Dispensation for kortere studieforløb

Jeg har lige fået afslag fra studienævnet på en ansøgning om at fuldføre studiet 1/2år før normeret tid - og er naturligvis ret sur over den afgørelse!!! :evil: :evil: :evil:

Er der nogen som selv har, eller kender nogen der har fået sin embedseksamen på kortere tid end normeret studietid??? Jeg mener bestemt at have hørt om det… Hvordan fik I det til???

Min plan var at fuldføre fordybelsesopg under sommerferien næste år(dette har jeg allerede fået dispensation for), samt gennemføre et valgfrit praktikophold à 4uger samme sommer. Deretter ville jeg tage 2 undervisningsblokker fra 12.sem samtidig med 10.semester (det høres voldsomt ud - men de to blokker har jeg allerede lavet målsetningerne til - og det er således kun at repetere før eksamen). Min plan bryder ingen spærreregler i studieplanen - hvorfor får jeg så afslag???

Angiveligt mener studienævnet at jeg ikke vil få nok tid til at fordybe mig i de ulige fag - men hvis man består sine eksamener har man da sagtens fordybet sig nok!!!

Det har jeg heller aldrig hørt om …

Jeg kan da ikke se noget problem i det, hvis man kan tage en eksamen samtidig med at man passer sit kliniske ophold, f.eks.

Har hørt om en, men kender ikke alle detaljerne godt nok til at kunne give en dybere forklaring…