Deportation til Ålborg af stud.med'er

Til alle Århus Stud.med’er.

Jeg ved ikke om I har hørt rygterne om at ca. 25% af hver årgang på 9. 11. og 12. semester skal sendes til Ålborg fra næste semester.

Jeg vil ikke bruge en masse spalteplads til at fortælle hvad jeg synes om dette, men vil bare lige huske jer på at der er informationsmøde, se dette link:

http://www.health.au.dk/get_media_file.php?mediaid=4912

Er det et tilbud eller et krav?

Hvis det er et krav, saa er der bare endnu et god grund til at faa barn paa 7.semester :smiley: :smiley: :smiley:

Straffen for at blive hele sin studietid i Aarhus maa man jo evt tage i turnus :frowning: .

Hejsa…

Jeg har lige talt med studiekontoret… Nu vil jeg jo helst vente til efter mødet til at gå helt på barrikaderne, men… DEt jeg fik at vide af studiekontoret var altså at de ville prøve det som tilbud… Hvis der ikke var nogen/nok der ville benytte sig af det ville det blive tvang… En ting er sgu sikker. Jeg tager IKKE til Ålborg uden kamp…

Philipp

Jeg er på grænsen af raseri… Det kan simpelthen ikke passe at vi kan blive deporteret 120 km væk i de sidste 5 semestre af uddannelsen… Det burde kun kunne gælde for de, der bliver optaget nu, så man ved ansøgning ved hvilke forhold man går ind til…
Århus havde ikke fået 1. prioritet hos mig, hvis jeg havde haft den viden tidligere…

Aej det kan fandme ikke passe det må være en misforståelse - lad os nu vente og se til informationsmødet har været der.

Tilgiv min KU-uvidenhed, men er det så meningen at man skal tilbringe hele resten af studietiden (8.-12.sem) i Ålborg? Altså alt inkl. forelæsninger, holdundervisning, klinikophold etc.?

Og har I ikke i forvejen klinik i Ålborg?

Som sagt er det selvfølgelig lige fornuftig at vente til efter mødet… Men jeg må nok sige, at damen på studiekontoret var temmelig klar i sin udtalelse. Det skal starte som et tilbud… Og hvis ikke nok melder sig, bliver det tvang… Men igen… Lad os møde op på onsdag og se… Men føj for en fuckt op ide hvis det passer… Det skal de i hvert fald ikke slippe godt fra… Og nej… Århus havde jeg bestemt ikke søgt ind på hvis det passer.

Ov… Og så er der oprettet en underskriftsindsamling på http://www.medicin.skrivunder.dk

Den er vist midlertildlig stoppet til efter mødet… Men husk at skrive under efterfølgende.

Philipp

Har lige selv modtaget en sms om selvsamme - det er en elendig idé - skrivunder.dk er en utrolig useriøs side til formålet - og der er ingen der konkret aner hvad der skal ske endnu - der er vel en grund til der er lavet infomøde.

Viser det sig så at det er som du har fået fat i fra studiekontoret er studiet da ikke større end det kan gøres i medicinerhuset på papir hvor det ville have væsentlig større gennemslagskraft - og burde det ikke ske gennem et seriøst forum som (tænk jeg nogensinde skulle sige det) - men fx FADL?

Nu læser jeg jo i København og skal derfor ikke blande mig i debatten, men for at sætte det hele lidt i perspektiv, kan jeg da fortælle, at vi på vores “store” klinikophold på 7. og 9. semester er fordelt på mange hospitaler langt væk fra København f.eks. Bornholm, Nykøbing Falster, Næstved, Holbæk, Slagelse mm…
På de to førstnævnte hospitaler sørger universitet for logi og transport hjem i weekenderne, da de er for langt væk til at man kan pendle. På de øvrige betaler universitet pendlerkort.
De fleste studerende er godt tilfreds med klinikopholdene selvom transporttiden på 1½ - 2 timer hver vej stinker lidt.
Jeg tror vist også, at studerende fra SDU kommer til både Esbjerg og Sønderborg, som de største yderligheder, ikke sandt?

Vi snakker ikke om klinikophold - vi snakker om at fortsætte ½ af studiet i en anden by - for at sætte det i perspektiv - at du på dit ottende semester på KU blev sendt til SDU for at færdiggøre resten af dit studie - der er en verden til forskel.

