Basal sundhedsvidenskabelig statistik - Klaus Johansen

Link til munksgaard

Hvem anbefaler bogen

Anmeldelse i ugeskriftet

Klaus Johansen

176 sider
Udg. år 2002
ISBN 87-628-0229-1

Forlaget skriver:

Jeg anvendte “Basal sundhedsvidenskabelig statstik” sammen med “Epidemiologi og evidens” til blok-8 (forskningsmetodologi) ved SDU. “Epidemiologi og evidens” (E&E) er sammen med undervisernes kompendium i statistik dækkende for “kravene” til tentamen. Der er forholdsvis meget basal statistik i E&E ligesom, der findes de mest relevante statistiske opslagstabeller bagest i bogen. Hvis man derfor er til statistik er man nok bedre stillet med en mere dækkende og opslagsagtig statistikbog.

Men som en basal indføring i statistik er den god, da forfatteren ikke gør begreberne unødigt komplicerede.