Debat om FADL

Af Simon Krabbe, stud.med., [email protected]

Jeg deltog på sidste møde i FADL København, og jeg blev simpelthen så forarget over det seneste vildskud inden for dårlig omgang med FADLs kontingentpenge, at jeg er nødt til at forsøge at starte en debat.

Det drejer sig om, at der er afsat 86.000 kr til ”et projekt om branding af FADL i forhold til ikke-vagttagere og om, hvordan vi skaber øget værdi i medlemskabet for denne gruppe. Gramstrup Design og GCI Mannov står for den praktiske afvikling af projektet, og der afholdes en workshop med deltagelse fra alle tre kredsforeninger i starten af juni måned, så der kan være et færdigt produkt klar til semesterstart i efteråret”.

Medlemmerne af FADLs Hovedbestyrelse har åbenbart et så mangelfuldt organisatorisk talent, at de har fundet sig nødt til at betale to reklamebureauer for at arrangere en workshop. Jeg synes måden man fra FADLs Hovedbestyrelses side har valgt at gribe det an på, er elendig af to årsager: For det første er det latterligt dyrt, og for det andet er det en demokratisk, politisk beslutning, hvordan vores forening skal udvikles – FADL er en forening, hvor medlemmerne bestemmer. Og derfor hører debatten til her, ude blandt foreningens mange medlemmer: Hvad vil vi med FADL? Hvorfor er vi medlemmer? Hvad går mit kontingent til? Er jeg ligeglad?

Som jeg ser det, vil det i sagens natur altid være foreningens mål overenskomstmæssigt, at alle de, der tager vagter på sygehusene, samt lægevikariater, er organiseret i FADL.

FADL kunne godt, som Hovedbestyrelsen nu lægger op til, i højere grad henvende sig til lægestuderende, der ikke arbejder gennem vagtbureauet. Det er ikke en udfordring rent overenskomstmæssigt, men det er alligevel et spændende perspektiv, også for foreningens nuværende medlemmer.

Et konkret forslag, som jeg vil fremføre, er at vores forening skal engagere sig i at varetage vores interesser som lægestuderende. Ikke kun vores interesser som vagttagere gennem FADLs vagtbureau og lægevikarer – men i højeste grad på vores studie. Studiet er det centrale omdrejningspunkt for det at være lægestuderende. Hvis vi turde kaste os ud i det, kunne vi fremover med rette kalde os Foreningens af danske lægestuderende og ikke som nu ”Foreningen af SPV’ere, VT’ere, Codanforsikrede og diverse andre”.

Det vil selvfølgelig skabe en helt ny situation, hvis det bliver således at Medicinerrådet og Demokratiske Medicinere ”lægges ind under” FADL. Det er markant nytænkning, det vil jeg gerne medgive. Men på den anden side er jeg sikker på, at FADL har et netværk og en organisatorisk styrke – og måske til en vis grad en sammenhængskraft her på studiet, der er langt større end hvad Medicinerrådet og Demokratiske Medicinere kan præstere tilsammen.

Endelig burde FADL arbejde målrettet på at sætte kontingentet så langt ned som muligt. Hver en krone man kræver fra medlemmerne skal kunne retfærdiggøres. Jeg har fundet de første 86.000 kr.

Til sidst en opfordring: Tag ansvar selv, hvis du er medlem af FADL, eller tænker på at blive det. Bland dig i debatten. Stil op til FADLs repræsentantskab til efteråret, hvis du tør, og hvis du vil noget. Der er brug for dig.

Jeg er fuldstændigt enig i, at FADL bruger for mange penge på ting, jeg vil betegne som unødvendige for fagforeningsarbejdet: Eksempelvis den årlige FADøLsfest i Århus, hvor man drikker overskuddet op. Det ligner ikke noget at bruge mine for meget indbetalte kontingentpenge på dén slags; de skulle hellere sætte kontingentet tilsvarende ned.

