Basal lærebog i thoraxradiologi - anbefalinger?

Som overskriften siger, er jeg interesseret i at finde en basal og gerne pædagogisk lærebog i thoraxradiologi. Studerer 7. semester på SDU og føler at thoraxradiologien berøres i mange situationer, men aldrig bliver helt uddybet.

Har set at der er en dansk lærebog fra 2000-2001, har dog ikke fundet nogen anmeldninger.

Alle forslag er velkomne (også engelsk litteratur!). :slight_smile: