Bøger på 1. semester AU

Hej derude.
Jeg undskylder hvis emnet har været oppe at vende før, men har ikke kunne finde noget der besvarede mine spørgsmål i de tidligere indlæg.
Mit spørgsmål er, hvilke bøger der skal købes ind til det første semester i Århus, og om der ligger en pensum liste på AU’s hjemmeside? :slight_smile:

Makroskopisk anatomi: Finn Bojsen Møller - Bevægeapparatets anatomi

Mikroskopisk anatomi: Den nye bog Genesers Histologi, Annemarie Brüel, Erik Ilsø, Finn Geneser m.m

Medicinsk filosofi og videnskabsteori: Kompedie fra medicinerladen

  • Andreas

Du kan evt. finde faget i AU’s kursuskatalog : http://kursuskatalog.au.dk/
Tjek fagene for semestret på http://studerende.au.dk/medicin/

Hej, jeg er kommende studmed på AU, og jeg har også et par spørgsmål omkring bogkøb på 1. semester.
Efter at have slået fagene op for 1. semester i AU’s kursuskatalog, så lagde jeg mærke til, at der i mikro- og makroskopisk anatomi (både 1 og 2) er angivet Genesers histologi som anvendt litteratur. Jeg tænkte på, om denne bog er en absolut nødvendighed på studiet eller om Histology: A Text and Atlas af Ross fint kan bruges? Jeg har læst et andet indlæg herinde, hvor der blev lagt et godt ord ind for begge bøger. Jeg ved, at de varierer i pris og lidt i omfang, og at sidstnævnte er skrevet på engelsk, men det gør mig ikke noget. Desuden er det mig bekendt, at man som studmed vil få brug for sin histologibog på de efterfølgende semestre, så jeg funderer over, hvad der ville være det bedste valg for en medicinstuderende på AU. Mit andet spørgsmål går på lidt af det samme, altså om Andreasens De indre organers anatomi kan bruges på AU fremfor Bojsen-Møllers Bevægeapparatets anatomi? Jeg synes generelt jeg hører, at sidstnævnte her er at skyde langt over målet for, hvad der kræves af en medicinsk student.

På forhånd tak :slight_smile:

I de første semestre bliver det skåret meget ud i pap for de studerende, hvad man skal læse - ligesom på gymnasiet. Underviserne i mikroskopisk anatomi har altså lavet en læseliste, der fortæller hvilke sider, man skal læse i Genesers histologi til de forskellige lektioner.

Jeg tror at 99 % benytter sig af Genesers histologi, og den er også fyldt pensumdækkende, men den går bare ofte langt over pensum - man lærer dog hurtigt at differentiere, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt.

A Text and Atlas af Ross er nogle steder ikke helt pensumdækkende - men hvis du dukker op til holdundervisningen, så vil underviserne gennemgå pensum (altså også de ting, der ikke står i bogen) - så man kan altså klare sig lige så godt ved at benytte sig af den bog.

Men jeg synes, at du lige så godt kan holde dig til Genesers histologi, da det så ikke kræver ekstra planlægning mht. de sider, der skal læses - man ser bare i læseplanen, hvilke sider der skal læses til den pågældende dag.

Mht. bøgerne i makroskopisk anatomi: 3/4 pensum findes i Bevægeapparatets anatomi (Næsten hele bogen gennemgås med undtagelse af et par kapitler). I den sidste 1/4 af semestret benyttes Indre Organer primært til overordnet læren om hoved og hals (mere om dette fås på 2. semester – via samme bog)

Super god info! Jeg tænker, at jeg lige så godt kan købe få bøger til orientering inden studiestart. Kan det egentlig passe, at Andreasens De indre organers anatomi er en gammel titel på Hovedets, halsens og de indre organers anatomi af J. Rostgaard et al.? Det står ikke entydigt nogle steder og heller ikke på forlagets hjemmeside munksgaard.dk. Forfatternavnet Erik Andreasen synes forsvundet på mystisk vis fra omslaget. Jeg har dog lavet lidt research, hvor jeg er kommet frem til, at J. Rostgaard er medforfatter på begge bøger (hvis de altså er forskellige fra hinanden), de har en illustrator ved navn Erik Leenders tilfælles, og bøgerne har nogenlunde samme sideantal ± 10 sider. Desuden står der følgende i Hovedets, halsens og de indre organers anatomi lige inden forordet “(Tidligere titel: De indre organers anatomi)”, så mon ikke den nye her blot er en sen udgave, eller hvad?

Man kan også finde pensumbøger/bøger der anbefales af underviserne på www.medicinerladen.dk :slight_smile:

Jep, det er jeg godt klar over, den er værd at bogmærke.

Hej

Jeg er også lige blevet optaget på AU (sommer start).

Skal man allerede begynde og skaffe sine bøger nu, eller får man at vide, hvilket bøger man skal bruge, når man starter her i næste måned?