Behavior and medicine - D. Wedding

Behavior and Medicine
Margaret L. Stuber, Danny Wedding

Paperback: 389 pages
Publisher: Hogrefe & Huber Publishers; 4Rev Ed edition (May 2006)
Language English
ISBN-10: 0889373051

Denne amerikanske lærebog bør nu også være med på listen, da den var anbefalet læsning de sidste år af gamle studieordning.

Den kan stadig fås i Bogladen, og kan anbefales hvis man vil læse en rigtig amerikaniseret bog inden for dette felt. Bogen er rent ud sagt en stor (dog flot opsat) karikatur!

Der kan nævnes klassiske passager som rating af stress på en skala fra 0-100, hvor jul er 12 og ændring af antallet af familiesammenkomster er oppe på 15…

Hejsa.

Jeg synes nu ikke den var så dårlig som rygterne siger. Den er meget amerikaniseret, men der er stadig nogle gode pointer, og jeg læste selv en smule til eksamen i den i TAS. Underviserne er vist også lidt vilde med den har jeg fornemmelsen af, og den dækker nogenlunde studiemålene(tror jeg nok!).

Den stress rating skala du henviser til er vist den teori der er fremsat af Raha & Holmes(?), og den er også gengivet i andre lærebøger, og er ikke noget forfatterne til den her bog har siddet og filosoferet sig frem til.

Christian

Jeg har læst en del kapitler i bogen på 1. semester, men vælger at droppe den på 2. semester. Den er efter min mening ikke pengene eller tiden værd. Undersøgelserne er ikke dokumenteret, og meget af indholdet ligger på et banalt og ligegyldigt niveau. Den kan bruges til hyggelig godnatlæsning (hvis man er til den slags), men jeg synes ikke den er egnet til kurset.

Syntes faktisk, at bogen var ganske god, bortset fra nogle kapitler om ligegyldige emner, hvilke man naturligvis springer over. Noget af det gode ved bogen syntes jeg var dens vægt på biomedicinske principper fx. under selyes (?) stressrespons eller abstinens eller de hyppige og ofte udemærkede beskrivelser af psykiatriske tilstande, fx ADHD. Nogle steder var det godt at supplere med Ellsas, men samlet set syntes jeg den var bedre og mere relevant end Ellsas.
Kapitlet om “os selv”/læger syntes jeg var ganske interessant, bortset fra det refererer til amerikanske tilstande.
Bogen er så absolut den mest relevante, medicinsk orienterede psykologi /behavioristiske lærebog jeg har set. Ved tilbageblik i bogen senere på studiet tror jeg de fleste vil indse at bogen faktisk behandler en del flere relevante emner, end man først havde forestillet sig.

Det er en lærebog! Den behøver ikke at dokumentere noget som helst.

Jeg synes det er en fin bog. Meget meget mere overskuelig end f.eks. Human behavior.

Opdateret til 2006 udgaven