BioLogue-møde "Naturlægemidler"

BioLogue holder et fyraftensmøde d. 7. november 2006 med titlen:

[align=center][size=5]Naturlægemidler[/size]
[size=4][b]Sikkerhed & effekt
Påvirkning af immunsystemet
Fabrikation af komplekse molekyler
Udvikling & registrering
Reguleringen i EU[/size]

med
Steffen Bager, Lægemiddelstyrelsen
Ib Schneider, MediMush[/b][/align]

Det foregår i bygning 40 på Panum kl. 14.30-16.00, og det er gratis men kræver tilmelding på http://www.biologue.org (se under event-titlen “Herbal Medicinal Products”).

Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 31/10-2006!