Bøger til oftalmologi AU

Hej
Jeg vil lige høre, hvilken bog I vil anbefale til oftalmologi på AU?
Universitetet anbefaler “Nordisk lærebok oftalmologi”, men nogle læser vist også efter “Praktisk oftalmologi”?