'Dårligere' læger fra SDU med den nye turnusordning?

Hejsa,

Dette indlæg er ikke ment som en kritik af mine kollegaer fra SDU, men ment som et opråb blandt de der studerer ved SDU. Det kan selvfølgelig også være at jeg tager fejl - man kan håbe :smiley:

Med den nye turnusordning på 1 år er der med i overvejelserne at inddrage perifære specialer som radiologi og patologi. Jeg kan desværre ikke lige finde listen med nye specialer på SST.

Kombinationen af forkortelsen af studiet fra 13 til 12 semester ved SDU, hvilket mig bekendt er sket ved at skære en god del klinik væk. Og nu også forkortelsen af turnus’en, samt ydereligere inddragelse af ikke-patient-orienteret specialer - tænder lidt alarmklokker hos mig!

Hvilke tanker har I studerende gjort jer?

Vores studie er i forvejen delt op på organsystemer istedet for discipliner, hvilket giver en meget klinisk indgangsvinkel. Der er også notorisk meget case-undervisning, patient-demoer, færdighedstræning osv. Så det er min opfattelse at der er gjort meget for at kompensere for den mindre praktiske erfaring, som vi alligevel automatisk får senere.

Men skal jo også huske at der er meget andet i lægevidenskaben end den direkte kontakt til patienterne, endoskopiske håndgreb og håndtering af den psykotiske patient i almen praksis.

Men da jeg ikke ved så meget om studiet i Århus og KHB, kan jeg ikke rigtig sammenligne. Personligt er jeg dog meget glad for at jeg ikke i så høj grad skal konfronteres med rigtige og syge mennesker, før jeg har modtaget undervisning i det. Synes meget ofte det er dybt kritisabelt hvad vi udsætter almindelige mennesker for på 6. semester. Og journalskrivning uden at kende til sygdomme, med hastig godkendelse af en fortravlet forvagt? Gør mig ikke noget at de skærer ned på det, og giver mig mere konkret viden istedet. De praktiske ting skal jeg nok lære helt automatisk, og jeg mener man lærer dem bedre og hurtigere, hvis man har en god balast af viden med sig - dvs. efter studiet, og ikke så meget under.

Spørgsmålet er måske om man bedre tilegner sig viden i form af undervisning, hvis man har oplevet en hverdag på de forskellige afdelinger. Det er nok min oplevelse, og indtil videre det jeg bedst har kunnet bruge klinik til.

Det var så lige den “automatik” man så ikke nødvendigvis får senere - i hvert fald ikke i turnus, men det har så ikke noget med uddannelse på SDU at gøre, men den nye turnus.

“Endopiske håndgreb” har i hvert fald ikke meget med turnus at gøre - ikke der hvor jeg er…

to gram praksis er bedre end et kilo teori … men det er vel et spørgmål individuel smag og behag :wink:

God weekend :up:

Det var så lige den “automatik” man så ikke nødvendigvis får senere - i hvert fald ikke i turnus, men det har så ikke noget med uddannelse på SDU at gøre, men den nye turnus.

“Endopiske håndgreb” har i hvert fald ikke meget med turnus at gøre - ikke der hvor jeg er…[/quote]

Du glemte en “sko” et eller andet sted i endoskopien (træls undersøgelse at glemme en sko i :wink: )…

Nå, men det jeg mente med automatisk var, at uanset hvilket speciale man ender i, så vil man i kraft af det daglige arbejde, helt naturligt lære de håndgreb man skal. Så hellere putte mere undervisning ind, som man ikke har/får meget af i klinik/turnus

Min tanke var bare, at en del af grunden til at skære i klinikken nok har været at man alligevel har turnus, med dens ændring, så er det jo lidt uheldigt…

Det er da klart at lægevidenskab er et teoretisk felt, men det er altså i lige så høj grad et praktisk.

Men da der ikke rigtig er andre kommentare på denne tråd opfatter jeg det som om at min “tese” om “dårligere” læger nok er forkert - heldigvis…