for dem :+1: