Dispensationsansøgning - førsteårsprøven

Hej studmed

Jeg er lige lidt i panik, da jeg skal til reeksamen i bevægeapparatet her på mandag, og lige har fundet ud af, at fordi det er en del af “førsteårsprøven”, har jeg kun to prøveforsøg i alt.

Jeg skrev ellers og spurgte de faglige vejledere i sidste uge, som forsikrede mig om, at jeg havde 3 prøveforsøg, men da der kun står 2 forsøg i studieordningen spurgte jeg igen. De har så først svaret nu 4 dage senere, at jeg kun har 2 forsøg.

Er der nogen der har erfaring med at søge dispensation til et nyt forsøg?

Jeg var indlagt med nyresten i to dage en uge inden eksamen, men er det nok “bevis”, og kan man få udstedt en lægeerklæring med tilbagevirkende kraft?

Kan jeg på nogen måde bruge, at jeg er blevet forkert vejledt, til min fordel i en eventuel ansøgning?

Jeg håber selvfølgelig på at bestå i denne omgang, men det er godt nok ubehageligt, at stå med den ene fod i graven.

Nogen der evt. har været ude for noget lignende?

Du kan altid henvende dig til din læge og får en lægeerklæring, men du skal selv betale for den (da sygesikringen ikke dækker den slags). Det er dog gratis at gå på Sundhed.dk og printe indlæggelsesjournalen ud - hvis dato stemmer overens med eksamen - så kan jeg ikke se der burde være nødvendigt med anden dokumentation - andet end hvis det er skrankepaver der sidder i administrationen.

1 Synes om

Hej,

Startede du 1/9/2019
Hvad har du ellers bestået ?

Studienævnet har generelt en ret restriktiv praksis hvad angår udsættelse af 1.årsprøven. Cirka 20% får udsættelse.
Der ses på
1)hvilke moduler du har bestået (især 1&3 samt karakter) Studietid og studieprogression er vigtig. Det er din studieegnethed der vurderes.

  1. relevant lægeerklæring, hvor diagnose fremgår, samt hvordan det har påvirket dine studiemuligheder. Lægen skal skrive mere en bare “syg”

Hvis du startede 1/2/2020 har du også vinterforsøg
Hvis du startede 1/9/2019, så har du t.o.m 1/9/2020

Hejsa!
Jeg startede 1. februar 2020, og fik også først at vide, at jeg havde i alt 3 forsøg, men fik derefter at vide, at jeg kun havde 2 forsøg, da det er en del af førsteårsprøven (har vedhæftet et billede fra studieordningen)

Jeg er ret sikker på at jeg ville kunne få en lægeerklæring, da jeg var indlagt og ret medtaget af mit nyrestensforløb, men 20 % er godt nok ikke mange :frowning:

Jeg har indtil nu kun bestået modul 1 (med knap så pæne karakterer) og så Færdighedstræning (ekstremiteter og columna) på modul 2. Jeg begynder først på modul 3 efter ferien.

Har lige sendt dig en privatbesked med min mailkorrespondance med de faglige vejledere