Dispensationsansøgning alt respons værdsat (haster)

Jeg er igang med at færdiggøre min dispensationsansøgning og håber der er nogen som har tid til at komme med respons og råd til ændringer af dokumentet:

  1. Marts 2009

Til rette vedkommende i “Optagelse og vejledning” på Københavns universitet

På baggrund af informationen på Den Centrale Studie- og Erhvervsvejlednings hjemmeside, ansøger jeg hermed om dispensation fra karaktergennemsnitskravet til optagelse på medicin-studiet, sådan så mit karaktergennemsnit bliver reguleret.

Min dispensationsansøgning er baseret på flg. punkter:

  1. Min mors alvorlige sygdom
    Min mor udviklede efter et længere alkoholmisbrug en alvorlig form for skizofreni, paranoid skizofreni, nær enden af mit folkeskole-forløb. Hendes tilstand blev forværret for hver dag der gik indtil at hun blev diagnoseret som værende psykotisk, da jeg var 17 år gammel og lige var startet på gymnasiet.
    Min mor var enemor og omdrejningspunktet for os børn i hjemmet - vi var meget afhængige af hende. Hun var den eneste voksne i hjemmet og betød, og betyder stadigt, alt for mig, både fysisk og psykisk fandt jeg ud af at jeg afhang af hende. Det var hende der plejede at tage vare af husets pligter, sørgede for at der var orden i simple ting som mad, rengøring og aktiviteter, men alt dette blev der vendt op og ned på da min mor’s skizofreni begyndte at udvikle sig, for som hendes sygdom udviklede sig viste det sig tydeligt på hjemmets forfaldende tilstand, og pludseligt befandt jeg mig i en situation hvor jeg i stigende grad skulle tage over i hjemmet og til sidst da min mor’s sygdom blev værst skulle jeg passe hende, da hun var så psykisk syg at jeg blev nød til gentagne gange at koordinere forsøg på indlæggelse som er meget svært at få overbevist læger om. Mit liv og mine omstændigheder var markeret af sygdommen og det påvirkede mig enormt meget, da jeg gik fra at få nogle skyhøje karakterer, til at få nogle lidt overmiddel-karakterer.
    Jeg var i stand til at vedligeholde 8,0 i karaktersnit i gymnasiet, og det lykkedes mig endda at få nogle strålende karakterer i mine endelige eksamener i 3.g, hvor jeg tog væk fra hjemmet og over til mine bedsteforældres gård for at studere - det endte med at jeg fik et karaktergennemsnit på 8.8 i 3.g-eksamenerne, som dog bliver 9,5 efter korrigering pga. 2-års reglen.
    Min mor’s alkoholmisbruget lå forud for de første tegn på psykisk sygdom, og var måske den første indikator for psykisk sygdom som ikke blev set. Min mor begyndte at drikke efter min far og mor’s skilsmisse og hun begyndte at tillægge sig en vane for at drikke kraftigt igennem om aftenen og det var i den periode af min ungdom at jeg først lagde mærke til at den kernefamilie jeg havde haft virkeligt var ved at smuldre. Det var enormt smertefuldt at erfare at den mor jeg havde haft et så tæt bånd til var begyndt at blive umådeligt svær at nå ind til eller blot have en normal samtale med. Jeg fandt mig selv i en situation hvor den nedtur min mor var begyndt på fik mig til at føle en ekstrem afmagt, forvirring og sorg, den kærlighed og samtale som en mor har med sin søn, var ved at blive revet væk af en sygdom i starten af gymnasiet og jeg begyndte at føle en apati overfor alt andet og det fokus og målsatte sind jeg førhen havde haft veg tilbage for starten af en tilbagetrækning og isolering som markerede mit liv. Den værste effekt af alkoholmisbruget var at om aftenerne når min mor havde drukket igennem siden middags følte hun så meget afmagt og frustration at hun ville begynde at råbe ad mig hvis jeg var inde i stuen, hun begyndte at eskalere et hvilkent som helst problem til hvor nyttesløs og ubrugelig hun syntes jeg var og fortsatte skænderierne inde på mit værelse når jeg prøvede at slippe væk, min mor som ellers havde støttet mig og givet mig selvtilliden til at excellere i folkeskolen var ligepludselig væk og jeg var alene. I nogle tilfælde prøvede jeg at ringe til politiet sent om aftenen for at få hjælp når hun var ved at smadre min dør ind i raseri, men fik blot at vide at politiet ikke kunne hjælpe mod ejeren af huset, og at det var mig som måtte komme væk. Men jeg havde ingen steder at flygte hen og ingen måder at flygte på. Disse omstændigheder var så belastende og omvæltende for mit liv at faldet i karaktersnit var forståeligt, udfra den stærke faglige præstation jeg præsterede i folkeskolen og i de slutlige gymnasiale eksamener mener jeg også at jeg har bevist mit reele niveau er meget anderledes når jeg er i et stabilt hjem, af denne grund ansøger jeg om dispensation fra karaktergennemsnitskravet til optagelse på medicin-studiet.

Hej Henrik, jeg sidder selv og laver de sidste afgørende ændringer til min kvote 2-ansøgning, men jeg håber jeg kan give lidt hjælp.

Jeg kan se en masse småfejl i dit skriftsprog, og det er i hvert fald mit udgangspunkt, at skriftsproget skal være så perfekt som muligt for at give det bedste indtryk. Jeg vil ikke begynde at rette i det før din ansøgning er ved at være helt færdig, men jeg synes du skal være opmærksom på det.

Jeg synes du skal indlede teksten med baggrunden for den. Start med en overskrift der siger noget i retning af “dispensationsansøgning vedrørende XX”

Det er svært at få overblik over din ansøgning fordi der mangler paragraffer i den sidste halvdel af ansøgningen. Jeg synes helt klart at du skal anføre grundene til at du skal gives dispensation hver for sig - og henvise til dokumentationen du har for forholdene, og så til sidst sammenfatte alle grundene, og sige noget om, at du bør gives dispensationen.

Jeg forbliver online og kigger ind en gang imellem mens jeg arbejder på min egen ansøgning.

Held og lykke med det - det kan jo være vi ses til september!