Avskaffe turnustjenesten i Norge?

Fra Aftenposten i dag:

[i]Turnustjeneste står for fall

LANG KØ. Et par hundre nyutdannede medisinere står i kø i et halvt år før de kommer
i gang med sin turnustjeneste. Dette er sløsing med samfunnets ressurser og demoraliserende for de nyutdannede selv. Turnustjenesten for leger bør avskaffes.[/i]

http://www.aftenposten.no/meninger/kron … 701586.ece

Flere forslag til hva man skal gjøre med turnustjenesten i Norge står her:

http://www.medisinstudent.no/asset/34009/1/34009_1.pdf