Bøger til 5. semester KU

Hej
Er der nogen af jer der ved, hvilke bøger der er bedst at bruge, på 5. semester KU?

Jeg har lige afsluttet 5. semester på KU her i sommers. Her er de bøger, man kan bruge på 5. semester:

 1. Nyre:
  “Basal nyrefysiologi” er den danske bog, som anvendes i nyrekurset. Har ikke selv læst efter den, men den skulle være udmærket.
  Alternativt kan man læse efter den fysiologibog, man brugte på 4. semester (og herved spare lidt penge). Jeg læste selv efter Boron, hvilket virkede fint for mig. I dette kursus er det dog oplagt at lave en masse eksamensopgaver, da eksamen mest består i regneopgaver frem for forklaringsopgaver.

 2. Endokrinologi:
  Fysiologidelen læses efter 4. semsester-fysiologibogen. Jeg læste igen selv efter Boron (ca. 150 sider), hvilket dækkede pensum udmærket. Har hørt at Berne and Levy er MEGET kort skrevet. Læser man efter denne bog, skal man altså være ekstra opmærksom på detaljer.
  Biokemidelen læses efter 4. semester-biokemibogen (se nedenfor).

 3. Blod:
  Består hovedsageligt at blodets biokemi. Dette kursus læses efter den samme biokemi-bog, man brugte på 4. semester. Jeg læste efter Meisenberg, hvilket var rigeligt pensumdækkende i både endokrinologi- og blodkurset.

 4. Immunologi:
  Bogvalget i immunologi er nogenlunde ligetil. Langt de fleste vælger at læse “The Immune System” af Peter Parham. Det er en god bog, som er pensumdækkende i immunologi.

 5. Patologi:
  Her kan man vælge den danske bog, “Almen patologi”, eller engelske alternativer. Jeg valgte selv at læse efter “Robbins basic pathology”. Faktisk var det sidstnævnte bog, underviseren i celledød og inflammation anbefalede. Vil man klare eksamen på den lettest mulige måde, er jeg dog af den opfattelse, at det er lettere at læse den danske bog (som vist er den bog eksamensopgaverne er lavet efter).

 6. Farmakologi:
  Igen er der den danske bog og det engelske alternativ. Den danske bog hedder “Basal og klinisk farmakologi”, mens den engelske hedder det samme (på engelsk) og er skrevet af Katzung. Jeg læste den engelske bog, hvilket jeg ikke fik specielt meget ud af. Semestret blev en smule stresset i slutningen, hvilket nok kan forklare min lave motivation til at sætte mig ind i endnu et fag. Jeg tror dog, at det sidste bogvalg mest afhænger af, om man kan lide at læse danske eller engelske bøger.

Mange tak :slight_smile: Det var en stor hjælp :stuck_out_tongue: