Basisbog i Cellebiologi - Suhr-Jessen, Rasmussen

Forfatter Peter Suhr-jessen
ISBN 87-7749-401-6
Indbinding Hæftet
Forlag FADL’s Forlag
Udgivelsesår 2004
Sidetal 173

Forlaget skriver:

[quote]Cellebiologi indtager en central plads hvis man ønsker at forstå og deltage i det moderne samfunds debat om miljø-, ernærings- og sundhedsmæssige problemer. Dette skyldes ikke mindst, at cellebiologi i de senere år har ændret sig fra et overvejende beskrivende til et stadig mere eksakt fag.

I Basisbog i Cellebiologi giver forfatterne en oversigt over den ebkelte dyre- og plantecelles strukturer og disses funktioner.

Bogen omtaler hvordan celler optager næringsstoffer og benytter dem til opbygning af komplekse strukturer med specialiserede funktioner, og hvordan celler kommunikerer med hinanden og samarbejder om at opretholde en flercellet organisme som f.eks. et menneske eller et træ.

Endelig omtales en række eksempler på hvordan fejl i cellers normale funktioner kan føre til sygdomslignende tilstande.

Basisbog i Cellebiologi er skrevet for lægmand, medicin- og biologistuderende på indledende studietrin, og for gymnasieelever med biologi på højt niveau. [/quote]

Denne bog “Basisbog i cellebiologi”, der tidligere blev udgivet af GAD udkommer desværre ikke længere. Bogen er imidlertid en fremragende indføring i cellebiologien.

Efter adskillige opfordriner fra medicinske studenter bliver bogen derfor genudgivet, med Peter Suhr-Jessen som forfatter og nu fra FADL’s Forlag A/S.

Det er vores og Peter Suhr-Jessens intention, at bogen, på sigt, skal relateres til medicinske kasuistikker.

Bogen forventes udkommet ultimo 2004.

MVH FADL’s Forlag A/S

Opdateret til 2004 udgaven