Basisuddannelse - 4-årsregel - drop eksamen - bliv lægevikar

Med de nye tiltag med erstatning af turnus med den såkaldte 1-årige basisuddannelse - som ikke nødvendigvis indeholder intern medicin - og samtidig indførelse af 4-årsregelen - er der lagt op til massiv forringelse af den postgraduate lægeuddannelse.
Jeg er selv overlæge ved en stor intern medicinsk afdeling, og ser med stor bekymring på udviklingen.
I debatten bemærker jeg, at der er mange af de kommende læger, der er særdeles utilfredse og bekymrede for ikke at kunne få et relevant postgraduat uddannelsesophold på en intern medicinsk afdeling - og efter min overbevisning med rette! Jeg er ganske overbevist om, at en grundig uddannelse i intern medicin er en særdeles vigtigt basis, uanset om man senere uddanner sig til speciallæge i kirurgi, psykiatri, almen medicin, anæstesi el. lign. Intern medicin er simpelthen basis for videre lægevirksomhed.
Med 4-årsregelen låser man imidlertid de YL - der ikke alle vil kunne opnå et ansættelsesforløb på en intern medicinsk afd.
Der er grund til massiv protest! Den mest tydelige protest vil være, hvis stud-med’er i massivt tal undlader at gå op til én af de mindre afsluttende eksaminer - og istedet søger om lægevikaransættelse på landets intern medicinske afdelinger. Derved sikrer man sig også en kvalificeret uddannelse i intern medicin!
Et af argumenterne for at afkorte det postgraduate uddannelsesforløb har været bedre planlagte og mere effektive ansættelsesforløb - I den sammenhæng skal man huske på, at de speciallæger, der skal give Jer den ønskede uddannelse - i fremtiden får så travl med at udføre de opgaver, som turnuslæger tidligere har udført (journalskrivning, passe vagten mmm), at de næppe får tid til at tage sig af basislægernes uddannelse. Man skal jo errindre at der også er stor mangel på speciallæger.
DERFOR: LAD JER IKKE PRESSE TIDSMÆSSIGT - TAG SELV DEN UDDANNELSE I HAR BRUG FOR!

Dejligt at der er opbakning til kritikken fra andre en lægestuderende :smiley:

Opfordringen er hermed taget :wink: og ansøgningerne er sendt :o

Takker for opbakningen :angle:

Må jeg opfordre DrHG til at bruge siden her og forummet “Job og annoncer” til at opslå en masse spændende og lærerige vikariater for studerende :wink:

hvordan er reglerne egentlig mht at arbejde før og efter candmed eksamen? - hvorfor er det en fordel at skyde embedseksamen ifht vikariater - kan man ikke blot skyde tilmeldingen til Basis"uddannelsen"? Har man ikke 24 måneder før man skal tilmelde sig basisudd efter eksamen?

Det er lidt svært at skyde basisuddannelsen, når man har trukket nummer, det kan man ikke så nemt.
Eneste problem er, at arbejder du et halvt år som lægevikar, skal du betale hele forårets SU (+ evt. lån) tilbage…

ok - så for dem der kan få deres candmed-eksamen i januar 2009 vil der ikke være noget at vinde ved at skyde eksamen ift at tage et vikariat - man skal bare lade være med at trække nummer til Basisuddannelsen?

Det kommer helt an på om du føler at du har behov for mere end 24 måneders arbejde/eller andre “sysler” fra du er færdiguddannet…

Nej, for dem betyder det principielt ikke det store - andet end at du ved, hvor du skal hen i turnus/KBU.

Har været inde og kigge lidt på sst.dk og blevet lidt klogere. Bliver selv færdig til feb 09.

Ifølge Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 … ?id=105099) gælder følgende:

  1. [i]Du kan kun tilmelde dig klinisk basisuddannelse (KBU) en gang og tilmeldingen er bindende. (§ 9. Stk. 4.)
  2. Fra man er kandidat og til man skal være påbegyndt KBU er der to år. Dvs man har altså to år fra man er kandidat til man behøver begynde KBU. Her kan man vikariere, forske, tage på ferie eller hvad man nu har lyst til. Man behøver ingen begrundelse for at udsætte. (§ 9. Stk. 2.)[/i]

Ifølge Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 … ?id=105100) gælder følgende:

  1. 4 års reglen træder først i kraft fra den dag man påbegynder KBU.

DVS, hvis man lader være med at tilmelde sig KBU til sommer (med start feb 09), så har man faktisk to år til at opkvalificere sig og blive konkurrence dygtig med nogen af de kandidater, som er omfattet gammel turnus ordning. Desuden kan man få afprøvet nogen af de specialer man ikke ellers ville kunne nå inden 4 års reglen sendte én ud i speciallæge uddannelse i psykiatri el lign.

I Vejledning om tilmelding til Den kliniske basisuddannelse Sommeren 2008 (http://www.sst.dk/upload/uddannelse/lae … n_2008.pdf) står:

[i]Kandidater, som har indstillet sig til eksamen på næstsidste semester med forventet kandidateksamen i det følgende semester, og hvis navn fremgår af universiteternes fremsendte lister til Sundhedsstyrelsen, kan komme i betragtning til den kliniske basisuddannelse, jf. bekendtgørelsen § 9.
De kandidater, som er påført listerne, vil pr. mail modtage et informationsbrev fra Sundhedsstyrelsen vedrørende tilmeldingsproceduren. Brevet udsendes i
uge 4 (08). Brevet indeholder desuden en personlig pinkode, som skal benyttes ved tilmelding.

Ønsker kandidaten ikke at blive tilmeldt den kliniske basisuddannelse,skal vedkommende se bort fra det tilsendte brev. Det påhviler kandidaten selv
at overholde tidsfristen for tilmelding til den kliniske basisuddannelse indenfor de to år som angivet i bekendtgørelsens § 9, stk. 2.[/i]

DVS. Selvom man har tilmeldt sig via punkt.ku er man juridisk først bundet, når man har besvaret tilmeldingsbrevet fra SST.

Håber det gav nogle små fif til hvordan 4 års reglen kan omgås og hvordan man fortsat kan nå en stilling i internmedicin påtrods af de forringede uddanelsesforløb.

Vh
Faldo

Heldigvis er muligheden for at udskyde i to år inden man hoper på basisvognen der stadigvæk. Så håber vi bare ikke at politikerne - sekunderet af Michael Dall og resten af Lægeforeningen/YL - får lukket det smuthul inden vi/jeg når dertil, for jeg har nemlig i høj grad besluttet mig for at tage noget seriøst arbejde inden jeg bliver kastet ud i KBU-tidsspildet…

  • Mikkel