Hvad sker der lige for studeledelsen!
For mig at se, handler det her om at man vil destruere alle muligheder for Aalborg Universitet for at få en lægeuddannelse. Vores dekan, Søren Mogensen, har flere gange bidraget i medierne med argumenter mod at dette måtte ske.
Så er man tilsyneladende ligeglad med fra Aarhus unis side, at vi studerende bliver taget som gidsler, i en kamp om at fastholde monopol i Jylland på at uddanne læger.
Mig får de ikke overbevist om, at det er for at vi studerende kan få den bedste uddannelse.

Til interesserede kan jeg fortælle, at vi på AU såmænd også kan komme i klinik langt fra hjemmet. Klinik er bl.a. i Fredericia, Holstebro, Herning, Hjørring og Frederikshavn, for at nævne dem der ligger længst fra Århus. Det er nu ikke-klinik-semestre der skal flyttes til Aalborg.

Synes simpelthen det lyder helt grotesk. Det kan ikke passe. Tror der bliver fyldt i auditoriet d. 28.

Det er nok en god ide at møde op tidligt på onsdag…
Det er simpelt hen det værste jeg nogensinde har hørt. Hvem f… har truffet den beslutning??
Det er sgu da deportation, som kineserne ville kunne have gjort det.
Jeg har lige talt med et par stykker fra MR. De har først fået det at vide nu, og har ingen indflydelse haft på det!! De er blot blevet underrettet om at beslutningen allerede er taget.
FADL vil efter sigende opruste og køre sagen helt igennem.
Jeg er klar til at gå 100 % på barrikaderne. Jeg nægter simpelt hen at flytte til Aalborg!
Vi boykotter al undervisning til de trækker det tilbage.
Jeg er simpelt hen så rasende, som jeg kan blive…

Ras

Hader normalt tanken om blokade eller ligende, men her kunne der nok være god grund. :censored: :x: :wallb:

Her er lige et indlæg fundet på Nordjyske Stiftstidende. Det er tankevækkende at det er fra DECEMBER 2006, og først nu finder AU anledning til at informere os studerende…
Sygehusledelsen på Aalborg sygehus har åbentbart den opfattelse, at den enkelte studerende bliver alle fem semestre i Aalborg!

Ja til lægeuddannelse i Nordjylland
AFTALE: Lægestuderende fra Aarhus Universitet kan nu tage kandidat-delen på nordjyske sygehuse

Af Søren Wormslev [email protected]
NORDJYLLAND: Vordende læger, der begynder at læse medicin på Aarhus Universitet, kan fra næste år tage de sidste fem semestre af deres uddannelse på nordjyske sygehuse.
Indtil nu er det kun ottende og 10. semester, de medicinstuderende har kunnet tage i Nordjylland. Men en ny aftale mellem Aarhus Universitet og Region Nordjylland og Region Midtjylland betyder, at samarbejdet nu udvides til fem sammenhængende semestre.
Aftalen er et stort fremskridt i bestræbelserne på at sikre læger til fremtidens nordjyske sundhedsvæsen, mener cheflæge Tove Nilsson fra Aalborg Sygehus.

 • Når en studerende skal være i Aalborg i to og et halvt år, er der meget store chancer for, at hun eller han flytter hertil. Og al erfaring viser, at det øger chancerne for, at man efter endt uddannelse bliver i landsdelen, siger Tove Nilsson.
  I dag, hvor det alene er to ikke-sammenhængende semestre af uddannelsen, der kan tages i Aalborg, beholder de allerfleste studerende deres bolig i Århus.
  Det er ligefrem en del af aftalen i øjeblikket, at de, der ønsker det, får gratis bustransport fra Århus til Aalborg mandag morgen og retur den modsatte vej fredag eftermiddag.
  Tove Nilsson siger, at samarbejdet med Aarhus Universitet er ”det bedste rekrutteringstiltag, der er lavet i mange år”.
 • Det er for tidligt at erklære problemet med lægemangel for løst. Men hvis vi hvert halvår kan få 40 studerende hertil, vil det helt givet gøre, at vores situation bliver bedre. For os bliver udfordringen så at gøre opmærksomme på, at vi har et spændende uddannelsesforløb at tilbyde de studerende, siger cheflægen.