En anden ting, der generer mig ved FADLs omgang med mine penge, er, at der hvert år til generalforsamlingen er gratis mad. Det betyder reelt, at folk, der ikke møder op, betaler for de andres mad (de får i hvert fald ikke det samme for pengene, som de, der møder op for madens skyld). Jeg er af den overbevisning, at man skulle afskaffe den gratis mad, for hvis folk vil have indflydelse på foreningen, møder de op til generalforsamlingen alligevel. Hvis de til gengæld ikke vil have indflydelse, er det også i orden at blive hjemme. Jeg finder det dybt godnat, at man skal bruge foreningens penge på mad, når man i stedet kunne sætte kontingentet ned. Mon ikke, der også ville komme flere nye medlemmer - i blandt hvilke nogle gerne vil have indflydelse og derfor møder op til generalforsamlingen - hvis man således gjorde det billigere at være medlem?

En tredje ting, jeg ville lave om, hvis jeg havde enevældig magt over budgettet, er det faktum, at man til redaktionsmøderne på Acuta (medicinernes blad i Århus) også spiser gratis (hvilket vil sige på FADLs regning). Igen synes jeg, det er unødvendigt at sløse pengene væk på dén måde. Jeg tvivler på, at Acuta ville stå uden redaktion, hvis man afskaffede dette gode. I øvrigt stiller jeg mig kritisk over for Acutas positive effekt rent fagforeningsmæssigt.

Det fjerde og sidste, jeg vil komme ind på i denne post, er hovedforeningens årlige møder, som varer en hel weekend ad gangen, og hvor der vist nok også finder en fest sted. Jeg mistænker dem kraftigt for, at de lader medlemmerne betale, og det er, hvad jeg vil kalde pamperi. Ret mig, hvis jeg tager fejl.

Alt i alt har jeg således også fundet adskillige tusinde kroner (uden dog at have regnet på noget som helst), der kunne bruges til at nedsætte kontingentet.

apopov

Aaarh, fald nu lige ned…
Altså, 86.000 til branding; er det ikke vagtbureauet, der betaler det? I så fald er det ikke kontingent-penge - så det er ikke “dine” penge, der bruges, og at man ikke havde gjort det ville ikke betyde, at man kunne sætte kontingentet ned.
Hvis jeg har forstået det rigtigt, er det virksomheden FADL’s vagtbureau, der laver reklame for sig selv - for penge, de som en del af aftalen med regionerne får til drift af virksomheden, incl. reklame. Og det er, så vidt jeg ved, ret relevant for tiden - er der ikke kommet diverse private firmaer, der konkurrer med FADL om vagttagere? Og her synes jeg at FADL’s koncept er så fedt, at man bestemt må bakke op om det - ren symbiose mellem studerende, der kan få superfleksibelt arbejde, og afdelingerne, der kan få vikarer uden at betale vikarens løn plus 200% i fortjeneste til vikarbureauet (eller hvor meget det er; de skammer sig i hvert tilfælde ikke over at suge en god luns skattemidler ud af sundhedsvæsenet den vej).

Mad til generalforsamlingen: Hvad er der nu galt i det, er det ikke en relevant omkostning, at folk får en sandwich og en cola, når de sidder i et tørt, varmt lokale og løfter et ansvar for de passive medlemmer, der ligger hjemme på sofaen? Skulle de tage madpakke med, eller hvad? Dem der ikke kommer på generalforsamlingen (mig selv inklusive, tror jeg har været til én en gang for 4 år siden), skulle da være taknemmelige for at der er nogen, der gør det. Det er bestemt en gang mad værd.

Og, bestyrelsesseminar, eller hvad det var: Absolut rimeligt; det er folk, der bruger en masse tid og kræfter på efter bedste evne at varetage deres medstuderendes interesser - og de gør det fuldstændigt ulønnet. Det arbejde skal sgu anderkendes, og når de nu ikke får løn for det, hvad er der så galt i, at der bliver holdt en fest en aften i en weekend, de vælger at bruge på at arbejde for at din røv skal have det så godt som muligt, i stedet for på sig selv?

