Dispensation for kortere studieforløb

Jeg har lige fået afslag fra studienævnet på en ansøgning om at fuldføre studiet 1/2år før normeret tid - og er naturligvis ret sur over den afgørelse!!! :evil: :evil: :evil:

Er der nogen som selv har, eller kender nogen der har fået sin embedseksamen på kortere tid end normeret studietid??? Jeg mener bestemt at have hørt om det… Hvordan fik I det til???

Min plan var at fuldføre fordybelsesopg under sommerferien næste år(dette har jeg allerede fået dispensation for), samt gennemføre et valgfrit praktikophold à 4uger samme sommer. Deretter ville jeg tage 2 undervisningsblokker fra 12.sem samtidig med 10.semester (det høres voldsomt ud - men de to blokker har jeg allerede lavet målsetningerne til - og det er således kun at repetere før eksamen). Min plan bryder ingen spærreregler i studieplanen - hvorfor får jeg så afslag???

Angiveligt mener studienævnet at jeg ikke vil få nok tid til at fordybe mig i de ulige fag - men hvis man består sine eksamener har man da sagtens fordybet sig nok!!!

Såvidt jeg husker fra min studietid er 10 semester et kliniksemester (Århus universitet), hvorfor man naturligvis ikke kan tilmelde sig eksamener hørende til fortløbende semestre. Grunden og det ufravigelige princip fra studienævnets side, er vel egentlig også meget indlysende for, det ville højst sandsynligt blive på bekostning af det kliniske udbytte hvis studerende pludselig fik grønt lys til dette. For alt andet lige, betragtes en eksamen hvis resultat er meget konkret, mere vigtig end klinikophold hvor mange i forvejen tendere mod at springe over hvor gærdet er lavest. Hvis man kunne gå til eksamener på de 3 kliniksemestre, kunne man vel i princippet afkorte studiet med 1 år med lidt ihærdighed.

Selvom om du har forberedt dig godt drejer det sig jo ikke om dig alene, men om at dispensere for noget som kan resultere i en lind strøm af ansøgninger fra folk der gerne vil bøje studieplanen, så den passer til dem.
By the way… så har jeg ikke hørt om folk som har gjort det hurtigere end normeringen.

Nyd din studietid for man har det godt. Det haster absolut ikke med at blive færdig. Man bliver sgu ikke forgyldt af det :frowning: Se det i det store perspektiv… Om man er færdig +/- 1 år før eller senere er ligemeget, for det betyder måske at du inden pension når at være læge i 36 år i stedet for 37 år, men det år betyder alt når man er ung og kan nyde sin tilværelse og har rige muligheder.

Såvidt jeg husker fra min studietid er 10 semester et kliniksemester (Århus universitet) Det er det ikke i Odense… :bash:

det ville højst sandsynligt blive på bekostning af det kliniske udbytte hvis studerende pludselig fik grønt lys til dette. Ærlig talet; vi snakker om at flytte en blok på 2 uger til 10.semester - fordybelsesopg og valgfrit klinisk ophold afvikler jeg i sommerferien (imcc). Jeg kan ikke se at disse 2 uger skulle påvirke min fordybelse i de andre fag i nævnværdig grad!!! Hvad hvis jeg blev syg i de to uger - skulle jeg så ikke få gå op til eksamen i aktuelle fag??? :evil:

bøje studieplanen, så den passer til dem. Det er der da allerede mange der gør - orlov, børn, rejser, lægevikariater etc… :? Det er heller ikke tale om at bøje studieplanen efter mine ønsker, det drejer sig om en blok på 2 uger som jeg ønsker at tage samtidigt med 10.semester, alternativet er at bruge et helt semester på denne blok…

Nyd din studietid for man har det godt. Det haster absolut ikke med at blive færdig. Man bliver sgu ikke forgyldt af det Nej, jeg har heller ikke travlt, men som norsk studerende vokser mit lån med nær 45.000 hvert semester - og det synes jeg er mange penge i fht til èn blok à 2uger… :roll:

For ordens skyld; fordybelsesopg afsluttes etter universitetes eget alternative forløb som tilbydes alle studerende, valgfrit klinisk ophold gennefører jeg i sommerferien næste år (exchange med imcc) - og dermed genstår kun denne ene blok som jeg altså har søgt disp for! 8)

du skull ikke have send en ansøgning. flere tager blokke som dig, men de sender ikke ansøgning.

Hvad om du kunne tage det fag du mangler ved et andet universitet! Så kunne du bare søge meritoverføring bagefter… For de studerende der tager på udveksling er det vel svært for studiekonteret at sørge for at rækkefølgen af fagene overholdes 100%??

Der er præcedens i studienævnet for at ansøgninger om at tage flere blokke afvises. Opfattelsen er at man ikke kan fordybe sig tilstrækkeligt. Men som frank siger, skal man bare tage eksamnerne uden at sende en ansøgning. Bare man overholder spærrereglerne skulle dette ikke være noget problem.

Er det muligt at ligevel gøre det på denne måde, nu når jeg har fået afslag??? :bash: Det ved man måske ikke før man har prøvet…??? :oops:

Det er det vel nok. De bliver nok ikke så glade, hvis de finder ud af det, men det er måske værd at prøve? :wink: