Bliver vi alle speciallaeger?

Bliver vi alle speciallaeger?
0

#1

Som foersteaarsstuderende begynder det at bekymre mig mere og mere, at optaget paa medicinstudiet er saa stort og at der samtidig ikke bliver oprettet tilstraekkelig mange uddannelsesstillinger.

Flere steder har debatten vaeret oppe at vende, om hvorvidt det var et naturligt krav fra kandidaternes side, at de kunne forvente at blive speciallaege alle sammen :smiley: . En konsekvens kunne vaere at man kun lavede uddannelsesstillinger til at uddanne 60-80 procent af en aargang?

Jeg frygter lidt at de kommende laeger ender i den samme situation som i firserne, hvor laegerne rejste til Norge og Sverige fordi de hverken kunne faa uddannelsesstillinger eller job. Der var simpelthen for mange reservelaeger.

Spoergsmaalet er, om amterne vil paatage sig den forpligtelse at uddanne os alle til speciallaeger efter den nuvaerende og tidligere regerings beslutning om at oege optaget paa studiet.


#2

Diskussionen du bringer på bane er yderst interessant, set ud fra et læge/studerende-perspektiv. Der er jo lægemangel hører vi konstant. Det er ganske vist rigtigt, men mere korrekt ville det være at sige at der er speciallægemangel og at denne tager til over de kommende mange år. Dette dokumenteres i sundhedsstyrelsens rapport over “udbudet” af speciallæger i de kommende år, og som kan læses på deres hjemmeside.

Som førsteårsstuderende må det være skræmmende at tænke på de tusindvis af kandidater der “når” at komme ud i turnus og derefter kvalificere sig til intro-stillinger og uddannelsesstillinger inden man selv overhovedet er blevet færdig med uni-ræset. Jeg har selv været nervøs for udsigterne til, at “markedet” sander til inden jeg selv når så langt - og det endda selvom jeg bliver færdig som læge om 9 dage og skal starte i turnus kort tid efter.

Jeg tror ikke 20-40% af hver årgang synes det vil være attraktivt at ende uden speciallægeuddannelse. Så vil der være udsigt til evig lav løn (den danske lægeløn er i forvejen ikke specielt høj), fortsat rejsen rundt mellem forskellige sygehuse uden at får en slutstilling og manglende tilfredsstillelse derved, at rode sig ud i perfiditeter indenfor et for andre ukendt område.

Som studerende er der ikke meget andet at gøre, end at slutte op om de protester som studenterrådene på de enkelte universiteter allerede nu har sendt afsted til sundhedsministeren og uddannelsesministeren mv. I gamle dage besatte man biokemisk institut og afmeldte eksamener for at protestere mod urimelige vilkår for de studerende - det kan være de tider bliver aktuelle igen, hvor besættelsestrangen bør komme over de studerende ? :roll:


#3

Ja, hvem der dog bare var faerdig om 9 dage… Har lige laest en stillingsannonce for en blokstilling til almen medicin, hvor de vil dispensere fra kravet om introduktionsstilling, fordi de forventer der ikke vil vaere nok kvalificerede ansaegere… NYD DET…


#4

Der skulle vel ikke være nogen der ved hvilken “ved” man med fordel kan gå for at blive speciallæge i plastikkirurgi? Det er nemlig dette speciale jeg går og overvejer, efter endt turnus.


#5

Vedrørende specialet i plastickkirurgi, så har jeg haft ophold 1½ måned på plastickkirurgisk afd. Z på Århus kommunehospital. De fortæller gerne om speciallægeuddannelsen og du kan bare ringe dertil på telefonnummeret på deres hjemmeside.

De yngre læger der fik introduktionsstillinger i plastickkir havde alle haft et par år hvor de havde arbejdet med bløddelskirurgi. Typisk urologi men også øvrig abdominalkirurgi. Der er stor søgning til specialet, så man skal være “om” sig for at få de relativt få stillinger der findes i specialet.