Så længe det ikke er ekstravagante middage på Kong Hans eller lignende, har det altså overhovedet ikke noget med pamperi at gøre, men med at værdsætte og stimulere det frivillige, ulønede arbejde, der bliver lagt i foreningen…

Bare mine 10c…

PS: Århus-festen, ved ikke meget om det - er det ikke overskuddet fra Boghandelen, der bruges der, og således Bogladen og ikke FADL, der egentlig betaler?

 1. hmm - 86.000 er ret mange penge at kaste efter branding, når fadl allerede er ret “brandet” mellem med.studerende…
  men hvis der er tale om “extern” branding overfor andre end blot medicinere, så kan det være ganske godt givet ud
  når man tager i betragtning hvor god en ordning det er at have god kvalificeret og fleksibel arbejdskraft på afdelingerne
  til en rimelig løn, samt den erfaring det giver at have været ude på hospitaler og deltage i arbejdet inden man
  bliver læge.
  og ærligt talt så tror jeg at der er mange der ikke helt forstår omfanget af besparingen og værdien af den erfaring det giver!
  så skal det da være fordi man er stor fan af privatisering, og af samme årsag har glemt at tage højde for at
  målet for enhver privat forretning er at give overskud, ved at kræve højest mulige pris for at levere den mindst mulige vare.
  (ok nu får jeg vist på hattepulden :mrgreen: )

 2. fadøl, hvor man drikker overskuddet væk? har aldrig hørt om det, men det lyder godt nok som en lunken praksis…
  den kunne man da godt tage op til overvejelse.

 3. Jeg er dog helt imod at skære maden væk fra generalforsamlingerne, den slags hører sig til, hvis man ellers kender noget
  til foreningsarbejde osv. Jeg kan ikke se at det er spild af penge at give en bid mad til dem der gider at gøre et
  arbejde og deltage i det arbejde fagforeningen gør. (og nej, jeg har ikke selv været den store deltager, hverken spisning eller
  fagforeningsarbejde :smiley: )
  selvfølgelig med samme forbehold som ovenfor, selvom ovre hos os må det vist hedde d’angleterre eller sådan noget?

Der er ingen grund til, at man skal tage mad med, da en generalforsamling sjældent varer mere end nogle timer. Derfor er der ingen undskyldning for, at folk ikke spiser hjemmefra. Ergo er mad en unødvendig omkostning i mine øjne. For min skyld kan man godt arrangere fællesspisning, men det skal så finansieres ved deltagernes egenbetaling (hvis de altså ikke tager madpakke med eller spiser hjemmefre - de skal have frit valg).

Hvad er det for en gang formynderi? Hvis jeg vil have indflydelse på foreningen melder jeg mig til repræsentantskabet og hovedbestyrelsen uafhængigt af bestikkelse i form af fest eller ej. Jeg synes, at når seminaret tager en weekend, er det i orden med refusion af billetter derover og almindelige måltider, men når man holder fest for de øvrigt medlemmers penge, er det pamperi, og som sådan skal det stoppes! Det kan simpelthen ikke retfærdiggøres, at man smider medlemmernes penge ud ad vinduet på den måde. I øvrigt er jeg af den klare overbevisning, at man i FADL ikke vil få problemer med at hverve nye medlemmer til hovedbestyrelsen, hvis guleroden i form af festen bliver afskaffet, og dette underbygger min påstand om, at det er at smide pengene ud ad vinduet.

Det kan meget vel tænkes, at det er overskuddet fra bogladen, der drikkes op, men det er i mine øjne også et problem, da bogladen hænger uløseligt sammen med FADL, og derfor bør overskuddet gå til foreningen og dermed til en nedsættelse af kontingentet i stedet for blot at blive drukket op. Igen synes jeg, det er fint, at man arrangerer en fest, da det ikke burde koste det vilde i frivillige arbejdstimer, men den skal igen finansieres af deltagerne til festen.

apopov

Hvad nu hvis man ser sådan på det, at hvert fadlmedlem giver en 10’er hvert halve år som medlemmernes tak for at dem i hovedbestyrelsen eller hvem det nu er har gidet at tage det arbejde på sig, lidt ligesom man giver to flasker rødvin til folk, der holder et gratis foredrag eller lignende? Det vil jeg i hvert tilfælde gerne…
Lige nu er jeg fx. ret glad for at FADL’s frivillige fører en lille retssag for mig - hey, jeg tror sgu gerne jeg ville give en tyver!
Endvidere, frivilligt arbejde gør folk ikke i årevis, kun fordi de mener det er vigtigt. Der opstår et socialt netværk, som fastholder folk, og det skal plejes - og det skal dem, der nyder godt af det arbejde, der laves, betale.

10 c mere…

Enig med Niels, det her er sgu småpenge! tag dog og stik piben ind! og vær i stedet taknemmelig for, at der er nogle, der gider arbejde for os andre… Jeg har lagt noget arbejde i at kæmpe mod fire-årsregel og KBU uden at få en snus for det, men jeg er ikke i nærheden af at lægge så mange timer som hovedbestyrelsesmedlemmer osv. gør. Og mad til generalforsamlingen kan jeg kun bifalde varmt! har ikke selv været der, men det synes jeg er helt fint, og det ses i uendeligt mange andre foreninger og virksomheder i det ganske danske land.

Så, hvis I er utilfredse med praksis, så stil op og gør en forskel! og lad iøvrigt være med at være så smålige - det er ikke synderligt klædeligt i en tid, hvor der er vigtigere ting at tage sig til, som f.eks. 4-årsregel, KBU og ny overenskomst for læger, lægevikarer og FADL-vagter. Vær i stedet taknemmelige!

 • Mikkel

Jeg er ikke tidligere kendt som den den store FADL fanboy, men synes godt nok du skyder gråspurve med kanoner når du bruger ord som bestikkelse, formynderi og pamperi om de beskedne udgiftsposter FADL her har valgt at bruge penge på (her frataget de 86.000kr) - ærlig talt bærer din post præg af, at du ikke umiddelbart virker som en der nogensinde selv har siddet aktiv i en bestyrelse der skal administrere udgifter

Men hvad nu, hvis jeg ikke vil? Er det så rimeligt at tvinge mig? Jeg synes i øvrigt, det er unødig indblanden i min økonomi, når du på den måde fremstiller det, som om et lille beløb ikke betyder noget for mig - hvordan kan du vide, hvad der er mange penge for mig?

Det er desuden ikke beløber i retningen af “to flasker rødvin”, jeg er ude efter i denne sammenhæng, for du har fuldstændigt ret i i mine øjne, at det ville være en ganske fortjent belønning. Men det er jo slet ikke i den prisklasse, vi befinder os…

Skal jeg forstå det, som om jeg ikke må bringe sådanne emner på banen? Ville du allerhelst slette mit indlæg?

Nu virker det igen, som om praksis i Sovjetunionen er at foretrække frem for en fri debat - jeg vil da have lov at være utaknemlig, hvis jeg mener, FADL ikke gør et godt nok stykke arbejde. Selv småfejl skal i mine øjne udpeges og diskuteres (dette skal ikke forstås som, at denne sløsen med medlemmernes penge er en småfejl).

Bare fordi andre også gør det, behøver vi da ikke at fortsætte med det. Det, synes jeg, er et dårligt argument. For jeg vil holde kraftigt fast i, at der er en del penge at spare på kontingentet, hvis vi skærer disse ting, der ikke er strengt nødvendige for fagforeningsarbejdet, væk. Fortæl mig i øvrigt lige, hvordan det menige medlem i foreningen, skulle kunne have en interesse i, at hovedbestyrelsen holder fest for hans/hendes penge. Og hvordan har medlemmet, der er på FADL-vagt den dag, der er FADøLsfest, interesse i, at de ANDRE drikker overskuddet væk? Var det ikke bedre, at de enkelte deltagere i festen SELV betalte for gildet? Det er, som jeg ser det, i hvert fald det mest retfærdige.

