Brave New Brain

Brave New Brain - conquering mental illness in the era of the genome

Nancy C. Andreasen, M.D., Ph.D.
Paperback: 380 pages
Publisher: Oxford University Press Inc, USA; New Ed edition (4 Mar 2004)
Language English
ISBN-10: 0195167287

“Brave New Brain is a travel guide to the future. Scientists are presently mapping both the terrain of the brain and the geography of the genome. Psychiatry has joined them on a quest to conquer mental illnesses - those illnesses that strike the most human part of our bodies, our brains and minds. Brave New Brain is designed as a resource book for following this voyage of discovery. It explains the nature of mental illness and genome and brain mapping. using clear simple language, interesting case histories, and extensive illustrations. Scientists today know more about the brain than ever before. Andreasen gives us an engaging and readable description of how it all works, from the billions of neurons to the tiny thalamus to the moral monitor in our prefrontal cortex. She also shows the progress made in mapping the human genome, whose 30,000-40,000 genes are almost all active in the brain.”

Nancy C. Andreasen er en af de store forskere indenfor psykiatri. Hun er også i redaktionen for American Journal of Psychiatry. I denne bog beskriver hun psykiatriens tilstand med særlig vægt på de nye molekylærbiologiske og billeddannende teknikker (fMRI og PET).

Udover at gennemgå disse teknikker og deres anvendelse i psykiatrisk forskning, beskrives fire sygdomsgrupper (skizofreni, affektive lidelser, angstlidelser og demens) og den nye viden om disse. Bogen er meget velskrevet og holdt i et letforståeligt sprog, således at de fleste kan læse den, men det faglige niveau er højt. De kliniske vignetter er spændende og lærerige.

Dette er ikke en lærebog, og kan naturligvis ikke erstatte en lærebog, men jeg er overbevist om at de fleste vil få fagligt udbytte af denne syntese af forskningen på et spændende område. Om ikke andet så er det god læsning.

opdateret til 2004 udgave