Barnekirurgi - Sigvald Refsum

Barnekirurgi
Sigvald Refsum

Nesbru: Forlaget Vett & Viten AS, 2006.
268 sider.
ISBN: 82-412-0632-1

Anmeldelse i ugeskriftet: http://www.ugeskriftet.dk/portal/page/p … 6_39_49763