Jeg synes, det må være op til den enkelte, om han/hun synes, det er “beskedne udgiftsposter”. For mig gælder det om at have så lavt et kontingent som muligt, og det får man kun ved at have et stramt budget. Igen vil jeg understrege, at det ikke er de nødvendige udgifter som f.eks. refusion af transport til FADL-arrangementer, der skal skæres bort. Men det er alt det ved siden af, som det enkelte medlem ikke har interesse i at betale. Jeg kan f.eks. virkelig ikke se, hvorfor hovedbestyrelsen er NØDT til at holde fest for MEDLEMMERNES penge, når de selv kunne betale, og når festen ikke har noget formål rent fagforeningsmæssigt. Og så er det, ifølge wikipedia.org pamperi, når fagforeningsbosserne på dén måde tilraner sig mere, end hvad der egentlig tilkommer dem.

Det er fuldstændigt korrekt, at jeg aldrig har siddet i en bestyrelse, men som medlem af foreningen er det mig vel beskåret at udtale mig om forholdene i samme forening, skulle man mene. Jeg betaler trods alt min del af gildet.

apopov

“Hvad nu hvis jeg ikke vil?” og vedr. prisklasse…
Tja, jeg vil ikke blande mig i hvad andre vil og skal - bare sige at jeg altså godt vil. Jeg har ikke noget imod at der går 10 eller 50 kr af mit kontingent til arrangementer for de frivillige.
“Slet ikke i den prisklasse” - det ka’ jeg ikke rigtig sige noget om. Jeg, og her taler jeg igen kun for mig selv, sys det er fint, hvis der bliver holdt nogle arrangementer, hvor de aktive kan hygge sig med hinanden, styrke netværket i FADL, og fornemme at de får lidt “belønning” for deres gratis arbejde. Og, jeg har tillid til at de valgte forvalter det, så det bliver på et rimeligt niveau.
God aften

10c,

N

Hej!
Tænk lige på, at man kan trække kontingentet fra i SKAT. Og det man så betaler i kontigent går jo ikke udelukkende til at betale bestyrelsens “pamperi”, men også til lønninger af diverse ansatte, såsom dem der står for medlemsservice og sundhedsfagligkonsulent. Det kan godt være jeg (og evt andre) ikke benytter mig af disse tilbud, men det ved jeg, at der er andre af mine medstuderende der gør. Jeg ser det lidt som, at man betaler til et fællesskab, som man selv har valgt at være en del af. Ellers er man jo heller ikke mere tvunget til at være medlem, end at man kan melde sig ud. Og så har man jo sparet de penge!

/Stride

Til apopov:

Du må skrive lige så meget du vil - og det må jeg også, f.eks. når jeg mener, at du skal stikke piben ind eller at du er smålig! Hvis du er så sur over den måde FADL bruger dine penge (hvis du altså er medlem), så meld dig ud, eller mød op til Generalforsamlingen i stedet for at brokke dig…

Du betaler 1500 om året - for det får du fagretslig rådgivning, du får forhandlet overenskomster, du får medicin.dk lommebog osv. osv. - man kan synes at nogle af disse ting er unødvendige, ligesom jeg også synes at nogle af tingene er latterlige - f.eks. at nogle bruger tid og penge på at forhandle rabataftaler med en akupunktør, men det brokker jeg mig ikke synderligt over - for jeg respekterer, at andre måske synes, at det er en god idé…

 • Mikkel

Ja, det var et par muligheder, men en tredje mulighed er at debattere det hér i forummet.

Det er sådan nogle ting, jeg går 100% ind for, at vi som fagforening tilbyder vores medlemmer, da de i mine øjne er nødvendige (strengt taget kunne man skaffe sig medicin.dk selv, men jeg synes, det er i orden at inkludere den i “abonnementet”).Helt anderledes forholder det sig med de andre ting, jeg tidligere har nævnt, da vi som medlemmer ikke får noget fagligt ud af de ting. Hvad angår rabatordningerne, tror jeg ikke, der er meget at spare ved at skære dem væk - er det ikke totalt frivilligt arbejde, når udvalget forhandler disse rabatter?
Jeg synes desuden ikke, man altid blot skal respektere ting, fordi nogle andre synes, det er gode tiltag - det skal altid være i orden at stille spørgsmålstegn ved det i stedet for blot at se passivt til. Tænk, hvis det kun er et absolut fåtal, der synes, det er gode tiltag.

Sådan kan man ikke diskutere; det er vel helt legitimt at komme med ændringsforslag i stedet for straks at melde sig ud…eller hvad?

Det er helt i orden med mig, at du gerne vil give lidt til foreningens arrangementer - det har jeg stor respekt for. Men så er det, jeg siger, at det ikke burde være tvunget (man er naturligvis ikke mere tvunget, end at medlemskabet er frivilligt - det ved jeg godt) til det. Jeg synes, man skulle overveje en anden ordning, hvor man så frivilligt kunne give ekstra bidrag ud over kontingentet, hvis man synes, foreningen gør det godt. Hvis man til gengæld ikke er af den overbevisning, synes jeg, man skal have lov at beholde pengene selv. På dén vil det fremgå klart, at pengene gerne må bruges til tant og fjas af bestyrelsesmedlemmerne. Når der således er tale om frivillige bidrag, kan det ikke klassificeres som pamperi, som jeg ser det.

apopov

Hej

Vil lige tilføje at man i Odense og Århus betaler ca halvt af hvad vi giver i fadl-kontingent i København. Grunden til det (tror jeg) er at man i København støtter flere ting.
Fx rusture/rusvejledere sådan så russerne kan få 1 uges rustur for 500kr.
Basisgrupper kan søge om penge, så det rent faktisk kun koster 50 kr for et år per basisgruppe, fx sats og saks.
MOK som udkommer hver uge.

Mange af posterne kunne man egentlig godt spare på. Russerne (1.sem.) kan da selv betale en lidt dyrere pris for rusturen (og det er altså kun en engangsudgift). Basisgrupperne behøver heller ikke at være så billige, fx 100 kr i stedet for 50 kr per år vil ikke betyde noget for medlemmerne, men tilgengæld kan vi så spare på fadl’s kontingent.
Mange af de ting som fadl støtter kan vi alle have nytte af, men det er ikke alle fadl-medlemmer der bruger det samtidig med at ikke-fadl-medlemmer kan bruge det.
Husk endelig på at fadl er en studenterforening/fagforening, og som studerende er 1600 årligt til fagforening mange penge.

Endelig vil jeg sige at de penge som de aktive bruger på mad og fest slet ikke er så mange som man tror, og det er helt fortjent taget i betragtning de mange arbejdstimer der bliver lagt i fadl. Og så er fadl’s arbejde i forbindelse med KBU og 4-årsreglen helt enestående og med jeg tror ikke at vi nogensinde kan undvære fadl.

Ligger der egentlig et budget fra fadl et sted på nettet, så man kan se hvad pengene reelt bliver brugt på ?

Apopov, du er fandeme et lille menneske… men jeg synes da, at du skal møde op til næste generalforsamling - naturligvis uden at spise af maden eller drikke af sodavanderne, og så stille dit forslag der, det er sådan, at man får indflydelse. Efter at have kørt strikt ‘pamper-frit’ i nogen tid, så kan vi se, hvor mange, der gider lave frivilligt arbejde i FADL.

 • Mikkel

Det er vel smag og behag, men jeg takker da for de pæne ord, jeg lige fik med på vejen dér. Og så fryder jeg mig over, at du er nødt til at ty til den slags for at kunne diskutere med mig.

Nixen, du! Nu har jeg betalt for maden og sodavanden igennem mit kontingent, og så vil jeg da have noget for pengene!

Det skal i hvert fald blive et interessant eksperiment. Jeg tvivler på, at det vil have nogen indflydelse på det frivillige arbejde, så længe folkene stadig får refunderet deres (nødvendige) udgifter, således at de ikke sætter penge til på at arbejde for foreningen.

apopov