Bachelor opgave KU

Hej

Jeg skal til at skrive bachelor opave men ved slet ikke hvordan jeg griber det an… Jeg har alt det praktiske på plads, har en (elendig/ligeglad) vejleder og har deltaget i workshops osv. Men jeg ved slet ikke hvordan jeg skal skrive opgaven. Jeg finder kun ringe oversigtsartikler på PUBMED… Jeg gider ikke at bruge alverdens tid på det her, så tænkte at jeg bare bruger de få artikler der er.
Men så ved jeg ikke… skal man skrive pointerne i artiklerne også referere?? det bliver så bare til en masse referencer og ikke så meget andet… ??? Man skal jo være objektiv og ikke komme med nogetn selv… ihh.

Please help, har virkelig siddet og fumlet med det her i lang. Vil bare gerne få den her opgave overstået også tilbage til den reelle undervisning…!

Bacheloropgaven skal normalt udfærdiges i IMRaD-formatet. Dvs.:

  • Introduktion,
  • metode,
  • resultater og
  • diskussion.

Prøv at tænke lidt over, hvad du kan introducere opgaven med, hvilken metode, du vil bruge, hvilke resultater du vil fremhæve, og hvad du kan diskutere til sidst. Lav en overordnet disposition.

En fejl som mange (inkl. undertegnede) begår/gik er, at have alt for mange artikler i starten. Prøv hellere at begrænse antallet af artikler til 5-10 stks. Det kan man sagtens få en god opgave ud af. Og så bliver det hele lidt mere overskueligt og derved mindre tidskrævende.

Desværre har jeg indtil videre ikke mere en 5 artikler, hvoraf den ene er ultrakort og den anden ikke er en artikel men en definition på mit emne ud fra en lægehåndbog…

Mit problem er især, ud over ringe mængde materiale at jeg ikke ved hvordan, dvs. hvor ofte jeg jeg skal refere. Hvis jeg skal føre belæg for alt skal jeg jo referere hver eneste gang jeg skriver en sætning.
Endvidere, da det er en litteraturopgave, er det jo ikke mine konklusioner der kommer frem, men dem der fremgår af artiklerne, ikk? Så kan ikke så hvori forskellen består mellem analyse, resultater og diskussion… ??

Hej,
5 artikler lyder som meget lidt. Har du prøvet at se i reference listen på de artikler du har, om der evt. er nogle af de artikler du kan bruge?

Opgavens opbygning:
Da det er et litteraturstudie og ikke et projekt hvor du har egne data, har du ikke noget reelt analyseafsnit. Derfor slår mange i stedet resultater og diskussionsafsnittet sammen. Du refererer altså de resultater de forskellige artikler kommer frem med, og sætter dem op mod hinanden. Altså XX har fundet… men YY har tilgengæld fundet…
Afslutningsvis opsumerer du hvad de er enige og uenige om. Du kan du også så skrive at der ikke er nogen entydige svar på spørgsmålet (hvis dine artikler er meget uenige) og at der derfor, er behov for yderligere forskning på området.

Håber du forstår hvad jeg mener. Det er jo lidt svært at lave en generel opskrift. :wink:

Mht. referencer så skal de jo bruges balanceret. Altså ikke efter hver linie men f.eks. efter hvert afsnit.
Jeg tror du vil få mere hjælp fra din vejleder, når du først har skrevet noget. De plejer at være bedre til at give feedback når man sender dem en større del af opgaven f.eks. hele resultat og diskussion afsnittet, for så kan de bedre se hvor det går galt. Men når det er sagt er der desværre mange vejledere som er meget uengageret :roll:

Håber du kunne bruge det til noget.

Held og lykke med opgaven :slight_smile:

Tak for svaret - det hjalp lidt.

Jeg har stødt på mange gode artikler, men så er de nærmest umulige at få fat. Enten virker KB linket ikke, eller siden er forældet eller hvad ved jeg. Jeg vil helst gerne have den skrevet mere eller mindre færdig inden studiestart så vil derfor ikke bruge tid på at jagte bibliotekarer til at hjælpe med at skaffe artiklerne på anden vis.

En anden ting er at artiklerne overhovedet ikke er uenige med hinanden - tværtimod er det det samme der står igen og igen! Måske fordi det er et meget entydigt emne…Så der er ikke så mange resultater at diskutere…Også virker det bare fuldstændig meningsløst at skulle skrive hvad forfatterne mener i hver artikel når det er det samme, måske blot formuleret lidt anderledes. Hvis jeg så istedet skriver noget ala: “NN konkluderer blabla og det gør de andre også…” så kommer opgaven næppe til at fylde mere end 5 sider. Synes 10 sider er lidt voldsomt - i hvert fald hvis man skal formulere sig præcist…
Kan du følge mig?

Alle artikler er stort set mulige at få fat på via det kongelige bibliotek. Hvis du ikke kan få adgang til dem online via fjernadgang kan du bestille dem som pdf filer af biblioteket. De bliver så scannet af tidsskrift udgaven og sendt til dig.

Det er fuldstændig gratis som studerende.

Din vejleder skal hjaelpe dig med denne slags. Hvis han/hun ikke har tid eller lyst til det skal du skifte vejleder og evt. ogsaa emne. Der er et enormt laeringspotentiale i at skrive opgaven, saa det er vigtigt at du finder et godt match mht. vejleder. Naar det drejer sig om en bacheloropgave er vejlederen bestemt vigtigere end selve emnet!

En god fornemmelse for hvordan man refererer og hvordan man raesonnerer i vidensjkabelig sammenhaeng faar man ioevrigt ved at laese en masse artikler.

Og der eksisterer ikke nogle emneomraader hvor der kun er fem tilgaengelige artikler, om end det undertiden rigtignok kan virke saadan naar man er uerfaren i forhold til at forholde sig til videnskabelige problemstillinger - en god vejleder vil kunne hjaelpe dig med at finde gode og relevante referencer og fortaelle hvordan du bringer noget “nyt” og selvstaendigt ind i opgaven. Jeg skal dog lige naevne at du aldrig aldrig aldrig maa snuppe en pointe eller et ressonement fra en artikel og saa fremfoere det som dit eget uden reference. Det er naturligvis en haarfin balance, men hvis det er i princippet (eksamens)snyd og ioevrigt uredeligt. Men det er som sagt din vejleders ansvar at guide dig i denne sammenhaeng.

Poej poej med det.

tak for svaret

jeg har kigget nærmere på nogle af artikler og ja, vil give dig ret i at det hjælper lidt mht. hvordan man skal refere.

og jeg har nok været ret uheldig med vejleder, men var også igennem en del andre som endte med at føre mig til ham… Han har slet ikke tjek på hvordan man søger/finder artikler på nettet, har givet nogle på papir så dertil føler jeg lidt jeg er overladt til mig selv…
og sjovt har han direkte sagt at det er ok hvis jeg lige nummer et en linje eller to fra et sted uden af citere…!!!

men 2 spørgsmål

kan man skift emne og vejleder efter man har tilmeldt sig eksamen og afleveret blanket??

og

når man skal referere til noget som selv har refereret til en tredje tekst - skal man så referere til originalen eller den tekst man sidder med? (det var dårligt formuleret spørgsmål, men de fleste der har skrevet bach. opg. har sikkert tænkt det samme, så mon ikke i forstår…)

Altså i resultat afsnittet refererer man til originalartiklerne, som har de rå forsøgsdata. I diskussionsdelen refererer man til oversigtsartiklerne/diskussionsartiklerne. :wink:

Det rigtige vil være at opsøge de artikler i referencelisterne, som dine artikler henviser med “statements” og originaldata som du finder brugbare. Men hvis en af dine artikler selv fortolker data fra andre studier og med udgangspunkt heri kommer med et “statement” som du finder brugbart skal du henvise til den pågældende artikel selv.

I princippet er alle artikler i din referenceliste pensum for din eksamen - vælg derfor dine artikler med omhu og henvis ikke til artikler du ikke har læst. Og under alle om stændigheder er det ikke ok at “hapse” fra artikler uden at citere, hvad end din vejleder siger det eller ej. Men du har ret, det er nok for sent at skifte vejleder når du har afleveret blanket og det hele.