DRG-koder

Hej

Har et sp. ang DRG-kodning.

Skal der anføres DRG-koder i indlæggelses-jounaler, eller disse kun forebeholdt epikriser?

vh

Det er forskelligt fra EPJ-system til EPJ-system.

I vores her i psykiatrien skal der altid koder på

-ambulante notater
-tilsyn

Helst også indlæggelsesnotater, men ikke et must…

Kan i øvrigt anbefale

http://drgservice.sst.dk/grouper/

Som jeg ynder at bruge

Det er god praksis altid at diagnosekode sin notater…

Der er altså noget jeg heller ikke helt har fanget med de der koder - for det lader til, at der er koder for alt!

eks: “DZ03 Lægelig obs. og vurdering af patient mistænkt for sygdom”
“BWAA0 Medicingivning pr. os”
“ZSC Behandling foretaget i behandlingsafsnit”

I praksis har jeg dog aldrig set andet anvendt end koden for de(n) diagnose® der nu passede til symptomer og fund, selvom eksemplerne ovenfor (og flere andre) vel kunne klistres på enhver patient på et sygehus. Jeg siger ikke at det er en god idé, men nogen må have tænkt, at systemet skulle fungere sådan siden koderne findes.

Nogen der kan knække disse “hemmelige koder”?? Hvornår skal de bruges?

For det første skal der skilles mellem diagnosekoder og tillægskoder/procedurekoder.

DZ03 er en diagnosekode

BWAA0 er en tillægskode
ZSC er en tillægskode

Diagnosekoder sættes som en diagnose, mens hvis f.eks. patienten har hjemmebesøg af en sygepl så kunne der smides en procedurekode på som BWAA0

Vedr diagnosekoder gælder generelt, som jeg har forstået det, at der skal være 3!!! ciftre altså er koden DZ03 ikke sufficient, men det er f.eks. DZ031 Obs. pga. mistanke om ondartet svulst jeg vil dog mene at den bør udspecificeres med en bidiagnose om muligt.

Som nyansat læge skal du på mange afdelingen gennem et lille 20min E-kursus i “Klinisk meningsfuld kodning”

Jeg arbejder på Akut-afdeling og vi skal altid opgive en diagnosekode på indlæggelsesjournalen - eller til sekretæren i forbindelse med indlæggelse. Muligvis fordi vi er en selvstændig afdeling og derfor får penge pr. indlagt… i modsætning til en medicinaks modtagelse, som vel først får pengene, når pt. udskrives.