Bachelor Projekt - sdu, WTF?

Har nu efter en verbal røvfuld fra min kæreste, bestemt mig for at søge informationen vedrørende bachelor projektet her på studmed.

problemet består i at vi havde snakket om en lille tur til staterne, men eftersom jeg har et ansvar over for min bachelorgruppe kan dette jo ikke helt lade sig gøre…

jeg er nysgerrig efter HVORNÅR projekterne og dermed grupper bliver fastlagt og offentliggjort. jeg vil også meget gerne høre fra tidligere sturderende der ved om modulet består af en masse obligatorisk undervisning :slight_smile:

mvh.

ps skal først skrive efter sommeren, men SDU.dk er simpelthen et mindre rod og jeg orker (ja jeg er doven) ikke helt at gå igennem hjemmesiden med en tættekam, når jeg VED der sidder en eller to, der ude der kan hjælpe mig :slight_smile:

Har lige haft modulet. Emnerne kom for vores vedkommende op lidt før modulets start. Der er ikke meget/ nogen? obligatorisk undervisning. Den kliniske biokemi er ikke ligefrem noget stort emne. Det kan, hvis ikke det bliver lavet om sagtens indlæres uden fremmøde.

Hvor meget du skal være til stede på modulet afhænger selvfølgelig af om du har haft præklinik eller skal have valgfag.

Dertil kommer så at skrive selve opgaven. Selvom omfanget af opgaven er begrænset, tager det alligevel meget tid med at mødes, lave søgninger, kigge på formalia, rette osv. Dette afhænger selvfølgelig af gruppen, emnet og forhåndskendskab til at skrive en videnskabelig artikel. Læs: Det kræver øvelse.

Hvis du ikke er til stede i en stor del af modulet er det jo helt afgørende at finde en gruppe på forhånd, der er helt på det rene med dette.
Men igen, hvor lang tid regner du med at være væk? og hvornår på modulet? Umiddelbart skulle det være muligt, men du skal nok have gjort dit hjemmearbejde på forhånd.