Universitets-strid
Forhandlingerne om at give Nordjyllands sygehuse mulighed for at rumme hele kandidatdelen af lægeuddannelsen har stået på i flere år.
Forhandlingerne gik i stå, da Aalborg Universitet meldte sig på banen med et ønske om en lægeuddannelse.
Aarhus Universitet så med meget lidt milde øjne på dette forslag, og drøftelserne om samarbejdet med det nordjyske sygehusvæsen blev stillet i bero.
Af frygt for, at Århus-planerne skulle kuldsejle, undsagde ledende amtspolitikere det nordjyske universitets forslag.
Siden fik Aalborg Universitet nej til en egentlig lægeuddannelse, men ja til en uddannelse i industriel medicin. Dermed anså århusianerne problemet for løst - og resultatet er blevet den ny aftale om udvidet samarbejde med de nordjyske sygehuse.

Lagt på http://www.nordjyske.dk torsdag d. 07-12-2006 kl. 04:00

Hvilken kvalitet af undervisningen kan Aalborg tilbyde? Det er da et andet element…

BTW: Brug endelig siden her til kamp… Al form for hjælp tilbyde - hvis i skal lave en underskriftindsamling, have et no-aalborg.studmed.dk domæne - eller what ever - så sig til…

JA FOR HELVEDE!

Alle mand til barrikaderne! Vi indtager Medicinerhuset og holder MR-Inger som gidsel indtil vi har fået medhold! :lol:

Ej, det er fandme godtnok en fucked idé! Tror måske kun jeg kender 2 personer der kunne tænke sig at tage de sidste 5 sem i Aalborg, ene og alene fordi de bor der i forvejen. Hvis jeg bliver tvunget, vil jeg da gøre alt hvad der er muligt for at slippe væk fra AU og vores åndssvage dekan (og her mener jeg ikke Aalborg)…! :wallb:

Hvis det bliver et tilbud er det da en god idé… Der ligger en kæmpe uudnyttet uddannelseskapacitet i de store Nordjydske sygehuse, som det kunne være kanon at få brugt.

Men vi kan da hurtigt blive enige om, at det ikke er rimeligt at tvinge folk til at flytte så langt permanent, som det i praksis ville være tale om. Det er helt fint for et semester ad gangen som det sker her i København, men heller ikke mere - og kun under forudsætning af, at der bliver betalt transport/ophold af passende kvalitet.

 • Mikkel

Har lige fået denne mail tilsendt.

Til alle lægestuderende,

Der har de sidste dage været vedvarende rygter om, at de sidste 5 semestre af det Århusianske lægestudium fra efteråret 2007 og frem skal kunne tages i Aalborg, og at der her vil være et antal pladser, der skal fyldes op ved lodtrækning og efterfølgende tvangsflytning i kortere eller længere tid. Alt tyder desværre på, at dette faktisk er tilfældet, men studiekontoret og studieledelsen vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse detaljerne i planen. Disse forventes derimod offentliggjort på det annoncerede møde i Bartholin auditoriet d. 28. februar kl. 16.
Vi er fra FADLs side meget opmærksomme på situationen og har arbejdet på at få sikre oplysninger og på en strategi for et koordineret svar fra de studerendes side. I den forbindelse vil vi opfordre alle til at møde op den 28., således at vi, de studerende, kan bruge denne dag som udgangspunkt for det videre forløb.
Selvom det er frustrerende, må vi erkende, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan klage eller samle underskrifter imod et forslag, som vi ikke kender det præcise indhold af. Mulighederne for sådanne tiltag bliver lige nu undersøgt, og en indsats af denne karakter vil følge stormødet, således at den kan tage udgangspunkt i fakultetets faktiske plan. Det er i den forbindelse afgørende at vi kan stå sammen.

Mikkel Fode,
Formand for uddannelsespolitisk udvalg, Foreningen af danske lægestuderende

 • Jeg mener dekanen må gå af på baggrund af denne sag. Kan ikke se, at der er nogen som helst, der har lyst til at samarbejde med ham om noget længere. Han ryger så vildt rundt på onsdag, hvis han tør at stille op mod 1000 vrede studerende.
  Fuck hvor er det langt ude!! :censored: :evil: