De nye akutafdelinger på Holbæk og Køge Sygehus

Er der nogen, der kender noget til dem?
Jeg tænker bl. a. på strukturen, arbejdet, normeringen osv.

Er det ikke oprettelsen af dem der lige er blevet forsinket?

Ingen ved noget - eller ingen vil i hvert fald sige noget… Skulle være startet 1/3. Senester er, at de tidligst starter 15/4 :frowning:

  • Mikkel

Tak for informationen.
Det virker ikke lige som drømme-KBU-stedet… Hvad er der sket med dem, der har valgt de afdelinger i KBU?

[quote=“Nikolaj”:2kolrjo9]Tak for informationen.
Det virker ikke lige som drømme-KBU-stedet… Hvad er der sket med dem, der har valgt de afdelinger i KBU?[/quote]

Tror der står en lille smugle mere her:
http://www.stillingsbanken.dk/portal/pa … ELFORENING

Hvis de kommer op at køre vil jeg mene at det er drømmeafdelinger for de nye turnuslæger. Kirurgiske og medicinske patienter i en lind strøm med varierende sygdomsgrad. Under supervision. Hvis man ikke synes det er godt skal man skamme sig og blive tandlæge :smiley:

De nye akutafdelinger har potentiale til at blive et uddannelsesmæssigt drømmeland, desværre er det lige nu ved at blive et uddannelsesmæssigt mareridt, idet der endnu ikke er ansat personale til at supervisere de yngre læger.

Nu kan jeg hovedsageligt tale for Holbæk, hvor jeg skulle være startet på akutafdelingen i KBU den 1/3 - det er i første omgang blevet udskudt til 1/4 og nu formentlig også til 15/4. I mellemtiden er KBU-lægerne her fordelt tilfældigt (og imod deres ønsker) rundt på forskellige afdelinger - jeg har selv fået æren af urologisk afd. i foreløbig halvanden måned.

Sygehusledelsen er meget tys-tys med information, og svarer ikke på henvendelser, selv ikke den nyansatte adm. overlæge kan få særlig meget information. Desværre ønsker YL trods talrige henvendelser ikke at gå særlig aktivt ind i sagen, endnu en gang kan man undre sig over hvad vi egentlig betaler kontingent for…

  • Mikkel

Det viser jo i bund og grund problemet med KBU og turnuslæger - det er arbejdskraft der bare kommer - det skal man ikke gøre noget for. Når man derimod skal have besat stillinger på gammeldags facon, så er det der på skrivebordet ligner en drømmestilling måske slet ikke så spændende.

Det er så sjovt at hospitalsafdelinger tror vi alle vil være akut læger - det kan være der er blå blink på taget af lægestuderende og turnuslæger, men vi andre har gennemskuet det. Et langt liv med nattevagter, omvendte vagtpyramider, underbemanding, visitationsproblemer - hvem vil røre det med en ildtang… FAME, AMA etc på nærsagt et hvert provinshospital - suk og støn…

Tidligt fri, hjem til familien og vores nattesøvn - det er vi nogle - tilsyneladende en del - der gerne vil have. Skulle nattesøvnen blive ødelagt, så lad det være til mere end 50kr ekstra i timen. Så kan regionerne smage deres egen kost!

Jeg var i klinik på Holbæk sygehus på 9. semester, og skulle nogle af jer være interesserede vil jeg gerne gengive, hvad jeg har hørt. Der blev talt en hel del om det, og hverken medicinere eller kirurger var særligt begejstrede.

Akutafdelingerne kommer til at foregå sådan, at basislægerne kommer til at være ansat udelukkende i akutafdelingen, hvor de vil skulle modtage både kirurgiske og medicinske patienter. Det er ikke meningen, at de skal være tilknyttet en bestemt afdeling (hvilket er ærgerligt for nogle af de medicinske afdelinger var helt fantastiske). Det, der primært bliver basislægernes rolle, vil være at skrive indlæggelsesjournalerne, og starte den initiale behandling. Det er så meningen, at de forskellige afdelinger skal bidrage med mellemvagter og seniorlæger, der skal varetage den opfølgende behandling.

Der var desuden tale om, at basislægerne ikke skulle diktere, men derimod selv lave journalen ved hjælp af et afkrydsningsprogram.

Hermed har jeg refereret, hvad jeg har hørt omtalt på afdelingerne. Personligt var jeg ikke særlig begejstret. Jeg kunne ellers godt have været interesseret i basisuddannelse efter den gamle form, men som jeg hører det, så lyder det til, at man i de nye akutafdelinger bliver ren journalslave.

Håber at dette var en hjælp.

Ja, ja Frederik - godt ord igen… Nu er det ikke os alle der vil have egen praksis eller være geriatere :wink: Personligt har jeg ikke noget imod nattevagter, blå blink osv. - Netop derfor valgte jeg akutafdelingen - hvilket iøvrigt også gælder flere af mine kolleger. Derfor er skuffelsen også særdeles stor over at det trækker i langdrag.

Som det ser ud nu, skal KBU-lægerne være forvagtslag, sammen med uklassificerede stillinger. Herudover skal der være et akutmedicinsk bagvagtslag af 1. reservelæger, afd. læger og overlæger, der har tidligere relevant erfaring. Patienterne bliver så visiteret til de øvrige specialer efter behov. Afdelingen på Holbæk skal have egen ‘AMA’, hvor patienterne ligger til de er visiterede eller kan udskrives indenfor 24 timer, denne ligger dog et til to år ude i fremtiden på Holbæk.

  • Mikkel

Så er vi tilbage ved skrivebordet :lol:

Lige frem at regne uklass. stillinger i det og sidestille det med KBU-læger i forvagtslag viser med al tydelighed at der er tale om journalslaveri…

Btw: Der er masser af “blå blink” på en geriatrisk afdeling… Hjertestop, lungeødem, sepsis og hvad har vi…

Fordi det bliver en AMA så bliver det jo ikke action a la ER i en dårlig bydel af større by i USA… Det er stadigvæk raske 40 årige kvinder med uspecifik trykken for brystet der for en sikkerhedskyld ligger til obs AMI, og den 24 årige der efter anden opkastning pludselig præsenterede blod i opkast… Vi kan da bare håbe læringen bliver større - men det bliver den ikke så længe man ikke kan få besat stillingerne. Læring tager resourcer og det har vi valgt at prioritere lavt i DK… host politisk statement host

Er der nogen der har erfaringer fra den nye faelles akutmodtagelse i Kolding? Man kan vaelge den i de nye KBU forloeb.

Hej

Jeg skal vælge basislæge forløb om et par dage, og vil gerne høre om der er nyt fra akutafdelingerne nu hvor det har været udskudt et par gange.
Får man egentlig lov til at gå stuegang eller assistere på OP? eller rent journalskrivning?
Man er jo ansat på selve akutafdelingen (=skadestue/modtagelse), så jeg forestiller mig at man i princippet ikke kan gå stuegang eller på OP?
Jeg har været inde på hospitalernes hjemmeside os læst lidt, uden at jeg blev klogere af det, så jeg håber at der er nogen der kan svare.

På forhånd tak

Der er en artikkel i ugeskriftet om akutafdelingen i hospitalsenhed vest (Holstebro/Herning).

Ikke det bedste indtryk man sidder med efter at have læst den. De er kun ansatte på akutafdeling og går ikke fællesvagter. Uden fællesvagter må en læge uden tilladelse til selvstændig virke ikke virke på andre afdeling, så ingen stuegange- Supervisionen var det også så som så med, desvære.

Jeg kan bidrage med erfaringer fra den første dag i Holbæk Akutafdelingens liv.

Vi startede i går, og dagvagten forløb ganske glat, der var en del usikkerhed fra morgenstunden, men systemet med flere erfarne visiterende læger tilstede i modtagelsen hele tiden var rigtig godt - der var virkelig meget samspil imellem ældre og yngre læger. Jeg oplevede at patienterne kom hurtigt videre. Jeg oplevede ikke - i dagvagten - at der var helt samme stress som tidligere mht. patienter, der stasede op…

Den elektroniske patientjournal var ikke blevet færdig, men skal åbenbart starte i dag, torsdag.

Så første indtryk er overordentligt positivt! Jeg synes, at det er fedt, at der hele tiden er seniore læger tilstede - i går var det to speciallæger (almen med. + o-kir) samt en erfaren YL, herudover kom medicinsk bagvagt jævnligt på besøg :slight_smile:

Jeg tror, at det her blever en rigtig god uddannelsesmulighed, hvor man får set mange forskellige patientgrupper og akut dårlige samt ikke-dårlige patienter. Snakken om journalskriveri er naturligvis relevant, men jeg kan ikke se forskellen til hvordan det ellers er forgået på de to andre afdelinger jeg har været inden jeg startede her - på medicinsk afd. var man om noget journalslave i modtagelsen…

  • Mikkel

:!: Hvad med akutafdelingen i [color=#FF0000]Køge[/color]?

Er den oppe og køre som forventet? Nogen kbu-læger dernede med gode/dårlige oplevelser?

Hvordan fungerer det helt præcist i de nye akut-afd.?

Tager alle forvagterne alle slags patienter hver dag eller er man f.eks. ortopæd en dag og så mediciner den næste? Altså er der en læge dedikeret til hvert speciale hver dag? Min bekymring går på at jeg ellers tror at de ortopæd-kirurgiske skader vil blive sjoflet til fordel for de selvfølgelig ofte mere akutte medicinske patienter.

Mister man ikke også den special viden, som afdelingerne besidder? Ved morgenkonference på ortopæd kommer der da tit guldkorn til morgenkonference, bare i denne uge har jeg hørt om lux. albuer med og uden instabilitet og hvordan man tester den, repositioner og alt. repostioner til de mere gængse, samt kompl. til fascia iliaca blok. Desuden ser man en masse rgt. billeder, så man bliver fortrolig med det. Det samme gælder selvfølgelig også på andre afd., at mere erfarne læger er kilde til meget god viden, hvis den opsøges.

Hvem passer i øvrigt patienterne i de stationære afd. om natten hvis man ikke har ret til selvstæding virke og ikke er ansat i afd. men i akut afd.?

Til sidst tænker jeg at det må svært lige pludselig at skulle håndtere alle patienter kategorier, det må være ganske svært at have både med. og kirurgisk. problem stillinger hvor man tidligere kun havde et speciale at bekymre sig om og så viden omkring de tilgrænsende specialer og hvor man kan få hjælp. Opnår man desuden tilstrækkelig rutine i behandling af patienter eller bliver man bare/kun ekspert i at visitere patienter, skrive journaler, og holde dem i live indtil de når til def. behandling?

Ovenstående indlæg er ikke skrevet pg.a. bekymring for om ortopædien står for fald. Men bare taget som eksempel, da det er det speciale jeg kender.

Jeg kan kun svare for Holbæk.

Her er forvagterne ansat i akutafdelingen, og sætter derfor ikke deres ben i sengeafdelingerne - man bliver derfor heller ikke kaldt til afdelingerne om natten, selvom der er nogle sengeafdelinger, der har forsøgt :slight_smile: Alle afdelinger har derfor stadigvæk et forvagtslag.

Det er ofte sådan, at man er enten på skadessiden eller på modtagelsessiden, således at man enten tager skadestuepatienter (O-kir) eller alle de andre. Jeg har ikke på fornemmelsen af skadestuepatienterne bliver syltet i Holbæk. Herudover er det fede, at vi har muligheden for at trække en ekstra over på skadestuesiden, hvis der er mange patienter, der venter. Det gælder selvfølgeligt også den anden vej, hvis der er behov for det - det fungerer faktisk OK.

Mht. specialviden, så er det jo et problem lige meget hvor man kommer hen - på O-kir kniber det med specialviden om andet end O-kir, på P-kir mangler specialviden om andet end P-kir osv. Vi er så heldige i Holbæk Akutafdeling at have en masse forskellige koordinerende læger - et par almen medicinere, der kan rigtig mange ting, et par aspirerende ortopædkirurger, den ledende overlæge er ortopædkir., den uddannelsesansvarlige er thoraxkirurg osv… Så jeg savner ikke specialviden. Herudover er der rtg. konf. alle hverdage.

Man lærer lynhurtigt at se alle slags patienter - for der er rigeligt af alle slags, og I Holbæk er de koordinerende læger rigtig gode, og har erfaring fra mange ting - jeg oplever det ikke som et problem. Samtidig er bagvagterne og mellemvagterne på O-kir og P-kir rigtig flinke til at give råd og vejledning.

  • Mikkel

Det lyder jo som om at i hvert fald i Holbæk er der ingen grund til bekymring. Da I har mulighed for at hjælpe der hvor der er mest brug for hænderne. Super.

Hej. Er der nogen, der har nogle erfaringer fra akutafd. i Køge?