Arbejdstidstilrettelæggelse?

Jeg har lige fundet ud af, at jeg på den næste afdeling, jeg skal arbejde på, ind imellem skal have vagter, der går fra kl 15 om eftermiddage til kl 2 om natten. Det er jeg da lidt træt af…

Er der nogen der ved om afdelingerne bare kan tilrettelægge arbejdstiderne helt frit, eller om der er nogle regler for tidspunkter på døgnet, antal timer og lign.?

Kan man kræve at man skal møde kl 4 om natten f.eks?

Er ret sikker på at de eneste regler er at man mindst skal arbejde 6 timer på en vagt og at der skal være 11 timers hvile mellem 2 vagter. Og så at vagter ikke må være længere end 13 timer, evt. 16 med lokal dispensation. Men ring til Yngre Læger og spørg dem for at være helt sikker, de ved det.

Christian

Der kan, groft sagt, dispenseres fra alt, inklusiv 11-timers reglen (hviletid). Lokalt kan man endda aftale døgnvagter.
Som udgangspunkt må man gennemsnitligt kun have vagt hver 6. dag (så vidt jeg husker) - men det hele står forklaret ret tilgængeligt på http://www.laeger.dk/portal/page?_pagei … ema=PORTAL