Brev til Lars Ulykke Rasmussen

På siden http://www.fadl.dk/reform/nyhed/artikel … oreningen/
Opfordre FADL medlemmer og andre til at skrive til vores kære indrigs- og sundhedsminister.
Det har fået mig til at forfattet nedenstående brev. Grunden til at det ligger her, er delvist for at få noget konstruktiv kritik på brevet fom/indhold - og for at ligge det til friafbenyttelse, skriv det evt om, så ministeriet ikke modtager hundrede ens breve men 90 forskellige.


Odense, den 9. september 2007

Til Indrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen

Til det åbne samråd i Folketingets Sundhedsudvalg om speciallægemanglen og forsøgene på at afhjælpe denne, blev det fremført at ministeriet var interesseret i at høre andre mulige løsninger på, hvordan speciallægemanglen kan afhjælpes.

Så vidt jeg er orienteret, så er der ikke nogen faggrupper hvor man kan tvangsudskrive folk, jeg har endnu ikke hørt om at fx ingeniører skulle være tvunget til at blive bygningsingeniør, hvis vedkommende ønskede at være maskiningeniør. Dette skulle man vel forvente var normalt, hvis Sundhedsministerens argument om, at alle lægelige specialer jo stadig er at arbejde som læge – og underforstået derfor vel lige interessant og udfordrende for alle læger – var holdbart.
Derfor må det først slås fast at fire-års-reglen er problematisk og krænkende.

Når folk således ikke kan tvangsudskrives til bestemte specialer, hvordan kan de så motiveres til at så forskellige specialer? Her følger nogle forslag.

Lad de forskellige specialer gøre mere for at hvervestuderende på studiet. Molekylærbiologer, jurastuderende og mange andre oplever, at deres kommende potentielle arbejdsgivere, tilbyder spændende studiejobs og studieturer, for at blive synlige for de studerende. De fleste specialer gør meget lidt for at oplyse om hvem de er, og hvad de gør – derfor kender mange kun de der er nemme at kende.

Lad afdelinger og sygehuse modtage de studerende og turnuskandiater på en ordentlig måde.
Mange studerende oplever i deres klinikperioder, at de forskellige speciallæger på en afdeling har meget lidt tid til at undervise/supervisere de studerende, i stedet bliver dette overladt til en i forvejen overbebyrdet turnuskandidat. Lad i stedet speciallægeren undervise de studerende i klinikperioderne, på denne måde vil vi få et bedre indblik i specialerne og en god oplevelse af sammen – og vigtigst lad denne undervisning og supervision fortsætte under turnus, så der bliver tale om reel uddannelse; ikke bare billig og statsgaranteret billig arbejdskraft.

Bedre forskning, også på de små sygehuse. Mange ønsker at forske, men på de små sygehuse er der sjældent tid og mulighed for dette. Dette kunne bedres ved, at der var afsat penge til forskning, også på mindre sygehuse, samt at forskning kunne ske i samarbejde med et større sygehus, med en længere forskningserfaring.

Dette var nogle egne forslag. FADL har udtænkt flere, disse kan ses på http://www.fadl.dk/reform/aftalen/fadls-forslag/

Ovenstående er en god situation, hvor det kunne det danske sundhedsvæsen kunne sikres med gensidig støtte fra studerende, læger og politikere. Da jeg er velvidende om at situationen heller ikke under denne regering er ideel, følger her også nogle idéer til, hvordan den nuværende aftale kan ikke gøres god, for det kan den næppe, men om ikke andet, så hindre at alt for mange mener at aftalen er så ubrugelig, at de ikke ønsker at arbejde i Danmark efter endt uddannele. Nedenstående forslag gør selvfølgelig på ingen måde de førnævnte overflødige!

Ph.D. forløb skal godskrives med hele forløbet. Et forskningsprojekt kan hurtigt trække ud, uden at dette er ond vilje, et forsøg på at trække tiden eller dårlig forskning. Måske tværtimod, god forskning kræver grundighed, og ikke altid indretter virkeligheden sig efter reglerne. Oparbejdning af data, oprensning af samme og ikke mindst analyse kan forløbe helt anderledes end forventet. Ofte kan det være nødvendigt at supplere med yderligere undersøgelser, medmindre man ønsker bare at smide det hele væk, eller ende med en usikker konklusion. Derfor et Ph.D. forløb skal godskrives med hele forløbet, kortere eller længere end reglen.

Introstillinger i ”upopulære” specialer skal godskrives. Hvis tiden kun er til at kvalificere sig til et bestemt speciale, hvem vil så bruge tid på noget der måske er interessant? Ved at lade stopuret gå i stå, under introstillinger i upopulære specialer, får folk mulighed for at afprøve disse, hvilket vil medføre at folk kan lade sig friste både af et, ved nærmere bekendtskab, spændende speciale og at det er lettere at få en uddannelsesstilling.

Flere videreuddannelsesstillinger, der skal være mindst lige så mange pladser – og i de første år flere – end der er nyuddannede medicinske kandidater. Med en fire-års-regel, skal der være pladser til at alle kan få en plads hvert år. Hvis regeringen ønsker at straffe folk der ikke vælger hurtigt nok, så skal det være muligt at få en plads. Alternativt, skal folk der ikke får en plads på grund af manglende stillinger, være fritaget fra reglen om, at miste retten til videreuddannelse efter fire år.

Med Venlig Hilsen

Dennis Hansen
Stud.Med. SDU
Og Prægraduat Forskningsstuderende SDU/OUH