Basal og Klinisk Immunologi - Bendtzen et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=479

Klaus Bendtzen (hovedred), 440 sider,
udgave/oplag: 03/01,
årgang: 2000,
ISBN: 87-7749-249-8

Forlaget skriver:

[quote]Basal og Klinisk Immunologi beskriver immunsystemets fysiologiske og patofysiologiske funktioner, især hos mennesket. Bogen udkommer 15. feb. 2000

Bogens første del gennemgår den basale immunologi med beskrivelser af de genetiske, molekylærbiologiske og cellebiologiske grundlag for immunsystemets fysiologiske funktioner. Derpå beskrives de molekylogiske og cellebiologiske processer i infektionsforsvaret, ved immunpatogenese og inflammation samt hyperreaktivitet og allergi. Herefter omtales vævstypernes betydning for visse sygdomme, autoimmunsygdomme blandt andet bindevævets immunsygdomme samt endokrinologiske, hæmatologiske og neurologiske immunsygdomme, hudens immunpatologi, immundefekter, immunprofylakse, blodtransfusion, transplantation og graviditetens immunologi. I sidste del redegøres for immunsystemet og cancer samt terapeutiske principper ved immunsygdomme. I bogens sidste kapitel beskrives immunologiens laboratoriemetoder af særlig betydning. Bogen afsluttes med et omfattende stikordsregister.

Omfanget er pensumdækkende ved den prægraduate uddannelse ved landets tre lægeskoler. Bogen kan også benyttes af færdiguddannede læger, farmaceuter, ansatte i medicinindustrien og andre faggrupper med interesse for immunologien samt ved postgraduate kurser og som opslagsværk. [/quote]

Kopier de afsnit man skal læse på Panum. Men hold jer langt langt væk fra at købe denne bog.

Makværk. Blader man den igennem er bogen nu egenlig meget flot. Den virker god ved første øjekast og man bliver nemt forledt til at tænke at det nok er nemmere at læse noget så komplekst som immunologi på dansk.

Men, de der har skrevet denne bog formår overhovedet ikke at viderebringe nogen form for overblik.

Vil du lære meget om Immunologi - køb Janeway. Skal du ikke være immulog så køb Parham. Men der findes inegn frung til at købe dette skravl af en bog.

Ja, du kan have ret i, at man nok bør foretrække Janeway. Så kan man nøjes med at kopiere afsnittet om transfusionsmedicin fra denne bog - det er nemlig decideret pensum og egentlig meget velskrevet.

Men resten af bogen … den er mest for folk der drømmer om at blive kæreste med en interleukin!

Det er ikke fordi bogen er af højt fagligt niveau. Den har bare med alt tydlighed ikke været igennem en journalistisk redaktion.

Den er tung og en af de dårligste bøger jeg har købt!