At lære - teknikker og metoder? - hjælp

#21

Hej MarkMalm.

Jeg synes der kommer for stort et fokus på kvaliteten af noter.
Jeg var selv enormt notefokuseret i starten af studiet og troede at et godt note-sæt var det der skulle drive mig fremad og skabe overblik og bedre viden til de eksaminer som kræver stor paratviden.

Jeg blev efterhånden klogere og fandt ud af at det for mig var vigtigere at bruge tiden på at læse afsnittene få gange og så blive tæsket igennem opgaver hvor jeg skulle bruge min paratviden.
Nøjagtigt som AndersN1 skriver, så handler det om at terpe igen, og igen… For dig er den korrekte metode måske ikke nødvendigvis vha. noteskrivning.

Helt basalt så handler al læring om at forme nogle “knager” som din viden kan hænge på - for nogle er de knager et visuelt system, som noter eller tegninger.
For andre er det et mere problemorienteret system, hvor man hænger sin viden op på en opgave eller et spørgsmål om emnet, og for andre er det en tredje eller fjerde løsning.
Pointen er at det tager lidt tid, og også at man er ærlig over for sig selv om ens læring, før man finder det system som giver de bedste resultater.

For mig var det den problemorienterede løsning der gav de bedste resultater
Da jeg gik på bacheloren læste jeg bøgerne og forsøgte i stedet at formulere spørgsmål og svar hertil, til det jeg læste.
De spørgsmål kunne jeg senere quizze mig selv og min studiegruppe i.
Min eksamenslæsning var primært bygget op på at læse de emner jeg havde svært ved igen, og så lave gamle eksamenssæt uden hjælpemidler - Eksamenssættene gav mig så et fingerpeg om hvilke emner jeg måtte spot-læse igen.

Jeg håber at mit svar giver en smule mening.

  • Held og lykke med studiet :slight_smile: - det skal nok gå alt sammen! :wink:
1 Like

#22

Man kan komme fint gennem hele studiet (embedseksamen, som jeg aktuelt står over for, fraregnet) ved “bare” at terpe gamle eksamenssæt samt forelæningsslides. Jeg har ikke købt en eneste bog på kandidaten, fraregnet case-bogen til min kommende embedseksamen.

Om man tager noter på den ene eller anden måde er ikke vigtigt. I skal lære at studere effektivt.

1 Like

#23

Du kan også lege med læring gennem flash cards - evt kan bruges @gundestrup service:

https://www.irecall.dk/

0 Likes