Dit værste semester

Hvilket semester var dit værste?

Beskriv din oplevelse og hvordan du kom igennem det :slight_smile:

3 semester KU.
Læste, Læste og havde en god læsemakker som skubbede mig i gang.

10 semester KU (Neurologi, Neurokir, Psyk + Børnepsyk).
Virkelig hårdt med fuldtid klinik, ingen læseferie fraset 1 dag hvor man kendte ens hovedspr’s gruppe.
Læste, huskekort, huskekort.

Det sværreste var at man følte at man ikke kom nogle vejne.
Derfor fandt jeg ud at lave et excel regneark, hvor jeg plottede pensum ind.
Og så hverdag noterede jeg hvad jeg havde læst i hvilken bog.
Så regnede den ud om jeg var bagud eller foran.

På den måde fik jeg et overblik over semesteret, og stoffet, og kunne se at jeg nåede målet.

1 Synes om
  1. semester KU (Anatomi, neurofysiologi)
    Uanset hvor dybt du graver ned, og hvor meget du læser, så vil du aldrig nogensinde komme til at huske det hele, og at have en tanke og frygt om, at man kan risikere, at eksaminator fanger én på det forkerte ben, i de 5 måneder, som semestret reelt set varer, er decideret ulidelig.

Læste og oprettede dokumenter til hvert emne i Word. Dem blev jeg så ved med at gentage for mig selv, til jeg kunne huske det nogenlunde udenad. At få sat tanker på de ting man har læst er det vigtigste. Man har ikke lyst til at blive fanget i en dårlig sætning/man har ikke lyst til ikke at vide, hvordan man skal formulere ting, inden man går ind til eksamen.